Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Česko již brzy dospěje do bodu, kdy celkový počet exekucí začne klesat…

26.05.2018

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M.

Exekutorskou komoru ČR vede nové prezidium. Rozhodli o tom soudní exekutoři na svém sněmu v Brně. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., který ve funkci vystřídal Mgr. Pavlu Fučíkovou. Novým viceprezidentem je Mgr. Jan Mlynarčík. Dalšími členy prezidia se stali Mgr. Martin Tunkl, který v této funkci naváže na předchozí funkční období, a nově také JUDr. Vendula Flajšhansová a JUDr. Jitka Wolfová. Protože nás zajímalo s jakými záměry se nové vedení Exekutorské komory ČR svého mandátu ujímá, jejího prezidenta JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M. jsme se zeptali:

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem, LL.M.

Exekutorskou komoru ČR vede nové prezidium. Rozhodli o tom soudní exekutoři na svém sněmu v Brně. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., který ve funkci vystřídal Mgr. Pavlu Fučíkovou. Novým viceprezidentem je Mgr. Jan Mlynarčík. Dalšími členy prezidia se stali Mgr. Martin Tunkl, který v této funkci naváže na předchozí funkční období, a nově také JUDr. Vendula Flajšhansová a JUDr. Jitka Wolfová. Protože nás zajímalo s jakými záměry se nové vedení Exekutorské komory ČR svého mandátu ujímá, jejího prezidenta JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M. jsme se zeptali:

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies