Reklama

Placené

Plátci daně z přidané hodnoty, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, budou moci požádat o prominutí dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení. Letos to bude možné u jedné pokuty. Min...

25.03.2017

EkonomikaPlacené

Nový rok s sebou přináší i některé změny v legislativě. Jednou z nich je návrh novely insolvenčního zákona připravený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Novela má mimo jiné bránit nekalostem při vyhlašov...

21.01.2017

PlacenéRozhovor

Elektronická evidence tržeb - nejnovější regulační krok státu - funguje více jak měsíc a půl. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opa...

Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí s novou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, která významně snižuje odměnu soudních exekutorů. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podepsal vyhlášku navzd...

21.01.2017

ExekucePlacené

V letošním roce by měl být novelizován zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Proto jsme se některých dražebníků zeptali: "Jaký byl loňský dražební rok a co od novely zákona o veřejných dražbách o...

 V České republice bylo, a snad ještě je, příliš mnoho firem s anonymními vlastníky, které soutěží o veřejné zakázky. Další firmy, které u nás podnikají, mají zas vlastníky se sídlem v daňových rájích...

21.01.2017

PlacenéRozhovor

V rubrice výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou uspokojení zajištěného věřitele. Podle ustanovení § 298 insolvenčního zákona zajištění v...

Jsem insolvenčním správcem dlužníka, který byl podnikatelským subjektem a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Správce daně přihlásil své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě k tomu určené a...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů.    V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v probíhajícím insolvenčním řízení, u něhož měli dodavatelé-věřitelé mož...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Vstupujeme do roku 2017 a dovolím si připomenout jen tak pro pořádek, že před půltisíciletím vystoupil Martin Luther ve Wittenbergu se svými články a uplyne tři sta let od narození Marie Terezie. Musí...

21.01.2017

PlacenéÚvaha

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v České republice. Byla založena v roce 2013 a její vznik byl motivován př...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Poslanecká sněmovna v prosinci schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé další zákony. Novela...

Hospodaření českého státu skončilo po dvaceti letech v přebytku. Ve státní kase zbylo rekordních 61,8 miliard korun. Je to několikanásobně více, než byl dosavadní rekordní přebytek z roku 1994, kdy zb...

21.01.2017

EkonomikaPlacené

   (1) Ve věřitelském výboru mají být zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Členů věřitelského výboru navržených nezajištěnými věřiteli musí být vždy nejméně tolik, kolik členů navržených zajiš...

Živnostenský list využívá v České republice pouze 129 tisíc lidí mladších 30 let. Podle dříve publikovaných dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF je přitom v České republice celkem 1,4...

21.01.2017

EkonomikaPlacené

V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, 7 022 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 16 144 osobních bankrotů. Poprvé od roku 2008 se snížil počet bankrotů i počet návrhů na ban...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Poradenská společnost Bisnode udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uznávané ocenění Top Rating.  Nejlépe hodnocenými exportéry podle Top Ratingu Bisnode za rok 2015 jsou CHEMOPROJECT NITROG...

21.01.2017

EkonomikaPlacené

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o  18 618 více než v listopadu a o 71 745 méně než v prosinci 2015. Zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu od roku...

21.01.2017

EkonomikaPlacené

Naobědvat se v Česku za méně než sto korun, to koncem loňského roku dokázali již jen lidé ve třech velkých městech – v Ostravě (98,70 Kč), Olomouci (98,20 Kč) a Jihlavě (98,30 Kč). Naopak v Praze prům...

21.01.2017

EkonomikaPlacené

Podle Českého statistického řadu (ČSÚ) si Čech za rok v průměru vydělá 344 768 korun. To je více, než na kolik si v průměru přijde Slovák, Polák či Maďar. Ani tak však české mzdy nedosahují průměru Ev...

21.01.2017

EkonomikaPlacené

Hovoříme s ředitelkou Probační a mediační služby ČR PhDr. Andreou Matouškovou Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s tr...

14.10.2016

PlacenéRozhovor

Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastníci soukromoprávních vztahů, odpovídají za ni obdobně jako ostatní právnické osoby i osoby fyzické. Existují však případy, kdy škoda vznikne v důsle...

Situace soudních exekutorů v České republice začíná být kritická, o čemž svědčí hned několik indicií z poslední doby, ale také k tomu hned několik faktorů najednou přispívá. O zhoršujícím se ekonomick...

14.10.2016

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR přivítala verdikt Ústavního soudu, který rozhodl o tom, že soudní exekutor může z částky vymožené v rámci exekuce odečíst doposud vzniklé náklady exekuce a do insolvenčního řízen...

14.10.2016

ExekucePlacené

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti LIQUIDATORS v. o. s. a zrušil opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, neboť jím bylo p...

14.10.2016

InsolvencePlacené

Ústavní soudci zkritizovali ostravský krajský soud za nedodržování „kolečka“ při rozdělování případů insolvenčním správcům. Varovali před obcházením zákona a rotačního principu prostřednictvím takzvan...

Hovoříme s generálním ředitelem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ing. Miloslavem Maškem, CSc. V současné době česká ekonomika roste. Tak důležité odvětví, jakým je stavebnictví, však podobně jak...

14.10.2016

PlacenéRozhovor

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme nález Ústavního soudu České republiky, který se věnuje charakteru odměny soudního exekutora jako pohledávky v insolvenčním řízení. Úvodem považuje Ústavn...

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka ASIS, daňová poradkyně Byl jsem ustanoven insolvenčním správcem v konkurzním řízen...

14.10.2016

InsolvencePlacené

V polovině září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) rozeslalo do meziresortního řízení návrh novely zákona o veřejných dražbách. V tomto návrhu MMR zformulovala níže uvedené okruhy, které jso...

14.10.2016

DražbyPlacené

Judikatura obecných soudů v otázkách rozhodčího řízení není v posledních letech k věřitelům disponujícím exekučním titulem v podobě rozhodčího nálezu vydaného nikoli stálým rozhodčím soudem příliš vst...

14.10.2016

InsolvencePlacené

V desátém letošním zamyšlení nad úpadkem si dovolím kacířskou myšlenku na téma, zda to, co vnímáme jako všeobecný úpadek všeho možného, není spíše pouhou atmosférou ve společnosti kombinovanou s našim...

14.10.2016

PlacenéÚvaha

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies