Reklama

Další plošné omezení exekucí může ohrozit malé věřitele a zdražit služby

20.11.2020 Exekuce Placené

Poslanecká sněmovna aktuálně v rámci krizových opatření projednává další odložení exekucí prodejem movitých věcí a nemovitostí, tentokrát na dvakrát delší dobu oproti jarnímu moratoriu, a to do konce února 2021. Důvodem je snaha vlády zamezit negativním ekonomickým dopadům na domácnosti. Česká asociace věřitelů však před dalším plošným omezováním exekucí varuje, neboť právě v období krize je podle ní zásadní zachovat vymahatelnost práva. Pro mnohé malé věřitele může jít o existenční otázku, velcí věřitelé pak kvůli vzniklým ztrátám mohou přikročit ke zdražování služeb, což dopadne na všechny poctivě platící občany. Asociace proto navrhuje, aby případné úlevy dlužníkům byly ponechány na individuální domluvě mezi nimi, věřiteli a exekutory, případně aby byl výrazně rozšířen okruh exekucí, kterých by se nařízení netýkalo.

Proti zavádění plošných opatření v exekucích hovoří také aktuální ekonomická data. Česká republika si stále drží velmi nízkou míru nezaměstnanost, a to 3,6 %, podle údajů Eurostatu má i rekordně nízkou míru ohrožení chudobou. „Na jaře měla vládní krizová opatření svůj smysl, protože jsme stáli před zcela novou situací. Zájem lidí o odklad splátek je ale mezitím minimální. Jak u běžných splátek úvěrů, tak i v exekucích se jedná o poměrně malé procento případů, které je možné vyřešit individuálními dohodami,“ říká prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk s tím, že dlužníci by k případným problémům měli přistupovat aktivně a okamžitě kontaktovat věřitele, příslušného exekutora či inkasní agenturu.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies