Reklama

Insolvence

Minulý měsíc bylo vyhlášeno 78 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 998 osobních bankrotů. Z...

21.11.2017 Insolvence Placené

    Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka Asociace...

20.10.2017 Insolvence Placené

   Téměř 8 200 českých firem má vlastníka, který má oficiální trvalé bydliště na adrese, kde sídlí radnice, nebo se takováto osoba...

20.10.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V tomto říjnovém článku přinášíme další případ insolvenčního řízení, v němž je statutár...

20.10.2017 Insolvence Placené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, 445 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 881 osobních ba...

20.10.2017 Insolvence Placené

DINO – dluhové inkaso obyvatelstva - je služba České pošty, spojená s účinnou a rychlou pomocí lidem s peněžitými závazky. V širok...

22.09.2017 Insolvence Placené

Asi snadno uhodnete, které téma v poslední době nejvíce rezonuje mezi členy ASIS. Pokud hádáte, že je to novela  insolvenčního zák...

22.09.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V průběhu předchozích měsíců jsme si s věřiteli v insolvenčních řízeních potvrdili nutn...

22.09.2017 Insolvence Placené

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 194 osobních...

22.09.2017 Insolvence Placené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je nejméně od roku 2008. Zároveň bylo vyhlášeno 6...

21.08.2017 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních měsících jsme si na konkrétních insolvenčních řízeních ověřili a potvrdili...

28.07.2017 Insolvence Placené

Dobrý den, bylo mi povoleno oddlužení a soudem schválen splátkový kalendář. Nyní jsem se dozvěděla, že insolvenční správce chce pr...

23.06.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V minulosti jsme v této rubrice popisovali až „fantastické“ úkony dlužníků, kteří se ch...

23.06.2017 Insolvence Placené

Insolvenční zákon před novelou účinnou od 1.7.2017 výslovně v ustanovení § 51, které upravuje přiznání hlasovacího práva v odstavc...

23.06.2017 Insolvence Placené

V Praze se uskutečnil již čtvrtý ročník specializované celodenní Konference Insolvence 2017, zaměřené na problematiku insolvenčníh...

23.06.2017 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce Dobrý den. Soud mi schválil osobní bankrot. V rozhodn...

25.04.2017 Insolvence

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K prověřování svých stávajících i potenciálních zákazníků dnes věřitelé využívají zejmé...

25.04.2017 Insolvence Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 559 osobníc...

25.04.2017 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, insolvenční správce, prezident Asociace insolvenčních správců V poslední do...

25.03.2017 Insolvence Placené

Při pohledu na změny, které nastaly v poslední době na poli insolvenčního práva, mi vyvstává na mysl otázka – skupina Katapult odp...

25.03.2017 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k ...

25.03.2017 Insolvence Placené

V únoru 2017 bylo vyhlášeno 82 bankrotů obchodních společností (o 2 méně než v lednu) a 513 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o...

25.03.2017 Insolvence Placené

Jsem insolvenčním správcem dlužníka, který byl podnikatelským subjektem a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Správce daně přih...

21.01.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů.    V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v ...

21.01.2017 Insolvence Placené

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v Če...

21.01.2017 Insolvence Placené

V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, 7 022 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 16 144 osobních bankro...

21.01.2017 Insolvence Placené

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti LIQUIDATORS v. o. s. a z...

14.10.2016 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka ASIS, daňová...

14.10.2016 Insolvence Placené

Judikatura obecných soudů v otázkách rozhodčího řízení není v posledních letech k věřitelům disponujícím exekučním titulem v podob...

14.10.2016 Insolvence Placené

Úvod Nyní přinášíme věřitelům další insolvenční případ, který není výjimkou a kopíruje postupy mnoha jiných dlužníků v insolvenční...

14.10.2016 Insolvence Placené

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v minulých dnech představil návrh druhé novely insolvenčního zákona. Jejím cílem je zbavit dl...

14.10.2016 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies