Reklama

Český stát zmrazil majetek Putinova spolupracovníka

19.09.2023

KrimiZdarma

Finanční analytický úřad zabavil majetek ruského oligarchy Vladimíra Jevtušenka a jeho syna Felixe v Karlových Varech, což má za následek ztrátu zaměstnání pro stovky lidí, včetně Ukrajinců, a jejich nároky na státní podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.

Česká vláda zařadila ruského oligarchu a jeho syna Felixe (údajně pro jeho blízké styky s prezidentem Putinem) na národní sankční seznam na konci června. České sankce uvalené na oligarchu už byly zapsány do katastru nemovitostí. Dotkly se však i základního fungování karlovarského sanatoria Savoy Westend, které tak ani nemůže hostit další klienty nebo přijímat jakékoliv platby v hotovosti, ani karetní. Rovněž rezervační systém je mimo provoz. Což ale znamená podle jejího vedení okamžitou výpověď pro 120 lidí, z toho paradoxně 21 Ukrajinců, kteří zde pracují. Ti všichni teď půjdou na Úřad práce a místo odvádění daní ze svého platu tak budou pobírat podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky. To vše za situace, kdy stát aspoň verbálně šetří, kde se dá.

I proto podle informací serveru SZ vedení luxusního lázeňského domu požádalo FAÚ dopisem o změkčení restrikcí, které na něj tímto zásahem státu dopadly. Dopis, podepsaný lékařským ředitelem komplexu Savoy Westend Ladislavem Špišákem varuje, že sankční opatření tak jak jsou nyní nastavena, povedou nejen k propuštění více jak stovky zaměstnanců sanatoria, ale také k tomu, že areál bude muset být zavřen a jako takový začne i chátrat. Proto vedení sanatoria požaduje úlevy, kvůli nimž je připraveno se podrobit i nucené (státní) správě pokud by to vedlo k zachování provozu hotelu. „Jsme ochotni se podřídit jakékoliv vámi navrhnuté formě, ať už to bude forma státního dozoru, resp. jiné možnosti řízení, které bude pod vaší kontrolou nebo subjektu vámi určeném,“ navrhl ředitel Špišák. Ten také tvrdí, že protiruské sankce dopadnou tvrdě i na jeho personál, v němž jsou i zaměstnankyně z Ukrajiny. „Pro upřesnění uvádím, že toho času máme 120 zaměstnanců, z toho 21 Ukrajinek, což je přibližně čtvrtina všech zaměstnanců. Všichni tito zaměstnanci, s dobrou vůlí pracovat v české společnosti, budou propuštěni a budou nuceni se hlásit na Úřad práce, i když plnili své povinnosti, včetně placení daní, přičemž se proti nikomu neprovinili, včetně Ukrajiny,“ uvedl podle SZ Špišák v dopise a upozornil také na hrozící důsledky z toho plynoucí, které dopadnou na město, region i lékařskou péči. „Pět budov sanatoria bude postupně chátrat. Nebudeme moci dále vykonávat nejen naši lékařskou činnost, ale i výuku studentů a lékařů,“ uvádí Špišák. Žádá proto FAÚ o nalezení takového modelu sankčních opatření, který „nepovede k přerušení chodu lázeňského zařízení“.

Státní FAÚ se k jeho přijetí odmítl vyjádřit, respektive zachoval si tradičního bobříka mlčení,  zda apel sanatoria povede k nějakému změkčení sankcí, kvůli kterým by nemusely stovky lidí skončit na ulici a pobírat státní podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky. „FAÚ ani Ministerstvo financí nebudou komentovat konkrétní případy, kterými se FAÚ zabývá,“ uvedla mluvčí Ministerstva financí Michaela Lagronová.

Kroky ministerstva financí vedly podle zápisu v katastru nemovitostí ke kompletnímu odstavení majetku oligarchy, který zde v Karlových Varech ovládal přes moskevskou firmu Hotel-Holding a propojené české firmy Lunisoft a Sarlen. Celkem se má jednat o celkem 14 zmrazených parcel, šest budov s číslem popisným, jednu bez čísla a jeden byt v karlovarské Krymské ulici. A to včetně areálu sanatoria Savoy Westend (zapsaného na firmu Lunisoft). Zmražena byla i sousední vila Shakespeare, která je v majetku zmíněné firmy Sarlen. Rozhodnutí FAÚ znamená i obstavení bankovních účtů. „Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející daným osobám, a stejně tak i finanční prostředky a hospodářské zdroje, které tyto osoby vlastní, drží či ovládají,“ píše se také v oznámení FAÚ, které je uloženo v katastru nemovitostí. Znamená to, že ani podíly v těchto firmách momentálně nelze na nikoho převádět a jejich prodej je nepřípustný. O uvalených sankcích se zmiňují i nové zápisy v obchodním rejstříku.

Potrestány státem budou i „nevinné“ české firmy

Jenže tyto protiruské sankce dopadají nejen na bohaté oligarchy s vazbami na Kreml, ale i na české podnikatele. Příkladem je třeba známý zubní lékař, podnikatel a kdysi výrazná tvář TV Nova, Roman Šmucler, jehož firma Asklepion má v Jevtušenkově sanatoriu jednu ze svých poboček, zaměřených na estetickou medicínu. I on počítá s tím, že sankci české vlády zaplatí svým „vyhazovem“ na ulici část jeho českých zaměstnanců. „Čekáme, zda se hotel zavře a znovu promění v ruinu, pak bychom část zaměstnanců převzali do jiných zařízení a část by šla na Úřad práce,“ potvrzuje hrozící vlnu propouštění prezident České stomatologické komory. Osobně se je stran dalšího vývoje pesimistický a domnívá se, že karlovarský Savoy Westend bude postupně zanikat jako podobný hotel v Mariánkách. V tomto Šmuclerově zmíněném případě se jedná o uzavřený hotel Westend v Mariánských Lázních, na který dopadly protiruské sankce už loni, kdy byl na sankční seznam, ale ne národní, v tomto případě celounijní zařazen ruský oligarcha Alexander Pumpjanskij, jeho majitel.

Autor: Petr Blahuš

Foto: Archív KN

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies