Insolvence

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V únoru 2016 jsme na tomto místě v článku „Jak urychlit a zjednodušit agendu spojenou s...

22.06.2018 Insolvence Placené

Z takzvané oddlužovací novely insolvenčního zákona, která by v červnu mohla postoupit do druhého čtení Poslanecké sněmovny, bude p...

22.06.2018 Insolvence Placené

V závěru května se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference „Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence...

22.06.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Dobrý den, jsem rozvedený, mám jedno dítě a nemám soudně stano...

26.05.2018 Insolvence Placené

Dle dřívější úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 30. 6. 2017 bylo pomě...

26.05.2018 Insolvence Placené

Dle dřívější úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 30. 6. 2017 bylo pomě...

26.05.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K řešení firemních dluhů a firemních úpadků používají někteří podnikatelé-dlužníci osob...

26.05.2018 Insolvence Placené

Asociace insolvenčních správců (ASIS) podporuje zmírnění podmínek pro vstup do oddlužení. Kritizuje však skutečnost, že návrh nove...

26.05.2018 Insolvence Placené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je druhý nejnižší počet za posledních 10 let. Dále b...

26.05.2018 Insolvence Placené

V Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci prvního čtvrtletí zapsáno 624 tisíc dospělých občanů České republiky s nesplaceným z...

25.05.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních třech letech věřitelům na tomto místě zdůrazňujeme nutnost důsledného prov...

20.04.2018 Insolvence Placené

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, která...

20.04.2018 Insolvence Placené

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o v...

20.04.2018 Insolvence Placené

  Na konci března v ČR působilo celkem 10 286 nespolehlivých plátců DPH, a jejich počet poslední tři měsíce kontinuálně klesá...

20.04.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením "Od roku 2014 jsem v ...

22.03.2018 Insolvence Placené

V Poslanecké sněmovně je dnes vládní novela insolvenčního zákona, která má zpřístupnit osobní bankrot mnohem většímu počtu zadluže...

22.03.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitel Nemalý počet insolvenčních řízení končí pro věřitele obdržením rozvrhového usnesení, kte...

22.03.2018 Insolvence Placené

V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností, což je třetí nejmenší počet za posledních 10 let. Dále b...

22.03.2018 Insolvence Placené

Jak by mělo postupovat společenství vlastníků když zjistí, že je zpeněžována jednotka v domě? Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brych...

28.02.2018 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Česká asociace věřitelů denně konzultuje s věřiteli jejich zkušenosti s řešením nevymahate...

28.02.2018 Insolvence Placené

V lednu roku 2018 bylo vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 422 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 006 osobních bank...

28.02.2018 Insolvence Placené

O tom, co přinesla novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb., účinná od 1.7.2017, potažmo novela č. 291/2017 Sb., účinná od 1.12....

"Jako živnostník jsem se podílel na opravě tovární haly jedné větší společnosti. Faktura, kterou jsem vystavil, mi ale nebyla zapl...

21.01.2018 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V roce 2018 budeme nadále sledovat legislativní vývoj novely insolvenčního zákona a zej...

21.01.2018 Insolvence Placené

   (1) Není-li dále stanoveno jinak, zajištění věřitelé, kteří mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena v průběhu insolve...

  "V jaké podobě je možné předkládat formuláře zpráv a jiných předepsaných podání z datové schránky insolvenčního správce v oddluž...

22.12.2017 Insolvence Placené

 Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V posledních dvou letech jsme na tomto místě věřitelům v rámci prevence pravidelně dop...

22.12.2017 Insolvence Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osob...

22.12.2017 Insolvence Placené

   Během prvních 10 měsíců letošního roku přibylo v České republice 17,5 tisíce obchodních společností, když jich vzniklo 27 tisíc...

22.12.2017 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Při spolupráci s věřiteli v době, kdy řeší své pohledávky přihlášené do insolvenčního ř...

21.11.2017 Insolvence Placené

   Unie spolků insolvenčních správců v posledních dnech, týdnech a měsících obdržela velkou spoustu různých zpráv a informací svýc...

21.11.2017 Insolvence Placené

   Poslední říjnový den se v Kongresovém centru České národní banky uskutečnil 6. ročník konference Restrukturalizační fórum roku...

21.11.2017 Insolvence Placené

Minulý měsíc bylo vyhlášeno 78 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 998 osobních bankrotů. Z...

21.11.2017 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2021 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno