Naše téma

Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Etický k...

20.07.2018 Naše téma Placené

Dlužníkům, kteří se dostanou do finančních problémů, u nás pomáhají různé neziskové organizace. Objektivně vyhodnotí jak na tom za...

22.06.2018 Naše téma Placené

Hovoříme s ředitelem Asociace občanských poraden Stanislavem Skalickým Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdru...

26.05.2018 Naše téma Placené

V Poslanecké sněmovně je dnes takzvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona, která počítá se třemi variantami oddlužení. Během...

20.04.2018 Naše téma Placené

Vláda v lednu schválila takzvanou oddlužovací novelu insolvenčního zákona připravenou Ministerstvem spravedlnosti ČR, která výrazn...

28.02.2018 Naše téma Placené

RUBIKON Centrum, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem se záznamem v trestním rejstříku vrátit se zpátky do sp...

21.01.2018 Naše téma Placené

   Mnozí lidé si stále neumí spočítat, kdy se mohou zadlužit, a proto nedokáží dluhy splácet. Podle listopadového průzkumu Exekuto...

22.12.2017 Naše téma Placené

   Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní...

22.12.2017 Naše téma Placené

Je čas Vánoc, očekáváme s různými předsevzetími nový rok 2018 a máme i novou vládu. Proto jsme se některých insolvenčních správců...

22.12.2017 Naše téma Placené

  Podaří se zpomalit, nebo zastavit tento trend? Žití "na dluh“ se v minulých letech stalo běžnou součástí života řady našich domá...

21.11.2017 Naše téma Placené

Ministerstvo spravedlnosti ČR chce zavést znovu přísnější pravidla pro soudní znalce a proto až v roce 2016 přichystalo návrh nové...

20.10.2017 Naše téma Placené

Podle Exekutorské komory ČR u fyzických osob probíhalo v roce 2016 celkem 4,5 milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků. U právni...

21.08.2017 Naše téma Placené

Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Etický k...

28.07.2017 Naše téma Placené

     Začátkem  července nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního...

23.06.2017 Naše téma Placené

Kreditní karta je jeden z typů úvěru. Banka nebo nebankovní společnost schválí klientovi určitý úvěrový rámec, založí ke kartě úče...

25.04.2017 Naše téma Placené

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každoročně zaznamenává značný narůst počtu klientů, kteří mají exekuční srážku, nebo sr...

25.03.2017 Naše téma Placené

Elektronická evidence tržeb - nejnovější regulační krok státu - funguje více jak měsíc a půl. Vláda si od ní slibuje omezení daňov...

21.01.2017 Naše téma Placené

Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastníci soukromoprávních vztahů, odpovídají za ni obdobně jako ostatní právnické o...

14.10.2016 Naše téma Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040