Reklama

     Loni v listopadu vláda schválila návrh další novely insolvenčního zákona. Prosadila aplikaci evropské směrnice, která byla určena pro fyzické osoby – podnikatele. Nicméně tuzemští zákonodárci usoudili, že by se novela mohla týkat i ostatních povinných.
Návrh novely, který je dnes v Poslanecké sněmovně, přináší několik změn. Tou nejpodstatnější je zkrácení doby pro oddlužení z pěti  let na tři roky nikoliv jen pro úzkou skupinu dlužníků, nýbrž pro všechny zadlužené fyzické osoby, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, nebo spotřebitele. Nově by oddlužení končilo buď po uhrazení všech pohledávek, nebo po třech letech, pokud by soud shledal, že dlužník vynaložit veškeré úsilí k jejich splacení. Když bude novela v navrženém znění schválena, pak zkrátí insolvenci všem, kteří u soudu o oddlužení požádají.
I když by se tato transpoziční novela vztahovala jen na nové případy, návrh vzbudil u odborné veřejnosti, a nejen u ní, značné rozpaky. Podle prezidenta České asociace věřitelů JUDr. Pavla Staňka „…drtivá většina Čechů je proti dalším úlevám dlužníkům. Naopak trvají na tom, že dluhy se mají platit“. Advokát a insolvenční správce JUDr. Pavel Berger zas v Naší anketě mimo jiné prohlásil: „Podle mého názoru vznikl na straně dlužníků dojem, že stát za ně nějak vyřeší jejich dluhovou situaci nebo její řešení bude odsunuto do budoucna a nějak to dopadne.“ Z průzkumu, který pro Svaz měst a obcí České republiky zpracovala společnost InsolCentrum, zas vyplynulo, že se zkrácením délky doby oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky nesouhlasí 94 procent starostů. A tak bychom mohli pokračovat.
Je pravda, že k podstatnému změkčení podmínek u insolvencí došlo už v roce 2019 a další změny přinesl i rok 2020. Jak je ale vidět, prostor, aby podmínky pro oddlužení byly pro dlužníky snesitelnější, tu stále je. Samozřejmě, každý poctivý dlužník má jistě právo druhou šanci dostat. Skutečnost a běžná praxe je ale, bohužel, mnohdy trochu jiná. Nemálo dlužníků totiž dokáže zákon obcházet, institut oddlužení zneužívat, využívat výhod takzvané šedé ekonomiky a na odpovědné hrazení svých dluhů příliš nemyslet.
Jaké je resumé? Z pohledu dlužníků je návrh transpoziční novely jistě dobrou zprávou. Naopak věřitele může značně rozladit. Jde přece o jejich peníze. Není totiž jisté, zda zmírňování podmínek oddlužení fyzickým osobám, které se odehrává na jejich úkor, je ten správný a férový přístup, který pomůže zvýšit odpovědnost povinných za jejich dluhy.
Karel Žítek,
šéfredaktor
 

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies