Insolvence

Počet firem a podnikatelů s dluhem po splatnosti zapsaným v Registru IČ klesl ke konci roku 2018 na více než 52 tisíc (meziročně o...

18.04.2019 Insolvence Placené

Začátkem dubna poslali věřitelé na schůzi u insolvenčního Krajského soudu v Brně do konkurzu stavební firmu PSJ z Jihlavy, která j...

18.04.2019 Insolvence Placené

1. Úvod Současný stav insolvenčního řízení v České republice charakterizovaný nízkým průměrným uspokojením přihlášených pohledávek...

18.04.2019 Insolvence Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 441 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 219 osobníc...

18.04.2019 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá advokát JUDr. Pavel Berger V insolvenčním zákoně jsem se setkal s termínem výkaz stavu likvidity. Můžete mi, pro...

22.03.2019 Insolvence Placené

Ačkoliv je v oblasti insolvenčního práva v současné době předmětem odborných debat a příspěvků především novela insolvenčního záko...

22.03.2019 Insolvence Placené

Úvod Zpeněžení majetkové podstaty je jednou z fází insolvenčního řízení a je upraveno zejména v ust. § 283 až 295 zákona č. 182/20...

22.03.2019 Insolvence Placené

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident republiky novelu insolvenčního zákona, která výrazně mění dosavadní podmínky pro oddlužení. Nov...

22.03.2019 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V minulosti jsme sledovali několik konkurzů, ve kterých dlužníci nebyli schopni dát ins...

22.03.2019 Insolvence Placené

V současné době vrcholí v České republice diskuse nad horkým mediálním tématem, jak zachránit lidi hluboce ponořené do dluhových p...

18.02.2019 Insolvence Placené

Proces oddlužení a jeho chystané změny vyvolávají v posledních měsících a týdnech velký zájem médií, politiků i veřejnosti. Pozadu...

18.02.2019 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V Konkursních novinách č. 9/2018 jsme v úvodu našeho pravidelného článku „Věřitel a ins...

18.02.2019 Insolvence Placené

V insolvenční praxi lze pozorovat, že téměř v každém insolvenčním řízení je jednou z uplatněných pohledávek pohledávka daňového ch...

18.01.2019 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V roce 2019 budeme čtenářům opět předkládat nové a nové skutečné příklady neplatících s...

18.01.2019 Insolvence Placené

Vyjádření Martina Richtera, ředitele odboru insolvenčních a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR: „Úvodem je nutno uvést,...

18.01.2019 Insolvence Placené

V roce 2018 bylo vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, 5 418 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 13 103 osobních bankro...

18.01.2019 Insolvence Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 57 bankrotů obchodních společností, 486 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 108 osob...

21.12.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Může zajištěný věřitel přihlásit do insol...

23.11.2018 Insolvence Placené

Stav legislativního procesu Koncem října Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala a schválila novelu insolvenčního zákona. Jed...

23.11.2018 Insolvence Placené

Dostat firmu do kolen dokáže kdekdo. Ti, kteří jí naopak umí vdechnout nový život, si začátkem listopadu vyměňovali zkušenosti na...

23.11.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V rámci insolvenčního řízení řešeného konkurzem jsme občas svědky toho, že schůze věřit...

23.11.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát a insolvenční správce Uvažuji o vyhlášení osobního bankrotu. Jsem ale znač...

19.10.2018 Insolvence Placené

Při výkonu funkce insolvenčního správce se lze, v případě zpeněžování nemovitého majetku dlužníka, často setkat s případy omezení...

19.10.2018 Insolvence Placené

1. Úvod O štěstí v neštěstí mohou hovořit věřitelé v případě, kdy je úpadek jejich dlužníka řešen reorganizací. V takové situaci s...

19.10.2018 Insolvence Placené

Z ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), (dále také je...

22.09.2018 Insolvence Placené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Na tomto místě věřitelům pravidelně přinášíme konkrétní příklady dlužníků, na kterých p...

22.09.2018 Insolvence Placené

Česká republika silně zaostává v elektronizaci procesu oddlužení. Insolvenční soudy i insolvenční správci tak s velkým očekáváním...

22.09.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně U insolvenčního správce jsem uplatnil pohledávku za majetkovou podst...

17.08.2018 Insolvence Placené

V souvislosti s insolvenčním řízením a zjišťováním úpadku dlužníků je zpravidla běžné, že tyto osoby budou mít dluhy vůči více věř...

17.08.2018 Insolvence Placené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů Věřitelé, kteří usilují o zaplacení svých pohledávek po splatnosti, využívají například mi...

17.08.2018 Insolvence Placené

Podle www.seznamzpravy.cz část insolvenčních správců přijde o právo řídit velké bankroty. Také elitní klub 39 insolvenčních správc...

17.08.2018 Insolvence Placené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 962 osobníc...

17.08.2018 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Michal Brychta, advokát – ohlášený společník AS ZIZLAVSKY v.o.s. Jak by měl insolvenční správce postupovat...

22.06.2018 Insolvence

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2021 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno