Obsah

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Téma odměn advokátů a insolvenčních správců po volbách ožije   Naše téma Dohledový ben...

24.09.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Radek Laštovička Posláním inkasních agentur není trumfnout exekutory nebo správce   Naše téma Promíjení starý...

20.08.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od č...

23.07.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od č...

18.06.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Pavel Staněk, MBA Většina Čechů je proti dalším úlevám dlužníkům   Naše téma Svaz měst a obcí je z...

21.05.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Nejdůležitější je vyřešit nakumulované exekuce z minulosti   Naše téma U většiny cestovníc...

23.04.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Petr Kocián Každé omezení exekucí vždy nějakým způsobem způsobí snížení vymahatelnosti   Naše...

19.03.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Filip Hanzlík Loňský rok znamenal pro banky velké, až revoluční změny   Rozhovor Současná krize můž...

19.02.2021 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování   Naše téma Nad „evropskou...

22.01.2021 Obsah Zdarma

Vánoční přání   Rozhovor Mgr. Lukáš Stoček Snížení odměn správců povede ke kolapsu systému   Naše téma Vidí stromeček, ale ne splá...

21.12.2020 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Renáta Maixnerová Insolvencím bych přála delší klidné období bez zásadních novel Naše téma Novela zákona o...

20.11.2020 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Marek Benda Stálé a nepřetržité změny legislativy málokdy přináší zamýšlené důsledky Naše téma Vládní návrh zák...

23.10.2020 Obsah Zdarma

 Editorial Rozhovor Mgr. Marek Indra Dopad krize na obchod s pohledávkami zatím nebyl nijak zásadní Naše téma Formuláře budou přeh...

25.09.2020 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Eva Svobodová Panika nastala když se zavřely provozy a OSVČ nevěděly co s nimi bude... Naše téma Rovnostářství...

22.05.2020 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Martin Junek Zdá se, že letitý příběh stavebníků po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy jen tak brzy neskončí Naše...

24.01.2020 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Mgr. Ondřej Zezulka Pro dlužníky je možná nejdůležitější nařízení vlády o nezabavitelných částkách......

19.07.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Pavel Staněk Novela insolvenčního zákona se netýká jen soudců, advokátů, nebo správců, ale i věřitelů Naš...

24.05.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor RNDr. Simona Měřinská Česká republika se řadí mezi země s nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou...

18.04.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Snaha o jmenování soudním znalcem je spíše kaskadérstvím než završením kariéry Naše téma Dl...

22.03.2019 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Sněmovní verze pomůže poctivým dlužníkům, kteří jsou ochotni a schopni dluhy splácet...

18.02.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Ondřej Mareš, ll.M. Spojovat exekuce k prvnímu exekutorovi není příliš šťastné Přání Naše téma U neplacen...

18.01.2019 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA Novela přináší řadu zásadních změn, které mohou proces oddlužení výrazně z...

23.11.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr..Jan Chvojka Hrozivá míra zadlužení některých našich občanů je dědictvím divoké praxe půjčování peněz Naše...

19.10.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Ústavní soud rozhodl bezodkladně. Situace klientů H-Systemu není bezprostředně ohrožena Naše téma Z pohledu ink...

22.09.2018 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Zaplatit domek třikrát a dostavět jej nestačí. Bydlet v něm nebudete, protože je to vaše vina   Naš...

17.08.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. Aktuální novela přináší zejména naprosté rozostření koncepce insolvenčního zákona...

20.07.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Deset let oddlužení v Čechách, aneb umění být bankrotářem... Naše téma Lidé se...

22.06.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. Česko již brzy dospěje do bodu, kdy celkový počet exekucí začne klesat Naše téma N...

26.05.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Ministerstvo vůbec neřeší dopady novely na věřitele a na administraci velkého množství p...

20.04.2018 Obsah Zdarma

Editorial Rozhovor Filip Hanzlík Jde o podkopání velmi zdravé a nezbytné zásady, že dluhy se mají plnit.... Naše téma Exekuce si m...

22.03.2018 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. Rok po neúspěšné novele zákona o veřejných dražbách je stále mediální ticho   Dr...

28.02.2018 Obsah Zdarma

Editorial   Rozhovor Petr Smutný Hodnota podniků není ve strojích ani v ničem jiném, ale v lidech, kteří tam pracují   Naše téma N...

21.01.2018 Obsah Zdarma

Vánoční přání Rozhovor JUDr. Miloslav Oliva Proces dražeb je příliš složitý a nákladný. Tento stav je dnes již neudržitelný... Naš...

22.12.2017 Obsah Zdarma

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies