Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bu...

18.06.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s JUDr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D., vrchním ministerským radou legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR V Poslan...

18.06.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem, MBA V druhé polovině roku zřejmě dojde k nárůstu firemních in...

21.05.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem V polovině devadesátých let minulého století uzav...

21.05.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s advokátem Mgr. Ing. Jiřím Rahmem z advokátní kanceláře Allen & Overy Na počátku minulého měsíce, konkrétně 5. březn...

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslancem Ing. Patrikem Nacherem V červenci 2019 vláda projednala návrh Ministerstva spravedlnosti ČR na komplexní nove...

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Petr Sprinzem z advokátní kanceláře Allen & Overy V souvislosti s vlnou některých krachujících odvětví ekonomi...

23.04.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno-venkov JUDr. Petrem Kociánem V roce 2020 bylo zahájeno celkem 407 694 nový...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou Společnost InsolCentrum se od roku 2009 věnuje insolvenčním...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s hlavním akcionářem brněnského fondu IFIS Markem Indrou  Brněnský fond IFIS chce hrát ústřední roli v tom, jak slovensko...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu Nedávno odbornou i la...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s náměstkem výkonné ředitelky České bankovní asociace Filipem Hanzlíkem    Česká bankovní asociace je dobrovolným sdružen...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D., (1965), členem vládního Výboru pro rozpočtové prognózy Jen ekonomickou ztrátu na bu...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s tiskovou mluvčí Oddělení vnější komunikace Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Mgr. Kateřinou Beránkovou Na to, jaká...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o soudních...

22.01.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslankyní PSP ČR JUDr. Ing. Táňou Malou Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,...

22.01.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem Insolvenční správce dnes sdružují dvě o...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s ředitelem Poradny při finanční tísni Davidem Šmejkalem Vyrovnat se s finančními problémy u nás lidem pomáhají neziskové...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva Unie spolků insolvenčních správců Mgr. Lukášem Stočkem a místopředsedkyní Spolku moravských in...

21.12.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s místopředsedkyní Krajského soudu v Brně Mgr. Renátou Maixnerovou O insolvencích, konkurzech, reorganizacích, oddlužení...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou představenstva dražební společnosti Prokonzulta Ing. Jaroslavem Hradilem Po dlouhém úředním maratónu doputova...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Česká asociace věřitelů je tradičním partnerem věřitelů v Česk...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s předsedou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Markem Bendou Pomoc lidem a firmám ve finančních problémech způso...

23.10.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem Poslanecká sněmovna od loňského léta projednává vládní návr...

23.10.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s majoritním vlastníkem a ředitelem investičního fondu IFIS Mgr. Markem Indrou Koronavirová pandemie významně utlumila tu...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s pracovnicí legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Mgr. Terezou Komárkovou Svaz čes...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou „Stát neví kolik lidí se nachází v dluhových problémech. Do...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Evou Svobodovou, MBA, členkou představenstva a generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Č...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem Poslanecká sněmovna v minulých dnech schválila několik návr...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Davidem Plchem, místopředsedou Turnaround Management Association ČR  Turnaround Management Association Česká republika...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří Janem Papežem Celosvětová koronavirová pandemie a následná tuzemská vládní...

22.05.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou V minulých dnech jsme měli možnost se seznámit s návrhy, kt...

22.04.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Ing. Mgr. Jiřím Fröhlichem z Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) Domácnosti v posledních letech často...

20.03.2020 Placené Rozhovor

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies