Rozhovor

Hovoříme s vedoucím Oddělení realitní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Bc. Pavlem Rakoušem. Stále častěji se nemovitos...

22.10.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s JUDr. Michalem Žižlavským Blíží se advokátní volby, které proběhnou 22. října. Do vedení České advokátní komory znovu k...

24.09.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme se soudním exekutorem a publicistou, členem Právní a legislativní komise EK ČR JUDr. Ing. Martinem Štikou Politické taneč...

24.09.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy a jedním z externích členů komise pro příp...

24.09.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Lubomírem Kinclem, vedoucím partnerem advokátní kanceláře INDRA, ŠEBESTA, KINCL, a insolvenčním správcem Mgr. Bc....

24.09.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Asociace inkasních agentur Radkem Laštovičkou Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české spol...

20.08.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s analytičkou Dun & Bradstreet Petrou Štěpánovou Pandemie koronaviru se odrazila v ekonomické situaci mnohých firem v...

20.08.2021 Placené Rozhovor

Konkursní noviny se ptaly prezidenta Exekutorské komory České republiky Mgr. Jana Mlynarčíka Jak se Exekutorská komora ČR staví k...

20.08.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s asistentem soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Bc. Milanem Horákem Jak hodnotíte současný stav právní úpravy,...

20.08.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bu...

23.07.2021 Placené Rozhovor

Uvnitř odborné veřejností v poslední době silně roste obliba i využívání elektronické verze aukcí, což situace kolem koronaviru a...

23.07.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s insolvenčním advokátem Mgr. Petrem Sprinzem z advokátní kanceláře Allen & Overy Ještě za První republiky se obchodn...

23.07.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s docentem CERGE - EI Markem Kapičkou Státní dluh Čechie rostoucí geometrickou řadou, hrozba zhroucení důchodového systém...

23.07.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bu...

18.06.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s JUDr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D., vrchním ministerským radou legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR V Poslan...

18.06.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem, MBA V druhé polovině roku zřejmě dojde k nárůstu firemních in...

21.05.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem V polovině devadesátých let minulého století uzav...

21.05.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s advokátem Mgr. Ing. Jiřím Rahmem z advokátní kanceláře Allen & Overy Na počátku minulého měsíce, konkrétně 5. březn...

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslancem Ing. Patrikem Nacherem V červenci 2019 vláda projednala návrh Ministerstva spravedlnosti ČR na komplexní nove...

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Petr Sprinzem z advokátní kanceláře Allen & Overy V souvislosti s vlnou některých krachujících odvětví ekonomi...

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno-venkov JUDr. Petrem Kociánem V roce 2020 bylo zahájeno celkem 407 694 nový...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou Společnost InsolCentrum se od roku 2009 věnuje insolvenčním...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s hlavním akcionářem brněnského fondu IFIS Markem Indrou  Brněnský fond IFIS chce hrát ústřední roli v tom, jak slovensko...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu Nedávno odbornou i la...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s náměstkem výkonné ředitelky České bankovní asociace Filipem Hanzlíkem    Česká bankovní asociace je dobrovolným sdružen...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D., (1965), členem vládního Výboru pro rozpočtové prognózy Jen ekonomickou ztrátu na bu...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s tiskovou mluvčí Oddělení vnější komunikace Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Mgr. Kateřinou Beránkovou Na to, jaká...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o soudních...

22.01.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslankyní PSP ČR JUDr. Ing. Táňou Malou Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,...

22.01.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem Insolvenční správce dnes sdružují dvě o...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Poradny při finanční tísni Davidem Šmejkalem Vyrovnat se s finančními problémy u nás lidem pomáhají neziskové...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem a místopředsedkyní Spolku moravských in...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s místopředsedkyní Krajského soudu v Brně Mgr. Renátou Maixnerovou O insolvencích, konkurzech, reorganizacích, oddlužení...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies