Insolvence

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 62 bankrotů obchodních společností, 655 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 515 osobníc...

22.04.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Věřitelský výbor je v...

20.03.2020 Insolvence Placené

Dne 1. 10. 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která reaguje na vysoký počet takzvaných dětských exekucí, přičemž n...

20.03.2020 Insolvence Placené

Úvod    Dle ustanovení § 98 odst. 1) Insolvenčního zákona má dlužník v úpadku na sebe podat insolvenční návrh bez zbytečného odkla...

20.03.2020 Insolvence Placené

V tomto článku se věnuji problematice socioekonomického vlivu na průměrného dlužníka v oddlužení, kdy srovnávám insolvenční případ...

21.02.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Pravidelně nás kontaktují věřitelé, kteří nemají zaplacené pohledávky ani dlouho po termínu splatnosti a tvrdí, že na jeji...

21.02.2020 Insolvence Placené

Lidé loni podali přes 30 tisíc žádostí o insolvenci. Meziročně jde o nárůst o téměř polovinu, odborníci ale čekali větší čísla. Dů...

21.02.2020 Insolvence Placené

V negativním Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci roku zapsáno 567 tisíc osob s dluhem po splatnosti. Je to o 53 tisíc osob...

21.02.2020 Insolvence Placené

V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 743 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 799 osobních...

21.02.2020 Insolvence Placené

Insolvenční řízení je součástí právního řádu České republiky od roku 1991. A přestože od té doby uplynulo přes 25 let, i přes četn...

24.01.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Společně s manželkou jsme si požádali o oddlužení a podepsali...

24.01.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Věřitelé, kteří poskytují svá plnění na fakturu, si často prověřují zákazníka a zjišťují jeho finanční situaci a personáln...

24.01.2020 Insolvence Placené

V roce 2019 bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, 7 940 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 18 493 osobních bankro...

24.01.2020 Insolvence Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 66 bankrotů obchodních společností, 890 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 064 osob...

20.12.2019 Insolvence Placené

V případě zpeněžovaní nemovité věci ve vztahu k užívacím právům je možno v obecné rovně rozlišovat dvě situace. Nemovitá věc, kter...

22.11.2019 Insolvence Placené

Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s institutem hostujícího insolvenčního správce a s jeho významným praktickým dopadem, kter...

22.11.2019 Insolvence Placené

I. Úvod. Stejně jako americký film s hercem Dustinem Hoffmanem dostal název Malý velký muž, tak i níže uvedené insolvenční řízení...

22.11.2019 Insolvence Placené

V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci září zapsáno 578 tisíc osob s dluhem po splatnosti – to je o 43 tisíc oso...

22.11.2019 Insolvence Placené

Úvod Česká asociace věřitelů dne 26. 7. 2019 zařadila do Monitoringu médií pro své členy článek od JUDr. Michala Žantovského s náz...

22.08.2019 Insolvence Placené

Počet osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů vzrostl po účinnosti novely insolvenčního zákona na dvojnásobek. V č...

22.08.2019 Insolvence Placené

V České republice vzniklo v prvním pololetí tohoto roku 15 589 obchodních společností a 8 262 jich naopak zaniklo. Počet zaniklých...

22.08.2019 Insolvence Placené

V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci června zapsáno 586 tisíc osob. Je to téměř o 10 tisíc osob méně, než ke k...

22.08.2019 Insolvence Placené

Pro insolvenčního správce není ničím výjimečným, když v majetkové podstatě identifikuje pohledávky za zahraničními subjekty. I tit...

19.07.2019 Insolvence Placené

Věřitelé, kteří dodávají svá plnění zákazníkům na fakturu, mají několik možností jak získat o zákazníkovi kreditní informace včetn...

19.07.2019 Insolvence Placené

Během prvního měsíce, kdy začala platit novela insolvenčního zákona, lidé podali 3 135 nových žádostí o osobní bankrot. Ačkoli jde...

19.07.2019 Insolvence Placené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 32 bankrotů obchodních společností, 420 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 927 osobních...

19.07.2019 Insolvence Placené

Sdružení SOLUS slaví 20 let své existence. Vzniklo v červnu 1999 díky unikátní dohodě o spolupráci v oblasti odpovědného úvěrování...

19.07.2019 Insolvence Placené

Uplatnění pohledávek věřitelů prostřednictvím přihlášek v rámci insolvenčního řízení může být pro věřitele často obtížné. Projev v...

24.05.2019 Insolvence Placené

Evropské právo podle nařízení č. 2015/848, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“), zavádí přímou účinnost práva, podle kteréh...

24.05.2019 Insolvence Placené

Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu 23,5 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešen...

24.05.2019 Insolvence Placené

1. Úvod Věřitelé často sledují osud svých pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a zjišťují, že jednatel dlužníka v průbě...

24.05.2019 Insolvence Placené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, 392 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 021 osobních...

24.05.2019 Insolvence Placené

Nejvíce rizikových firem z celé České republiky podniká v Jihomoravském kraji a Praze. Tyto společnosti mají nepříznivý skóring, v...

18.04.2019 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2021 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno