Rozhovor

Český statistický úřad (ČSÚ) od letošního roku přestal publikovat údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. Má to dopad na výp...

21.08.2017 Placené Rozhovor

Společnost CCB – Czech Credit Bureau - je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru, dodává řešení pro řízení úvěr...

28.07.2017 Placené Rozhovor

Se začátkem července nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení....

28.07.2017 Placené Rozhovor

Na konci května se v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vy...

23.06.2017 Placené Rozhovor

V souvislosti s vymáháním dluhů se dnes hodně hovoří o insolvenčních správcích, exekutorech a také povinných - dlužních. Tak troch...

23.06.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) na Vysoké škole ekonomické v Praze Ing....

25.04.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem dražební společnosti PROKONZULTA, a.s. Jaroslavem Hradilem Přinášíme krátký rozhovor s největším dražebníkem...

25.04.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s vědeckým a odborným asistentem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Cen...

25.03.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Kateřinou Horákovou z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Bytová družstva...

25.03.2017 Placené Rozhovor

Nový rok s sebou přináší i některé změny v legislativě. Jednou z nich je návrh novely insolvenčního zákona připravený Ministerstve...

21.01.2017 Placené Rozhovor

 V České republice bylo, a snad ještě je, příliš mnoho firem s anonymními vlastníky, které soutěží o veřejné zakázky. Další firmy,...

21.01.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelkou Probační a mediační služby ČR PhDr. Andreou Matouškovou Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkov...

14.10.2016 Placené Rozhovor

Hovoříme s generálním ředitelem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ing. Miloslavem Maškem, CSc. V současné době česká ekonomik...

14.10.2016 Placené Rozhovor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies