Reklama

%%tb-image-alt-text%%

ČEZ přišel s novým zdražováním. Bude to masakr.

20.06.2022

Cena elektřiny a plynu dál letí raketově nahoru. Společnost ČEZ Prodej oznámila nové ceny platné od 1. července, které jsou platné pro stálé zákazníky, kteří po vypršení dosavadních kontraktů budu chtít uzavřít nové smlouvy s fixovanou cenou na dvou- či tříleté období. Z odhadů společnosti Centropol vyplývá, že domácnosti a firmy zaplatí za elektřinu v roce 2023 o 300 miliard víc, než před zahájením nových bojů na Ukrajině, tedy v roce 2021. Cena plynu pak vystřelí nahoru o 173 miliard korun. Lze tak s jistotou téměř matematickou očekávat zesílení vlny bankrotů firem i domácností, které si již sanovat tyto energetické ceny nebudou moci dovolit.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Cena elektřiny a plynu dál letí raketově nahoru. Společnost ČEZ Prodej oznámila nové ceny platné od 1. července, které jsou platné pro stálé zákazníky, kteří po vypršení dosavadních kontraktů budu chtít uzavřít nové smlouvy s fixovanou cenou na dvou- či tříleté období. Z odhadů společnosti Centropol vyplývá, že domácnosti a firmy zaplatí za elektřinu v roce 2023 o 300 miliard víc, než před zahájením nových bojů na Ukrajině, tedy v roce 2021. Cena plynu pak vystřelí nahoru o 173 miliard korun. Lze tak s jistotou téměř matematickou očekávat zesílení vlny bankrotů firem i domácností, které si již sanovat tyto energetické ceny nebudou moci dovolit.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies