Reklama

Placené

Pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkurzu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky. Komentář: Komentované u...

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 468 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 263 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 98 návrhů na bankrot obchodních společ...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Obce v České republice vlastní 1 022 obchodních společností. Pětina obecních firem podniká v teplárenství, více než desetina potom ve vodárenství či v odpadovém hospodářství. Obecní firmy nejčastěji z...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolvenčním řízením prošlo více než 133 tisíc fyzických osob, téměř 43 tisí...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Zisk téměř 410 tisíc korun za rok na jednoho zaměstnance vygeneruje firma, která podniká ve finančním zprostředkování. Z tohoto pohledu je tak finanční zprostředkování nejziskovějším oborem činnosti v...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

K 31. 3. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 263 608 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 291 méně než v únoru a o 92 504 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od listopadu 1997, kdy by...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Cestovní kancelář...

20.04.2018

InsolvencePlacené

  Na konci března v ČR působilo celkem 10 286 nespolehlivých plátců DPH, a jejich počet poslední tři měsíce kontinuálně klesá. Letos jich ubylo 327, nicméně nespolehlivé osoby, které se zpravidla...

20.04.2018

InsolvencePlacené

Nejstabilnější českou firmou v letech 2014 až 2018 jsou podle poradenské společnosti Bisnode Pražské vodovody a kanalizace. Společnost v posledních pěti letech nepřetržitě dosahovala na nejvyšší možné...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich majiteli. Nejhorší přístup k placení svých závazků mají firmy s litevskými, rumunskými, ázerbájdžánskými, in...

20.04.2018

EkonomikaPlacené

Podle posledních údajů Ministerstva spravedlnosti ČR je nyní v exekuci 836 000 osob, což je o 3,4 procenta více než v roce 2016. Tři a více exekucí má 493 000 zadlužených. Vláda proto v lednu schválil...

22.03.2018

PlacenéRozhovor

Exekuce nepostihuje jen lidi v produktivním věku, kteří si vzali více půjček, než dokáží splatit. Neobvyklé nejsou ani exekuce na důchod. K 31. prosinci evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (...

Téměř desetina Čechů a Češek nad 15 let má nějakou exekuci. Celkově se jedná o 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich přibylo zhruba 31 000. Kolem 151 000 osob má pak přes deset exekucí naráz. Ke zhorše...

22.03.2018

ExekucePlacené

Před více než rokem nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. který přinesl do oblasti spotřebitelských úvěrů výrazné změny. Dotkly se především nebankovních poskytovatelů spotře...

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) je v rámci svých kompetencí mimo jiné pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách. Protože tento zákon měl být...

22.03.2018

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokráte přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky výživného stanoveného rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení. Podle § 169...

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením "Od roku 2014 jsem v oddlužení, které je řešeno splátkovým kalendářem. Znamená to, že již t...

22.03.2018

InsolvencePlacené

V dubnu 2016 bylo Evropským parlamentem přijato obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (General data Protection Regulation, tzv. GDPR), které nahradí přibližně 20 let starou směrnici z roku 19951,...

Obyvatelé České republiky dlužili ke konci loňského roku celkem 2,14 bilionu korun, o 177,5 miliardy korun více, než v roce 2016. Zároveň loni klesl takzvaný ohrožený dluh, u kterého nebyly zaplaceny...

22.03.2018

EkonomikaPlacené

V Poslanecké sněmovně je dnes vládní novela insolvenčního zákona, která má zpřístupnit osobní bankrot mnohem většímu počtu zadlužených a vyřešit tak problémy osob v dluhové pasti. Tuto novelu obhajova...

22.03.2018

InsolvencePlacené

Probační a mediační služba (PMS) je státní instituce, které komplexní pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. V roce 2017 spolupracovala se 7907 oběťmi trestných činů, což je o 1461 více než v roce...

22.03.2018

Placené

Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spolupráci. Takto systémová spolupráce resortních složek Ministerstva spravedl...

22.03.2018

Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitel Nemalý počet insolvenčních řízení končí pro věřitele obdržením rozvrhového usnesení, které jim oznámí nulové uspokojení jejich přihlášených pohledávek. Na ten...

22.03.2018

InsolvencePlacené

Potřetí se dnes vracíme k uplynulému století českých dějin, které jsme v předešlých zamyšleních charakterizovali především jako léta více méně neúspěšného hledání vlastní identity. Proces tohoto hledá...

22.03.2018

PlacenéÚvaha

(1) Přijme-li schůze věřitelů usnesení o odvolání ustanoveného insolvenčního správce, aniž se usnese na ustanovení insolvenčního správce nového, nebo byl-li touto schůzí ustanovený insolvenční správce...

V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností, což je třetí nejmenší počet za posledních 10 let. Dále bylo vyhlášeno 480 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 040 osobních...

22.03.2018

InsolvencePlacené

V uplynulých čtyřech letech bylo každoročně prodáno zhruba 3 500 českých firem zahraničním podnikatelům. Naše firmy nejčastěji kupují Slováci, Ukrajinci, Poláci a Rumuni. K prodeji ve více než dvou pě...

22.03.2018

EkonomikaPlacené

Od začátku roku 2016, kdy plátcům daně z přidané hodnoty vznikla nová zákonná povinnost, a to podávat takzvaná kontrolní hlášení, se zvýšil počet plátců DPH o 5,6 procent, tedy o 26 166 na celkových 4...

22.03.2018

EkonomikaPlacené

Loni v únoru Legislativní rada vlády ČR vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) návrh novely zákona o veřejných dražbách. Od té doby je kolem veřejných dražeb mediální ticho. Redakce Konkursní...

28.02.2018

PlacenéRozhovor

Dražební společnost PROKONZULTA měla za loňský rok největší finanční objem dosažený vydražením. Podařilo se jí zpeněžit majetek v celkové hodnotě téměř 800 milionů korun (přesně 782.568.345,- Kč) a ob...

28.02.2018

DražbyPlacené

Vláda v lednu schválila takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona připravenou Ministerstvem spravedlnosti ČR, která výrazně mění podmínky pro oddlužení. Zpřístupňuje proces oddlužení širšímu o...

Za zpronevěru asi 113 milionů korun a zneužití pravomoci úřední osoby stráví bývalý soudní exekutor Jozef Višváder 11 let ve vězení. Trest, který zahrnuje 8,5 roku, jež muži soudy v minulosti uložily...

28.02.2018

ExekucePlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies