Co nového ve veřejných dražbách. Jak pokračuje příprava nového zákona?

19.08.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s vedoucí oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Zdeňkou Niklasovou

Piráti v čele s jejím předsedou a ministrem Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ivanem Bartošem představili kladivo na korupčníky viz https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/13-zakonu-proti-zlodejum-a-korupcnikum.html. Protože v gesci ministra Ivana Bartoše je i výkon státního dozoru v oblasti provádění veřejných dražeb a již od roku 2017 ministerstvo připravuje návrh nového zákona o veřejných dražbách jako způsobu transparentního prodeje státního, obecního majetku či majetku dlužníků, zajímali jsme se jak v oblasti veřejných dražeb pokračuje potírání pletich, které představují zvláštní formu korupce. Odpověděla nám vedoucí oddělení veřejných dražeb ministerstva Ing. Zdeňka Niklasová.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies