Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem Insolvenční správce dnes sdružují dvě o...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Poradny při finanční tísni Davidem Šmejkalem Vyrovnat se s finančními problémy u nás lidem pomáhají neziskové...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem a místopředsedkyní Spolku moravských in...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s místopředsedkyní Krajského soudu v Brně Mgr. Renátou Maixnerovou O insolvencích, konkurzech, reorganizacích, oddlužení...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva dražební společnosti Prokonzulta Ing. Jaroslavem Hradilem Po dlouhém úředním maratónu doputova...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Česká asociace věřitelů je tradičním partnerem věřitelů v Česk...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Markem Bendou Pomoc lidem a firmám ve finančních problémech způso...

23.10.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem Poslanecká sněmovna od loňského léta projednává vládní návr...

23.10.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s majoritním vlastníkem a ředitelem investičního fondu IFIS Mgr. Markem Indrou Koronavirová pandemie významně utlumila tu...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s pracovnicí legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Mgr. Terezou Komárkovou Svaz čes...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou „Stát neví kolik lidí se nachází v dluhových problémech. Do...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Evou Svobodovou, MBA, členkou představenstva a generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Č...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem Poslanecká sněmovna v minulých dnech schválila několik návr...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Davidem Plchem, místopředsedou Turnaround Management Association ČR  Turnaround Management Association Česká republika...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří Janem Papežem Celosvětová koronavirová pandemie a následná tuzemská vládní...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou V minulých dnech jsme měli možnost se seznámit s návrhy, kt...

22.04.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Ing. Mgr. Jiřím Fröhlichem z Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) Domácnosti v posledních letech často...

20.03.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Soudní spory s úřady i běžné civilní soudní podání se lidem pr...

20.03.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Martinem Junkem Často se říká, že soudní spory nevyhrávají strany, ale...

24.01.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem společnosti Surveilligence Ing. Jánem Lalkou, CFE Podvodné jednání firem a jednotlivců formou forenzních audi...

24.01.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov JUDr. Lukášem Jíchou Před časem vláda projednala a schválila návrh zákon...

22.08.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s členem organizace Člověk v tísni Danielem Hůlem Organizace Člověk v tísni je členem mezinárodní platformy humanitárních...

22.08.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR ing. Vladimírem Váchou Podle červencových údajů je v České republice...

22.08.2019 Placené Rozhovor

Oddlužovací novela insolvenčního zákona, účinná od 1. června, má být dotvořena prováděcími předpisy. O které předpisy půjde a kdy...

19.07.2019 Placené Rozhovor

Již deset let pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze vědecký tým Výzkum insolvence. Jeho členem je i Ing. Jaroslav Schönfeld,...

19.07.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Od 1. června by měla být účinná takzvaná oddlužovací novela in...

24.05.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s náměstkyní ministryně spravedlnosti JUDr. Klárou Cetlovou Na Insolvenčním kongresu 2019 koncem dubna v Praze vystoupila...

24.05.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s RNDr. Simonou Měřinskou z Odboru šetření v domácnostech Českého statistického úřadu Podle výběrového šetření Českého st...

18.04.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s vedoucí Mgr. Hanou Krusberskou a projektovou manažerkou Mgr. Kristýnou Schreilovou z Občanské poradny Remedium Insolven...

18.04.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou V minulých dnech Poslanecká sněmovna schválil...

22.03.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Jakubem Severou Zákon o odpovědnosti za škodu způsoben...

22.03.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslancem Parlamentu České republiky Ing. Patrikem Nacherem Koncem ledna Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schvá...

18.02.2019 Placené Rozhovor

Hovoříme s výkonnou ředitelkou Asociace inkasních agentur Janou Tatýrkovou Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné česk...

18.02.2019 Placené Rozhovor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies