Zdarma

Rozhovor JUDr, Tomáš Sokol NA POČÁTKU KAŽDÉHO ROKU SE NEJEN ZPĚTNĚ BILANCUJE, CO SE NÁM POVEDLO A CO NE, ALE TAKÉ SE DÍVÁ DOPŘEDU,...

21.01.2022 Rozhovor Zdarma

Dvě mé známé- podotýkám, že policistka a manželka soudce, takže žádné anarchistky nebo jurodivé Pirátky- zažily letos během dovole...

20.12.2021 Editorial Zdarma

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila 1. listopadu na pražském Žofíně výsledky letos už 14. ročníku firemního žebříčku Právnická firma ro...

20.11.2021 Zdarma

Blíží se konec roku, a to je doba, kdy každý člověk „chca-nechca“ aspoň trochu bilancuje. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, máme už...

20.11.2021 Editorial Zdarma

Ač se to při pohledu na kalendář, nebo z okna, nezdá, za pár dní tu máme léto, a dokonce to milostivé. Během příštích tří měsíců,...

22.10.2021 Editorial Zdarma

Reorganizační plán Arca Investment je špatný, budeme chtít odvolat stávajícího insolvenčního správce, říká majoritní vlastník fond...

1.10.2021 Zdarma

      Mnoho dlužníků se dnes kvůli pandemii koronaviru a obavám z nákazy bojí scházet. Odkládají nejen zdravotní péči, ale i vstup...

24.09.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Téma odměn advokátů a insolvenčních správců po volbách ožije   Naše téma Dohledový ben...

24.09.2021 Obsah Zdarma

Pomalu nám budou končit prázdniny- ty lidské i ty poslanecké- a protože se zároveň blíží parlamentní volby, můžeme se jen těšit, c...

20.08.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Radek Laštovička Posláním inkasních agentur není trumfnout exekutory nebo správce   Naše téma Promíjení starý...

20.08.2021 Obsah Zdarma

Hovoříme s bývalým soudcem Mgr. Janem Kozákem Mgr. Jan Kozák, je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masary...

20.08.2021 Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od č...

23.07.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od č...

18.06.2021 Obsah Zdarma

     Loni v listopadu vláda schválila návrh další novely insolvenčního zákona. Prosadila aplikaci evropské směrnice, která byla ur...

21.05.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Pavel Staněk, MBA Většina Čechů je proti dalším úlevám dlužníkům   Naše téma Svaz měst a obcí je z...

21.05.2021 Obsah Zdarma

Kontury reorganizace skupiny Arca jsou příliš mlhavé. O podpoře se teprve rozhodneme, říká advokát a zakladatel AK Indra, Šebesta,...

10.05.2021 Zdarma

V polovině března se v Poslanecké sněmovně dostal do závěrečného kola – třetího čtení – návrh novely exekučního řádu a občanského...

23.04.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Nejdůležitější je vyřešit nakumulované exekuce z minulosti   Naše téma U většiny cestovníc...

23.04.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Petr Kocián Každé omezení exekucí vždy nějakým způsobem způsobí snížení vymahatelnosti   Naše...

19.03.2021 Obsah Zdarma

Jedním z nejzajímavějších insolvenčních případů poslední doby je kauza Arca Investments a.s. A to nejen pro svůj rozsah skoro 19 m...

18.03.2021 Zdarma

Život na Zemi- a tedy i vývoj lidstva- se vyvíjí postupně, evolučně. Přišel na to už Darwin. Jakákoliv revolučně rychlá změna se d...

19.02.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Filip Hanzlík Loňský rok znamenal pro banky velké, až revoluční změny   Rozhovor Současná krize můž...

19.02.2021 Obsah Zdarma

Na tom, že letošní rok nebude vůbec jednoduchý, se vzácně shodují obě strany jinak výrazně názorově diferencované české společnost...

22.01.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování   Naše téma Nad „evropskou...

22.01.2021 Obsah Zdarma

„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než by...

23.12.2020 Zdarma

Vánoční přání   Rozhovor Mgr. Lukáš Stoček Snížení odměn správců povede ke kolapsu systému   Naše téma Vidí stromeček, ale ne splá...

21.12.2020 Obsah Zdarma

Slovo dluh označuje povinnost splnit to, co je někdo někomu povinen vyrovnat, protože si to dříve vypůjčil. Vztah mezi dlužníkem a...

20.11.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Renáta Maixnerová Insolvencím bych přála delší klidné období bez zásadních novel Naše téma Novela zákona o...

20.11.2020 Obsah Zdarma

Loni vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která mimo jiné zásadně zjednodušila vstup do procesu oddlužení. Fungování...

23.10.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Marek Benda Stálé a nepřetržité změny legislativy málokdy přináší zamýšlené důsledky Naše téma Vládní návrh zák...

23.10.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s Patrikem Knotkem, členem představenstva investičního fondu IFIS a.s. „Kapitalismus bez bankrotů je jako křesťanství bez...

15.10.2020 Zdarma

O potížích s problémovými majiteli bytů, za které jsou ostatní sousedé nuceni platit poplatky spojené s bydlením, píšeme již léta....

25.09.2020 Editorial Zdarma

 Editorial Rozhovor Mgr. Marek Indra Dopad krize na obchod s pohledávkami zatím nebyl nijak zásadní Naše téma Formuláře budou přeh...

25.09.2020 Obsah Zdarma

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies