Zdarma

Na tom, že letošní rok nebude vůbec jednoduchý, se vzácně shodují obě strany jinak výrazně názorově diferencované české společnost...

22.01.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování   Naše téma Nad „evropskou...

22.01.2021 Obsah Zdarma

„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než by...

23.12.2020 Zdarma

Vánoční přání   Rozhovor Mgr. Lukáš Stoček Snížení odměn správců povede ke kolapsu systému   Naše téma Vidí stromeček, ale ne splá...

21.12.2020 Obsah Zdarma

Slovo dluh označuje povinnost splnit to, co je někdo někomu povinen vyrovnat, protože si to dříve vypůjčil. Vztah mezi dlužníkem a...

20.11.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Renáta Maixnerová Insolvencím bych přála delší klidné období bez zásadních novel Naše téma Novela zákona o...

20.11.2020 Obsah Zdarma

Loni vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která mimo jiné zásadně zjednodušila vstup do procesu oddlužení. Fungování...

23.10.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Marek Benda Stálé a nepřetržité změny legislativy málokdy přináší zamýšlené důsledky Naše téma Vládní návrh zák...

23.10.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s Patrikem Knotkem, členem představenstva investičního fondu IFIS a.s. „Kapitalismus bez bankrotů je jako křesťanství bez...

15.10.2020 Zdarma

O potížích s problémovými majiteli bytů, za které jsou ostatní sousedé nuceni platit poplatky spojené s bydlením, píšeme již léta....

25.09.2020 Editorial Zdarma

 Editorial Rozhovor Mgr. Marek Indra Dopad krize na obchod s pohledávkami zatím nebyl nijak zásadní Naše téma Formuláře budou přeh...

25.09.2020 Obsah Zdarma

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ získala prestižní cenu v rámci TMA 2020 Turnaround and Transaction of the Year Awards. Ocenění obdrže...

21.08.2020 Zdarma

Neviditelná "koronavirová imigrance" zachvátila celý svět a jejím následkem nejsou jen statisíce zmařených životů, ale i stamiliar...

22.05.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Eva Svobodová Panika nastala když se zavřely provozy a OSVČ nevěděly co s nimi bude... Naše téma Rovnostářství...

22.05.2020 Obsah Zdarma

Celkem 14 259 spotřebitelský podání přijal loni Energetický regulační úřad. Oproti předchozímu roku se jejich počet znovu zvýšil,...

20.03.2020 Editorial Zdarma

Podle Mapy exekucí je v České republice v exekuci 821 tisíc osob. Analytici společnosti InsolCentrum ale tento údaj zpochybňují. O...

24.01.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Martin Junek Zdá se, že letitý příběh stavebníků po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy jen tak brzy neskončí Naše...

24.01.2020 Obsah Zdarma

Vážení a milí čtenáři, je to již téměř pět let, co v rámci Konkursních novin vznikla rubrika „Komentář k paragrafu“. V ní jsem se...

22.11.2019 Zdarma

I když je léto, exekutoři začali diskutovat o "Sněhulákovi". Takto obrazně nazývají sdružování exekucí. "Sněhuláka" totiž tvoří po...

22.08.2019 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Lukáš Jícha Povinné zastavování exekucí bude motivovat povinné k vyhýbání se placení dluhu   Naše téma...

22.08.2019 Obálka Zdarma

Začátkem června nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má většímu počtu dlužníků ulehčit oddlužení. Velký zájem ale n...

19.07.2019 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Ondřej Zezulka Pro dlužníky je možná nejdůležitější nařízení vlády o nezabavitelných částkách......

19.07.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Pavel Staněk Novela insolvenčního zákona se netýká jen soudců, advokátů, nebo správců, ale i věřitelů Naš...

24.05.2019 Obsah Zdarma

Bylo, nebylo. Za devatero horami a devatero řekami leží království, ve kterém platí zákon, že letité dluhy nebudou za děti hradit...

24.05.2019 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor RNDr. Simona Měřinská Česká republika se řadí mezi země s nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou...

18.04.2019 Obsah Zdarma

Ve čtvrtek 25. dubna se v Praze uskuteční "Insolvenční kongres". Bude věnován novele insolvenčního zákona a jeho uvádění do praxe...

18.04.2019 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Snaha o jmenování soudním znalcem je spíše kaskadérstvím než završením kariéry Naše téma Dl...

22.03.2019 Obsah Zdarma

Co nezakazuje zákon, zakazuje stud. Ne tak v Česku. Dlužníci v exekuci se před obsílkami nezřídka skrývají na obecních úřadech. Ne...

22.03.2019 Editorial Zdarma

Jen co Poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která pomůže mnohým dlužníkům vymanit se z osidel šedé ekonomiky...

18.02.2019 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Sněmovní verze pomůže poctivým dlužníkům, kteří jsou ochotni a schopni dluhy splácet...

18.02.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Ondřej Mareš, ll.M. Spojovat exekuce k prvnímu exekutorovi není příliš šťastné Přání Naše téma U neplacen...

18.01.2019 Obsah Zdarma

V příštích dnech bychom se mohli dozvědět v jakém znění bude schválena novela insolvenčního zákona, kterou senátoři před Vánoci vr...

18.01.2019 Editorial Zdarma

Listopadové vydání Konkursních novin věnujeme hlavně novele insolvenčního zákona, kterou koncem října schválila Poslanecká sněmovn...

23.11.2018 Editorial Zdarma

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies