Rozhovor

Hovoříme s předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michalem Žižlavským V současné době je v Poslanecké sněmovn...

20.04.2018 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Finančního analytického útvaru Ing. Liborem Kazdou Boj s legalizací výnosů z trestné činnosti, nestandardní f...

20.04.2018 Placené Rozhovor

Podle posledních údajů Ministerstva spravedlnosti ČR je nyní v exekuci 836 000 osob, což je o 3,4 procenta více než v roce 2016. T...

22.03.2018 Placené Rozhovor

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) je v rámci svých kompetencí mimo jiné pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolo...

22.03.2018 Placené Rozhovor

Loni v únoru Legislativní rada vlády ČR vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) návrh novely zákona o veřejných dražbách....

28.02.2018 Placené Rozhovor

Lidé, kteří se v České republice chytli do takzvané dluhové pasti a dosud neměli možnost se z ní dostat, mají šanci na nový životn...

28.02.2018 Placené Rozhovor

V České republice máme nejrůznějšími registry neplatičů. Klientské registry se totiž stávají standardem a nezbytným nástrojem pro...

28.02.2018 Placené Rozhovor

I když česká ekonomika stále roste, některé firmy mají potíže. Záchrana společností ve finančních problémech nebo s nedostatečně e...

21.01.2018 Placené Rozhovor

V České republice stále chybí pevná pravidla pro podnikání realitních kanceláří a makléřů. Proto není divu, že nevyjasněné právní...

21.01.2018 Placené Rozhovor

Již sedmnáct roků se Česká asociace dražebníků (ČAD) snaží zjednodušit a zprůhlednit proces zpeněžování movitého a nemovitého maje...

22.12.2017 Placené Rozhovor

  Česká ekonomika ožila a míra nezaměstnanosti je nízká. Jak je to ale se zadlužeností našich obyvatel? Zadlužují se méně a l...

22.12.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s JUDr. Jarmilou Veselou, advokátkou a jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o,    Podnikatelské insolvence selhávají...

21.11.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu pro Prahu 9 Mgr. Ondřejem Svobodou    Exekutoři dělají úplně stejnou práci jako...

21.11.2017 Placené Rozhovor

   Hovoříme s ředitelkou Odboru komunikace Generální finančního ředitelství Ing. Petrou Petlachovou    Zajišťovací příkaz: Nástroj...

21.11.2017 Placené Rozhovor

Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení    Již déle než čtvrt roku je účinná rozsáhlá...

20.10.2017 Placené Rozhovor

   Dražební babí léto, aneb současný stav našeho dražebního trhu    Objem i počet dražeb dlouhodobě klesá. Největší navrhovatelé d...

20.10.2017 Placené Rozhovor

Společnost OKD, která je od loňského května v insolvenci, loni skončila ve ztrátě 1,2 miliardy korun. Letos v prvním pololetí naop...

22.09.2017 Placené Rozhovor

O notářích se obvykle mnoho nepíše. Možná proto, že se s nimi člověk setká jednou za život, a to při dědění. Existují však situace...

22.09.2017 Placené Rozhovor

Soudní znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, inst...

22.09.2017 Placené Rozhovor

Když jsem se propůjčil k tomu, že udělám rozhovor s JUDr. Michalem Žižlavským (článek vyšel v Buletinu KN č. 3 v roce 2016 - pozn....

21.08.2017 Placené Rozhovor

Český statistický úřad (ČSÚ) od letošního roku přestal publikovat údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. Má to dopad na výp...

21.08.2017 Placené Rozhovor

Společnost CCB – Czech Credit Bureau - je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru, dodává řešení pro řízení úvěr...

28.07.2017 Placené Rozhovor

Se začátkem července nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení....

28.07.2017 Placené Rozhovor

Na konci května se v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vy...

23.06.2017 Placené Rozhovor

V souvislosti s vymáháním dluhů se dnes hodně hovoří o insolvenčních správcích, exekutorech a také povinných - dlužních. Tak troch...

23.06.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) na Vysoké škole ekonomické v Praze Ing....

25.04.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem dražební společnosti PROKONZULTA, a.s. Jaroslavem Hradilem Přinášíme krátký rozhovor s největším dražebníkem...

25.04.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s vědeckým a odborným asistentem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Cen...

25.03.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Kateřinou Horákovou z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Bytová družstva...

25.03.2017 Placené Rozhovor

Nový rok s sebou přináší i některé změny v legislativě. Jednou z nich je návrh novely insolvenčního zákona připravený Ministerstve...

21.01.2017 Placené Rozhovor

 V České republice bylo, a snad ještě je, příliš mnoho firem s anonymními vlastníky, které soutěží o veřejné zakázky. Další firmy,...

21.01.2017 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelkou Probační a mediační služby ČR PhDr. Andreou Matouškovou Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkov...

14.10.2016 Placené Rozhovor

Hovoříme s generálním ředitelem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ing. Miloslavem Maškem, CSc. V současné době česká ekonomik...

14.10.2016 Placené Rozhovor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies