Reklama

Insolvence

Počet firem a podnikatelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru IČ klesl ke konci roku 2018 na více než 52 tisíc (meziročně o 1,7 % méně). Suma závazků po splatnosti se meziročně snížila o 116 mi...

18.04.2019

InsolvencePlacené

Začátkem dubna poslali věřitelé na schůzi u insolvenčního Krajského soudu v Brně do konkurzu stavební firmu PSJ z Jihlavy, která je od loňského prosince v úpadku. Přihlásili pohledávky za 8,6 miliardy...

18.04.2019

InsolvencePlacené

1. Úvod Současný stav insolvenčního řízení v České republice charakterizovaný nízkým průměrným uspokojením přihlášených pohledávek především nezajištěných věřitelů má za následek pasivní postoj většin...

18.04.2019

InsolvencePlacené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 441 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 219 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 95 návrhů na bankrot obchodních společ...

18.04.2019

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá advokát JUDr. Pavel Berger V insolvenčním zákoně jsem se setkal s termínem výkaz stavu likvidity. Můžete mi, prosím, ozřejmit obsah tohoto pojmu? S pojmem výkaz stavu likvidity se lz...

22.03.2019

InsolvencePlacené

Ačkoliv je v oblasti insolvenčního práva v současné době předmětem odborných debat a příspěvků především novela insolvenčního zákona, jejíž účinnost očekáváme počínaje dnem 1. 6. 2019, nelze opomíjet...

22.03.2019

InsolvencePlacené

Úvod Zpeněžení majetkové podstaty je jednou z fází insolvenčního řízení a je upraveno zejména v ust. § 283 až 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění...

22.03.2019

InsolvencePlacené

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident republiky novelu insolvenčního zákona, která výrazně mění dosavadní podmínky pro oddlužení. Novela byla některými politickými kruhy opěvována jako lék na pandemii dl...

22.03.2019

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V minulosti jsme sledovali několik konkurzů, ve kterých dlužníci nebyli schopni dát insolvenčnímu správci k dispozici své účetnictví. Důvodem bylo většinou j...

22.03.2019

InsolvencePlacené

V současné době vrcholí v České republice diskuse nad horkým mediálním tématem, jak zachránit lidi hluboce ponořené do dluhových pastí. Podle neziskových organizací jsou dluhovou spirálou zasaženy až...

18.02.2019

InsolvencePlacené

Proces oddlužení a jeho chystané změny vyvolávají v posledních měsících a týdnech velký zájem médií, politiků i veřejnosti. Pozadu ale nezůstávají ani profesionálové z oblasti justice, jako jsou insol...

18.02.2019

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V Konkursních novinách č. 9/2018 jsme v úvodu našeho pravidelného článku „Věřitel a insolvenční řízení“ uvedli čtyři činnosti, kterými si věřitelé mohou v rá...

18.02.2019

InsolvencePlacené

V insolvenční praxi lze pozorovat, že téměř v každém insolvenčním řízení je jednou z uplatněných pohledávek pohledávka daňového charakteru. Vzhledem k tomu, že výše takových pohledávek často dosahují...

18.01.2019

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V roce 2019 budeme čtenářům opět předkládat nové a nové skutečné příklady neplatících subjektů, u kterých věřitelé zbytečně přišli o své peníze ve formě neza...

18.01.2019

InsolvencePlacené

Vyjádření Martina Richtera, ředitele odboru insolvenčních a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR: „Úvodem je nutno uvést, že není pravdou, že by nedávno Poslaneckou sněmovou schválená novela...

18.01.2019

InsolvencePlacené

V roce 2018 bylo vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, 5 418 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 13 103 osobních bankrotů. Počet bankrotů obchodních společností byl nejnižší za posledních 1...

18.01.2019

InsolvencePlacené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 57 bankrotů obchodních společností, 486 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 108 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 101 návrhů na bankrot obchodních sp...

21.12.2018

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Může zajištěný věřitel přihlásit do insolvenčního řízení pohledávku současně jako zajištěnou i nezajištěnou, ze...

23.11.2018

InsolvencePlacené

Stav legislativního procesu Koncem října Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala a schválila novelu insolvenčního zákona. Jednalo se o novelu obecně přezdívanou jako tzv. nulové oddlužení, tj. o...

23.11.2018

InsolvencePlacené

Dostat firmu do kolen dokáže kdekdo. Ti, kteří jí naopak umí vdechnout nový život, si začátkem listopadu vyměňovali zkušenosti na 7. ročníku Restrukturalizačního fóra, pořádaném Turnaround Management...

23.11.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V rámci insolvenčního řízení řešeného konkurzem jsme občas svědky toho, že schůze věřitelů rozhodne o odvolání insolvenčního správce původně ustanoveného ins...

23.11.2018

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát a insolvenční správce Uvažuji o vyhlášení osobního bankrotu. Jsem ale značně zmaten z toho, co mě potom bude čekat. Slyšel jsem totiž, že vláda...

19.10.2018

InsolvencePlacené

Při výkonu funkce insolvenčního správce se lze, v případě zpeněžování nemovitého majetku dlužníka, často setkat s případy omezení převodu vlastnického v podobě předkupního práva jiné osoby. Na toto om...

19.10.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod O štěstí v neštěstí mohou hovořit věřitelé v případě, kdy je úpadek jejich dlužníka řešen reorganizací. V takové situaci si věřitelé mohou sami odsouhlasit návrh reorganizačního plánu včetně v...

19.10.2018

InsolvencePlacené

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také jen „IZ“), jasně vyplývá, že nabyde-li dlužník za trvání oddlužení plněn...

22.09.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Na tomto místě věřitelům pravidelně přinášíme konkrétní příklady dlužníků, na kterých poukazujeme na výhody prověřování obchodních partnerů pomocí internetov...

22.09.2018

InsolvencePlacené

Česká republika silně zaostává v elektronizaci procesu oddlužení. Insolvenční soudy i insolvenční správci tak s velkým očekáváním vyhlížejí plánovaný systém eISIR (elektronický Informační systém insol...

22.09.2018

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně U insolvenčního správce jsem uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou, nicméně ten ji neuznal. Jak mám nyní postupovat? Nejdříve je nut...

17.08.2018

InsolvencePlacené

V souvislosti s insolvenčním řízením a zjišťováním úpadku dlužníků je zpravidla běžné, že tyto osoby budou mít dluhy vůči více věřitelům. Tento článek se zaměřuje na naplnění podmínky mnohosti věřitel...

17.08.2018

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Věřitelé, kteří usilují o zaplacení svých pohledávek po splatnosti, využívají například mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, exekuční řízení, insolvenční řízen...

17.08.2018

InsolvencePlacené

Podle www.seznamzpravy.cz část insolvenčních správců přijde o právo řídit velké bankroty. Také elitní klub 39 insolvenčních správců se zvláštním oprávněním - právníků a ekonomů s pravomocí vést insolv...

17.08.2018

InsolvencePlacené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 962 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 93 návrhů na bankrot obchodních společ...

17.08.2018

InsolvencePlacené

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies