Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. Česko již brzy dospěje do bodu, kdy celkový počet exekucí začne klesat Naše téma N...

26.05.2018 Obsah Zdarma

Skoro desetina Čechů patří na seznam dlužníků. Exekuce nepostihuje jen mladé a nerozvážné lidi, kteří si vzali více půjček, než do...

26.05.2018 Editorial Zdarma

Diskuze bývá definována jako výměna názorů k danému tématu. Má zpravidla vést k vyřešení, nebo alespoň k vyjasnění problému. Proto...

20.04.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství p...

20.04.2018 Obsah Zdarma

Naše ekonomika je dnes v dobré kondici. Dokonce podle ekonomů roste o něco rychleji, než by měla. Míra nezaměstnanosti patří v Čes...

22.03.2018 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Filip Hanzlík Jde o podkopání velmi zdravé a nezbytné zásady, že dluhy se mají plnit.... Naše téma Exekuce si m...

22.03.2018 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. Rok po neúspěšné novele zákona o veřejných dražbách je stále mediální ticho   Dr...

28.02.2018 Obsah Zdarma

Toto číslo Konkursních novin věnujeme hlavně takzvané oddlužovací novele insolvenčního zákona, jejíž návrh vláda v lednu schválila...

28.02.2018 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Petr Smutný Hodnota podniků není ve strojích ani v ničem jiném, ale v lidech, kteří tam pracují   Naše téma N...

21.01.2018 Obsah Zdarma

Nyní je situace jiná. Zprostředkovatelé musí být zaregistrováni v rejstříku poskytovatelů spotřebitelských úvěrů u České národní b...

21.01.2018 Editorial Zdarma

Vánoční přání Rozhovor JUDr. Miloslav Oliva Proces dražeb je příliš složitý a nákladný. Tento stav je dnes již neudržitelný... Naš...

22.12.2017 Obsah Zdarma

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Jarmila Veselá Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním - ve spravedlivém uspokojování...

21.11.2017 Obsah Zdarma

Příliš mnoho zadlužených V tomto vydání Konkursních novin hovoříme s dlouholetou insolvenční správkyní a také s jedním pražským ex...

21.11.2017 Editorial Zdarma

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Pavel Berger Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního říze...

20.10.2017 Obsah Zdarma

Úkol pro novou vládu České ekonomice se daří. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí...

20.10.2017 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Lee Louda Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, což je dobrý předpoklad pro pokračování reorgani...

22.09.2017 Obsah Zdarma

Již léta navštěvuji různé úřady a instituce. Co od nich mohu očekávat mně velmi často neprozradí prohlášení jejich šéfů v novinách...

22.09.2017 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Asociace ve spojení s Českou advokátní komorou, to je koncentrovaná síla!   Naše téma...

21.08.2017 Obsah Zdarma

Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý desátý obyvatel České republiky. Příjmy, v nichž tito lidé žijí, totiž nedosáhly...

21.08.2017 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního...

28.07.2017 Zdarma

V polovině července se poslanci konečně dostali k projednávání léta odkládaného tématu, kterým je místní příslušnost exekutorů - t...

28.07.2017 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Doc. ing. Luboš Smrčka, CSc. Šlo o to zjistit, nakolik nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání po...

23.06.2017 Obsah Zdarma

Česká ekonomika roste, klesá nezaměstnanost, jsou vyšší platy a více pracovních příležitostí. Roste však i zadlužení obyvatel Česk...

23.06.2017 Editorial Zdarma

Před lety stát zákonem č.120/2001 umožnil exekutorům, aby se ujali vymáhání dluhů, protože on sám na tento úkol nestačil. Exekutoř...

25.04.2017 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Michal Kuděj Mezera krytí - nové ekonomické kriterium pro posuzování úpadku Naše téma Klienti často neumí...

25.04.2017 Obsah Zdarma

V loňském roce se Češi zadlužovali rekordním tempem a napůjčovali si celkem 151 miliard. Celková výše jejich dluhu tak dosáhla tém...

25.03.2017 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního pr...

25.03.2017 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Michal Franěk Hlavním cílem novely je důsledná ochrana práv všech účastníků insolvenčního řízení  ...

21.01.2017 Obsah Zdarma

V roce 2017 se dočkáme několika legislativních změn, které se dotknou insolvencí, exekucí a dražeb. Ne vždy jim však insolvenční s...

21.01.2017 Editorial Zdarma

Vnímal jsem rok 2016 jako rok konce boje o pobočky a boj o podobu novely insolvenčního zákona. Dobojováno jest, aspoň doufám, byť...

21.01.2017 Zdarma

Vážené kolegyně a kolegové, na prvních lednech je dlouhodobě pozoruhodné především to, že na nich není nic zvláštního. S výjimkou...

21.01.2017 Zdarma

Editorial Rozhovor PhDr. Andrea Matoušková Zadlužení mohou volit i nelegální způsoby jak svoji situaci řešit Naše téma Lze požadov...

14.10.2016 Obsah Zdarma

V minulých dnech dostali mnozí insolvenční správci od Ústavního soudu dárek. Ten tentokráte nerozhodl o jejich provozovnách a nuce...

14.10.2016 Editorial Zdarma

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies