Reklama

Obsah

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Téma odměn advokátů a insolvenčních správců po volbách ožije   Naše téma Dohledový benchmark Ministerstva spravedlnosti České republiky Exekuce Senát podpoř...

24.09.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Radek Laštovička Posláním inkasních agentur není trumfnout exekutory nebo správce   Naše téma Promíjení starých dluhů. Politikum před volbami, nebo skutečná pomoc?   Exekuce Sbírk...

20.08.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od července mohou samoživitelé žádat o náhradní výživné   Exekuce Exe...

23.07.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od července mohou samoživitelé žádat o náhradní výživné   Exekuce Exe...

18.06.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Pavel Staněk, MBA Většina Čechů je proti dalším úlevám dlužníkům   Naše téma Svaz měst a obcí je znepokojen zkrácením délky doby oddlužení z pěti na tři roky   Ins...

21.05.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Nejdůležitější je vyřešit nakumulované exekuce z minulosti   Naše téma U většiny cestovních kanceláří došlo k poklesu tržeb o 50 až 90 procent   Exekuce Exekuto...

23.04.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Petr Kocián Každé omezení exekucí vždy nějakým způsobem způsobí snížení vymahatelnosti   Naše téma Hromadné oddlužování bez přesných dat se může vymstít   Exekuce...

19.03.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Filip Hanzlík Loňský rok znamenal pro banky velké, až revoluční změny   Rozhovor Současná krize může rozložit společnost a ohrozit i principy demokracie   Naše téma Chrá...

19.02.2021

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování   Naše téma Nad „evropskou“ novelou insolvenčního zákona   Exekuce Počet exekucí z důchodů a nem...

22.01.2021

ObsahZdarma

Vánoční přání   Rozhovor Mgr. Lukáš Stoček Snížení odměn správců povede ke kolapsu systému   Naše téma Vidí stromeček, ale ne splátku, těší se na radost, ale vytěsní riziko   Exekuce Počet lidí v...

21.12.2020

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Renáta Maixnerová Insolvencím bych přála delší klidné období bez zásadních novel Naše téma Novela zákona o obchodních korporacích Exekuce Moratorium bude mít negativní vliv na...

20.11.2020

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Marek Benda Stálé a nepřetržité změny legislativy málokdy přináší zamýšlené důsledky Naše téma Vládní návrh zákona o veřejných dražbách Exekuce Reakce EK ČR na vyjádření ministryně...

23.10.2020

ObsahZdarma

 Editorial Rozhovor Mgr. Marek Indra Dopad krize na obchod s pohledávkami zatím nebyl nijak zásadní Naše téma Formuláře budou přehlednější, graficky vyspělejší a chytřejší Exekuce Soudní exekutoři maj...

25.09.2020

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Eva Svobodová Panika nastala když se zavřely provozy a OSVČ nevěděly co s nimi bude... Naše téma Rovnostářství postihuje nejenom věřitele, ale také poctivé dlužníky Ekonomika Dluhy...

22.05.2020

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Martin Junek Zdá se, že letitý příběh stavebníků po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy jen tak brzy neskončí Naše téma Každý pátý dlužník, který již prošel úspěšným oddlužením, opět č...

24.01.2020

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Ondřej Zezulka Pro dlužníky je možná nejdůležitější nařízení vlády o nezabavitelných částkách...   Naše téma Až dvě stě tisíc dětí se u nás potýká s tím, že jeden z...

19.07.2019

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Pavel Staněk Novela insolvenčního zákona se netýká jen soudců, advokátů, nebo správců, ale i věřitelů Naše téma Za dětské dluhy by už konečně měli zodpovídat dospělí Exekuce S...

24.05.2019

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor RNDr. Simona Měřinská Česká republika se řadí mezi země s nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou Naše téma Když se v mládí naučíš jak hospodařit s penězi, nemusíš být...

18.04.2019

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Snaha o jmenování soudním znalcem je spíše kaskadérstvím než završením kariéry Naše téma Dlužníci před exekucí míří na obecní úřad. Firmy na virtuální adrese říd...

22.03.2019

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Sněmovní verze pomůže poctivým dlužníkům, kteří jsou ochotni a schopni dluhy splácet   Naše téma Společenství vlastníků i bytová družstva jsou jako vě...

18.02.2019

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Ondřej Mareš, ll.M. Spojovat exekuce k prvnímu exekutorovi není příliš šťastné Přání Naše téma U neplacení výživného často hrají roli osobní a vztahové záležitosti Exekuce Chy...

18.01.2019

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA Novela přináší řadu zásadních změn, které mohou proces oddlužení výrazně zefektivnit Naše téma Kryptoměny v insolvencích - nová výzva pro insolv...

23.11.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr..Jan Chvojka Hrozivá míra zadlužení některých našich občanů je dědictvím divoké praxe půjčování peněz Naše téma Zastupuji zadlužené děti, jejichž rodiče neplnili řádně svoji vy...

19.10.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Ústavní soud rozhodl bezodkladně. Situace klientů H-Systemu není bezprostředně ohrožena Naše téma Z pohledu inkasních agentur je dnes špatná doba. Lidé dobře platí, je málo pohledáv...

22.09.2018

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Zaplatit domek třikrát a dostavět jej nestačí. Bydlet v něm nebudete, protože je to vaše vina   Naše téma Pojišťovny pojistí i rizikové cestovní kanceláře, tvrdí Bisnode...

17.08.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního zákona Naše téma Stále je podstatná část dlužníků, kteří věří, že nejlepším ř...

20.07.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Deset let oddlužení v Čechách, aneb umění být bankrotářem... Naše téma Lidé se v rodině lépe znají. Přesto jsou ochotni půjčovat spíše menší částky E...

22.06.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. Česko již brzy dospěje do bodu, kdy celkový počet exekucí začne klesat Naše téma Někteří lidé si půjčují jenom proto, aby měli stejný životní standard j...

26.05.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství případů Naše téma Dostat se na nulu bude strašně těžké, říká Daniel Hůl...

20.04.2018

ObsahZdarma

Editorial Rozhovor Filip Hanzlík Jde o podkopání velmi zdravé a nezbytné zásady, že dluhy se mají plnit.... Naše téma Exekuce si mnozí lidé do důchodu už přinášejí z produktivního života Exekuce Exeku...

22.03.2018

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. Rok po neúspěšné novele zákona o veřejných dražbách je stále mediální ticho   Dražby Prokozulta se loni opět stala dražebníkem roku   Naše téma Oddluž...

28.02.2018

ObsahZdarma

Editorial   Rozhovor Petr Smutný Hodnota podniků není ve strojích ani v ničem jiném, ale v lidech, kteří tam pracují   Naše téma Na nás se obracejí hlavně lidé, kteří potřebují pomoc po propuštění z v...

21.01.2018

ObsahZdarma

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies