Reklama

Na alimenty nedošlo

21.08.2017 Editorial Zdarma

Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky. Příjmy, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly na hranici, která loni pro domácnost jednotlivce činila 10 691 Kč za měsíc. Šlo zejména o nezaměstnané, starobní důchodkyně, které žijí samy, a také neúplné rodiny s dětmi. Není jich málo. Každé druhé manželství se rozvádí a stále více dětí se rodí mimo manželský svazek.

Úřady ani legislativa jim příliš nepomáhají. Přesto se nedávno řešení našlo. Děti, kterým druhý rodič neplatí alimenty, mohly dostávat peníze od státu. Vláda se totiž shodla na návrhu zákona o zálohovaném výživném. V takovém případě by je nejprve vyplatil stát a následně by je sám vymáhal od rodiče s vyživovací povinností. Na zálohované výživné měli mít nárok ti samoživitelé, kteří nedostali alimenty po dobu tří měsíců. Náležet jim měly ve výši určené dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody, nejvýše však 1,2násobek životního minima dítěte.

K přijetí tohoto opatření, které mělo ulevit rodičům samoživitelům, se vládní strany zavázaly v koaliční smlouvě. Problém ale tato norma vyvolala už na jednání vlády, kdy ji kabinet propustil do Poslanecké sněmovny až napotřetí koncem března. Nakonec se ukázalo, že poslanci předlohu v tomto volebním období už neprojednají.

Naopak nenápadná změna v zákoně o osobních bankrotech způsobila, že tisícům rodičům samoživitelům minulý měsíc nepřišlo výživné na děti vůbec. Možná jim nepřijde ani v srpnu a někteří si na ně počkají déle. Problém se týká bývalých partnerek a partnerů, kteří spadli kvůli dluhům do osobního bankrotu a nyní musí velkou část svých příjmů posílat soudem stanovenému insolvenčnímu správci. Ten pak z peněz pět let umořuje dlužníkovy závazky. Jenže od července se změnil zákon a kdo a v jakém pořadí má na dlužníkovy peníze nárok. Zatímco dříve výživné odcházelo z účtu insolvenčního správce každý měsíc druhému z rodičů jako první, nově si správce musí nejprve naspořit na svou odměnu, což dělá zhruba šest tisíc korun. Teprve poté začne uvolňovat další peníze – na alimenty a na splátky dluhů. Problém je, že velká část dlužníků neodvede na měsíc tolik, aby to pokrylo celkovou správcovu odměnu. Samoživitelé sice nakonec všechny peníze zpětně obdrží, ale mohou se na několik týdnů nebo měsíců dostal do finančních potíží.

Abychom neskončili pesimisticky tak jedna dobrá zpráva nakonec. Senát v polovině srpna schválil změnu zákona o soudních exekutorech. Současná právní úprava umožňuje v případě, že povinný neplatí výživné na své nezletilé dítě, pozastavit mu řidičské oprávnění. To je dnes možné pouze u dětí do 18. roku věku. Senátoři ale schválili návrh, že v případě, kdy takové dítě dál studuje a soustavným studiem se připravuje na své budoucí povolání, to bude možné až do dosažení 26. roku věku. Alespoň tak.

 

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies