Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Co nového ve veřejných dražbách. Jak pokračuje příprava nového zákona?

19.08.2022

Hovoříme s vedoucí oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Zdeňkou Niklasovou

Piráti v čele s jejím předsedou a ministrem Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ivanem Bartošem představili kladivo na korupčníky viz https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/13-zakonu-proti-zlodejum-a-korupcnikum.html. Protože v gesci ministra Ivana Bartoše je i výkon státního dozoru v oblasti provádění veřejných dražeb a již od roku 2017 ministerstvo připravuje návrh nového zákona o veřejných dražbách jako způsobu transparentního prodeje státního, obecního majetku či majetku dlužníků, zajímali jsme se jak v oblasti veřejných dražeb pokračuje potírání pletich, které představují zvláštní formu korupce. Odpověděla nám vedoucí oddělení veřejných dražeb ministerstva Ing. Zdeňka Niklasová.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Hovoříme s vedoucí oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Zdeňkou Niklasovou

Piráti v čele s jejím předsedou a ministrem Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ivanem Bartošem představili kladivo na korupčníky viz https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/13-zakonu-proti-zlodejum-a-korupcnikum.html. Protože v gesci ministra Ivana Bartoše je i výkon státního dozoru v oblasti provádění veřejných dražeb a již od roku 2017 ministerstvo připravuje návrh nového zákona o veřejných dražbách jako způsobu transparentního prodeje státního, obecního majetku či majetku dlužníků, zajímali jsme se jak v oblasti veřejných dražeb pokračuje potírání pletich, které představují zvláštní formu korupce. Odpověděla nám vedoucí oddělení veřejných dražeb ministerstva Ing. Zdeňka Niklasová.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies