Reklama

%%tb-image-alt-text%%

České republice hrozí měnová krize, varuje Nomura. Na obzoru je „Sorosův stín“

19.12.2022

České republice, ale i Maďarsku a Rumunsku, hrozí v roce 2023 akutní měnová krize. Důvodem jsou hlavně její rostoucí rozpočtové problémy, a částečně i vnější vlivy. Tvrdí to analytici japonské finanční skupiny Nomura Holdings. Pokud by se tak stalo, byl by to další hřebík do státní rakve, protože by to domácí hospodářství uvrhlo do další výrazné krize. Republika by na nějakou dobu pravděpodobně ztratila mimo jiné možnost půjčovat si v zahraničí. Následné bolestivé reformy by pak pocítil každý – stačí si vzpomenout na rok 1953.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

České republice, ale i Maďarsku a Rumunsku, hrozí v roce 2023 akutní měnová krize. Důvodem jsou hlavně její rostoucí rozpočtové problémy, a částečně i vnější vlivy. Tvrdí to analytici japonské finanční skupiny Nomura Holdings. Pokud by se tak stalo, byl by to další hřebík do státní rakve, protože by to domácí hospodářství uvrhlo do další výrazné krize. Republika by na nějakou dobu pravděpodobně ztratila mimo jiné možnost půjčovat si v zahraničí. Následné bolestivé reformy by pak pocítil každý – stačí si vzpomenout na rok 1953.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies