Zdarma

Česká ekonomika roste, klesá nezaměstnanost, jsou vyšší platy a více pracovních příležitostí. Roste však i zadlužení obyvatel Česk...

23.06.2017 Editorial Zdarma

Před lety stát zákonem č.120/2001 umožnil exekutorům, aby se ujali vymáhání dluhů, protože on sám na tento úkol nestačil. Exekutoř...

25.04.2017 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Michal Kuděj Mezera krytí - nové ekonomické kriterium pro posuzování úpadku Naše téma Klienti často neumí...

25.04.2017 Obsah Zdarma

V loňském roce se Češi zadlužovali rekordním tempem a napůjčovali si celkem 151 miliard. Celková výše jejich dluhu tak dosáhla tém...

25.03.2017 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního pr...

25.03.2017 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Michal Franěk Hlavním cílem novely je důsledná ochrana práv všech účastníků insolvenčního řízení  ...

21.01.2017 Obsah Zdarma

V roce 2017 se dočkáme několika legislativních změn, které se dotknou insolvencí, exekucí a dražeb. Ne vždy jim však insolvenční s...

21.01.2017 Editorial Zdarma

Vnímal jsem rok 2016 jako rok konce boje o pobočky a boj o podobu novely insolvenčního zákona. Dobojováno jest, aspoň doufám, byť...

21.01.2017 Zdarma

Vážené kolegyně a kolegové, na prvních lednech je dlouhodobě pozoruhodné především to, že na nich není nic zvláštního. S výjimkou...

21.01.2017 Zdarma

Editorial Rozhovor PhDr. Andrea Matoušková Zadlužení mohou volit i nelegální způsoby jak svoji situaci řešit Naše téma Lze požadov...

14.10.2016 Obsah Zdarma

V minulých dnech dostali mnozí insolvenční správci od Ústavního soudu dárek. Ten tentokráte nerozhodl o jejich provozovnách a nuce...

14.10.2016 Editorial Zdarma

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies