Nezařazené

Je dlouhá léta zvykem, že se texty do KONKURSNÍCH NOVIN posílají redaktorovi do pátku a já se to snažím dodržovat. Vždyť termín a...

Společnost pro informační databáze (SID) oslovila několik desítek společností, které mají povinnost prověřovat u klientů, zda jsou...

Až budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, nebude, jak se zdá, konec koronavirového a jiného šílenství všeho druhu. Počet...

Tato rubrika přichází ke čtenářům Konkursních novin již podruhé v roce, který má ve svém číselném kódu dvě dvojky a dvě nuly. Popr...

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem V minulých dnech Exekutorská komora ČR spolu se Stálou konf...

1.12.2019 Nezařazené

Je tu září. Prázdniny skončily a začal nový školní rok. MŠMT přispělo k našemu prvnímu prázdninovému tématu o šíření tmářství a po...

Jedním ze symbolů životaschopnosti nějakého systému nebo společenství je přítomnost vody. Proto chci věnovat srpnové snění uprostř...

Máme tu léto. Léto je časem školních prázdnin, a proto je mimo jiné vhodným časem k zamyšlení nejen nad školou a školstvím, ale i...

Je těžké věnovat květnové snění o moudré zemi něčemu jinému než věčnému a neobyčejně bohatému a pestrému tématu lásky. Nemyslím tí...

Ačkoli si lidé na nepříjemné podomní prodejce už dávají trochu větší pozor, nekalé obchodní praktiky v energetice pokračují. Takzv...

Duben býval, alespoň kdysi v dobách mého mládí, měsícem bezpečnosti. Proto se přímo nabízí věnovat dubnové snění otázkám bezpečnos...

Březnové pokračován cyklu popisujícího představy o moudré zemi, ve které chce většina z nás nejen žít, ale chce k ní v dobrém i zl...

Probační a mediační služba (PMS) je státní instituce, které komplexní pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. V roce 2017 spolup...

Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spoluprá...

Vážené kolegyně a kolegové, traduje se, že konec roku je obdobím bilancování. Neznám nikoho, kdo by to dělal. První leden je den j...

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies