Obsah

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Jarmila Veselá Podnikatelské insolvence selhávají v tom hlavním - ve spravedlivém uspokojování...

21.11.2017 Obsah Zdarma

» 3 Editorial   » 4 Rozhovor JUDr. Pavel Berger Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního říze...

20.10.2017 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Lee Louda Dnes je OKD na provozní úrovni zisková firma, což je dobrý předpoklad pro pokračování reorgani...

22.09.2017 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Asociace ve spojení s Českou advokátní komorou, to je koncentrovaná síla!   Naše téma...

21.08.2017 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Doc. ing. Luboš Smrčka, CSc. Šlo o to zjistit, nakolik nové právní prostředí ovlivnilo efektivitu vymáhání po...

23.06.2017 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Michal Kuděj Mezera krytí - nové ekonomické kriterium pro posuzování úpadku Naše téma Klienti často neumí...

25.04.2017 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám a k reformě insolvenčního pr...

25.03.2017 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Michal Franěk Hlavním cílem novely je důsledná ochrana práv všech účastníků insolvenčního řízení  ...

21.01.2017 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor PhDr. Andrea Matoušková Zadlužení mohou volit i nelegální způsoby jak svoji situaci řešit Naše téma Lze požadov...

14.10.2016 Obsah Zdarma

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies