Reklama

Insolvence

Podle www.seznamzpravy.cz část insolvenčních správců přijde o právo řídit velké bankroty. Také elitní klub 39 insolvenčních správců se zvláštním oprávněním - právníků a ekonomů s pravomocí vést insolv...

17.08.2018

InsolvencePlacené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 962 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 93 návrhů na bankrot obchodních společ...

17.08.2018

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Jak by měl insolvenční správce postupovat v případě, kdy dojde ze strany příslušného správce daně k uplatnění p...

22.06.2018

Insolvence

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V únoru 2016 jsme na tomto místě v článku „Jak urychlit a zjednodušit agendu spojenou se správou pohledávek“ publikovali názory deseti odborníků na insolvenč...

22.06.2018

InsolvencePlacené

Z takzvané oddlužovací novely insolvenčního zákona, která by v červnu mohla postoupit do druhého čtení Poslanecké sněmovny, bude pravděpodobně odstraněna sedmiletá varianta oddlužení fyzických osob pů...

22.06.2018

InsolvencePlacené

V závěru května se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference „Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech“. Registrovalo se na ni téměř 200 zájemců a na jejím pořádá...

22.06.2018

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Dobrý den, jsem rozvedený, mám jedno dítě a nemám soudně stanovené výživné. Po vzájemné ústní dohodě s matkou platím výživné ve výši...

26.05.2018

InsolvencePlacené

Dle dřívější úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 30. 6. 2017 bylo poměrně snadné zjistit okamžik konání přezkumného jednání a s tím spojit p...

26.05.2018

InsolvencePlacené

Dle dřívější úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 30. 6. 2017 bylo poměrně snadné zjistit okamžik konání přezkumného jednání a s tím spojit p...

26.05.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K řešení firemních dluhů a firemních úpadků používají někteří podnikatelé-dlužníci osob s přezdívkou „bílý kůň“. Pro čtenáře, kteří se s tímto pojmem ještě n...

26.05.2018

InsolvencePlacené

Asociace insolvenčních správců (ASIS) podporuje zmírnění podmínek pro vstup do oddlužení. Kritizuje však skutečnost, že návrh novely insolvenčního zákona neřeší finanční dopady na administraci velkého...

26.05.2018

InsolvencePlacené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je druhý nejnižší počet za posledních 10 let. Dále bylo vyhlášeno 456 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 123 osobních...

26.05.2018

InsolvencePlacené

V Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci prvního čtvrtletí zapsáno 624 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným závazkem po splatnosti. Je to o 10 tisíc občanů méně, než na konci roku...

25.05.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních třech letech věřitelům na tomto místě zdůrazňujeme nutnost důsledného prověřování obchodních partnerů. Jak opakovaně ukazují příklady z praxe, v...

20.04.2018

InsolvencePlacené

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, která se v případě konkurzu určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek...

20.04.2018

InsolvencePlacené

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Cestovní kancelář...

20.04.2018

InsolvencePlacené

  Na konci března v ČR působilo celkem 10 286 nespolehlivých plátců DPH, a jejich počet poslední tři měsíce kontinuálně klesá. Letos jich ubylo 327, nicméně nespolehlivé osoby, které se zpravidla...

20.04.2018

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením "Od roku 2014 jsem v oddlužení, které je řešeno splátkovým kalendářem. Znamená to, že již t...

22.03.2018

InsolvencePlacené

V Poslanecké sněmovně je dnes vládní novela insolvenčního zákona, která má zpřístupnit osobní bankrot mnohem většímu počtu zadlužených a vyřešit tak problémy osob v dluhové pasti. Tuto novelu obhajova...

22.03.2018

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitel Nemalý počet insolvenčních řízení končí pro věřitele obdržením rozvrhového usnesení, které jim oznámí nulové uspokojení jejich přihlášených pohledávek. Na ten...

22.03.2018

InsolvencePlacené

V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností, což je třetí nejmenší počet za posledních 10 let. Dále bylo vyhlášeno 480 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 040 osobních...

22.03.2018

InsolvencePlacené

Jak by mělo postupovat společenství vlastníků když zjistí, že je zpeněžována jednotka v domě? Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. V kontextu polože...

28.02.2018

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Česká asociace věřitelů denně konzultuje s věřiteli jejich zkušenosti s řešením nevymahatelných pohledávek a také s jejich účastí v insolvenčním řízení jejich b...

28.02.2018

InsolvencePlacené

V lednu roku 2018 bylo vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 422 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 006 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 85 návrhů na bankrot obchodních společností,...

28.02.2018

InsolvencePlacené

O tom, co přinesla novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb., účinná od 1.7.2017, potažmo novela č. 291/2017 Sb., účinná od 1.12.2017, bylo diskutováno již na mnoha místech, a na toto téma byla vypra...

"Jako živnostník jsem se podílel na opravě tovární haly jedné větší společnosti. Faktura, kterou jsem vystavil, mi ale nebyla zaplacena a daná společnost krátce na to zkrachovala. Respektive na sebe p...

21.01.2018

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V roce 2018 budeme nadále sledovat legislativní vývoj novely insolvenčního zákona a zejména pak takzvané nulové varianty oddlužení. Při zavedení této změny d...

21.01.2018

InsolvencePlacené

   (1) Není-li dále stanoveno jinak, zajištění věřitelé, kteří mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena v průběhu insolvenčního řízení, uplatňují její uspokojení vůči insolvenčnímu správci. P...

  "V jaké podobě je možné předkládat formuláře zpráv a jiných předepsaných podání z datové schránky insolvenčního správce v oddlužení soudu, je nutná jejich konverze, či opatření uznávaným elektronick...

22.12.2017

InsolvencePlacené

 Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V posledních dvou letech jsme na tomto místě věřitelům v rámci prevence pravidelně doporučovali prověřovat jednoduchým způsobem prostřednictvím internetové...

22.12.2017

InsolvencePlacené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních spo...

22.12.2017

InsolvencePlacené

   Během prvních 10 měsíců letošního roku přibylo v České republice 17,5 tisíce obchodních společností, když jich vzniklo 27 tisíc a necelých 9,5 tisíce jich naopak zaniklo. Ve stejné době bylo přitom...

22.12.2017

InsolvencePlacené

Aktuální číslo

2024 – 1

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies