Reklama

Placené

   (1) Ve věřitelském výboru mají být zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Členů věřitelského výboru navržených nezajištěn...

21.01.2017 Legislativa Placené

Živnostenský list využívá v České republice pouze 129 tisíc lidí mladších 30 let. Podle dříve publikovaných dat portálu www.inform...

21.01.2017 Ekonomika Placené

V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, 7 022 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 16 144 osobních bankro...

21.01.2017 Insolvence Placené

Poradenská společnost Bisnode udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uznávané ocenění Top Rating.  Nejlépe hodnocenými ex...

21.01.2017 Ekonomika Placené

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o  18 618 více než v listopadu a o 71 745 méně n...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Naobědvat se v Česku za méně než sto korun, to koncem loňského roku dokázali již jen lidé ve třech velkých městech – v Ostravě (98...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Podle Českého statistického řadu (ČSÚ) si Čech za rok v průměru vydělá 344 768 korun. To je více, než na kolik si v průměru přijde...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Hovoříme s ředitelkou Probační a mediační služby ČR PhDr. Andreou Matouškovou Probační a mediační služba ČR usiluje o zprostředkov...

14.10.2016 Placené Rozhovor

Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastníci soukromoprávních vztahů, odpovídají za ni obdobně jako ostatní právnické o...

14.10.2016 Naše téma Placené

Situace soudních exekutorů v České republice začíná být kritická, o čemž svědčí hned několik indicií z poslední doby, ale také k t...

14.10.2016 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR přivítala verdikt Ústavního soudu, který rozhodl o tom, že soudní exekutor může z částky vymožené v rámci ex...

14.10.2016 Exekuce Placené

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti LIQUIDATORS v. o. s. a z...

14.10.2016 Insolvence Placené

Ústavní soudci zkritizovali ostravský krajský soud za nedodržování „kolečka“ při rozdělování případů insolvenčním správcům. Varova...

Hovoříme s generálním ředitelem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ing. Miloslavem Maškem, CSc. V současné době česká ekonomik...

14.10.2016 Placené Rozhovor

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme nález Ústavního soudu České republiky, který se věnuje charakteru odměny soudního e...

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka ASIS, daňová...

14.10.2016 Insolvence Placené

V polovině září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) rozeslalo do meziresortního řízení návrh novely zákona o veřejných dr...

14.10.2016 Dražby Placené

Judikatura obecných soudů v otázkách rozhodčího řízení není v posledních letech k věřitelům disponujícím exekučním titulem v podob...

14.10.2016 Insolvence Placené

V desátém letošním zamyšlení nad úpadkem si dovolím kacířskou myšlenku na téma, zda to, co vnímáme jako všeobecný úpadek všeho mož...

14.10.2016 Placené Úvaha

Úvod Nyní přinášíme věřitelům další insolvenční případ, který není výjimkou a kopíruje postupy mnoha jiných dlužníků v insolvenční...

14.10.2016 Insolvence Placené

115 insolvenčního zákona Dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návr...

14.10.2016 Legislativa Placené

Orgány činné v trestním řízení a další oprávněné instituce mají od začátku října k dispozici systém, který bude evidovat přestupky...

14.10.2016 Legislativa Placené

Zaměstnanci budou moci podat daňové přiznání již za letošní rok na zjednodušeném tiskopise. Místo čtyř bude mít pouze dvě strany....

14.10.2016 Ekonomika Placené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 77 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) a 1370 osob...

14.10.2016 Ekonomika Placené

Počet aktivních subjektů evidovaných v registrech nespolehlivých plátců DPH v České republice a na Slovensku v souhrnu přesáhl 10...

14.10.2016 Ekonomika Placené

Počet firem na seznamu nespolehlivých plátců DPH stále narůstá, i když čím dál pomaleji. Ve třetím kvartálu letošního roku jich př...

14.10.2016 Ekonomika Placené

K 30. 9. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 378 258 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 216 méně než v srpnu, o 63 634 méně než v zá...

14.10.2016 Ekonomika Placené

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v minulých dnech představil návrh druhé novely insolvenčního zákona. Jejím cílem je zbavit dl...

14.10.2016 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies