Reklama

Insolvence

 Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V posledních dvou letech jsme na tomto místě věřitelům v rámci prevence pravidelně doporučovali prověřovat jednoduchým způsobem prostřednictvím internetové...

22.12.2017

InsolvencePlacené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních spo...

22.12.2017

InsolvencePlacené

   Během prvních 10 měsíců letošního roku přibylo v České republice 17,5 tisíce obchodních společností, když jich vzniklo 27 tisíc a necelých 9,5 tisíce jich naopak zaniklo. Ve stejné době bylo přitom...

22.12.2017

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    Při spolupráci s věřiteli v době, kdy řeší své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení svých dlužníků, zjišťujeme nejčastěji následující nedostatky: a)...

21.11.2017

InsolvencePlacené

   Unie spolků insolvenčních správců v posledních dnech, týdnech a měsících obdržela velkou spoustu různých zpráv a informací svých členů o způsobu, rozsahu a požadavcích ministerstva spravedlnosti př...

21.11.2017

InsolvencePlacené

   Poslední říjnový den se v Kongresovém centru České národní banky uskutečnil 6. ročník konference Restrukturalizační fórum roku 2017 s podtitulem Restrukturalizace: vzestupy a pády. Tuto odbornou ko...

21.11.2017

InsolvencePlacené

Minulý měsíc bylo vyhlášeno 78 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 998 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 108 návrhů na bankrot obchodních společností, 518 n...

21.11.2017

InsolvencePlacené

    Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, členka Odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, členka Asociace insolvenčních správců, daňová poradkyně    Insolvenční správce mi sdě...

20.10.2017

InsolvencePlacené

   Téměř 8 200 českých firem má vlastníka, který má oficiální trvalé bydliště na adrese, kde sídlí radnice, nebo se takováto osoba nachází ve statutárním orgánu či dozorčí radě firmy. V 81 procentech...

20.10.2017

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V tomto říjnovém článku přinášíme další případ insolvenčního řízení, v němž je statutární orgán a současně také společník personálně i majetkově propojený se...

20.10.2017

InsolvencePlacené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, 445 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 881 osobních bankrotů. Počet osobních bankrotů tak byl nejnižší za posledních šest le...

20.10.2017

InsolvencePlacené

DINO – dluhové inkaso obyvatelstva - je služba České pošty, spojená s účinnou a rychlou pomocí lidem s peněžitými závazky. V široké síti jejích poboček získávají příležitost co nejdříve a bez následný...

22.09.2017

InsolvencePlacené

Asi snadno uhodnete, které téma v poslední době nejvíce rezonuje mezi členy ASIS. Pokud hádáte, že je to novela  insolvenčního zákona 2017, hádáte dobře. Pokud hádáte, že se intenzivně řeší, co musí d...

22.09.2017

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V průběhu předchozích měsíců jsme si s věřiteli v insolvenčních řízeních potvrdili nutnost aktivní správy přihlášených pohledávek. Věřitelé zjišťují, že do v...

22.09.2017

InsolvencePlacené

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 194 osobních bankrotů. Počet návrhů na bankrot se v srpnu zvýšil ve všech kategori...

22.09.2017

InsolvencePlacené

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 45 bankrotů obchodních společností, což je nejméně od roku 2008. Zároveň bylo vyhlášeno 678 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 382 osobních bankrotů. Poče...

21.08.2017

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů V posledních měsících jsme si na konkrétních insolvenčních řízeních ověřili a potvrdili, jak důležitá je aktivní správa přihlášených pohledávek ve formě účas...

28.07.2017

InsolvencePlacené

Dobrý den, bylo mi povoleno oddlužení a soudem schválen splátkový kalendář. Nyní jsem se dozvěděla, že insolvenční správce chce prodat můj dům po rodičích. Jak je to možné, když řádně splácím? Kde si...

23.06.2017

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů    V minulosti jsme v této rubrice popisovali až „fantastické“ úkony dlužníků, kteří se chtěli zbavit, a bohužel se také zbavili zodpovědnosti za vznik pohledáv...

23.06.2017

InsolvencePlacené

Insolvenční zákon před novelou účinnou od 1.7.2017 výslovně v ustanovení § 51, které upravuje přiznání hlasovacího práva v odstavci 3 stanovil, že o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyl...

23.06.2017

InsolvencePlacené

V Praze se uskutečnil již čtvrtý ročník specializované celodenní Konference Insolvence 2017, zaměřené na problematiku insolvenčního práva. V konferenčním sále Hotelu Duo se sešlo na sto padesát odborn...

23.06.2017

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce Dobrý den. Soud mi schválil osobní bankrot. V rozhodnutí, které mi přišlo domů, je napsáno, že celý můj příjem od plátce mz...

25.04.2017

Insolvence

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů K prověřování svých stávajících i potenciálních zákazníků dnes věřitelé využívají zejména informace jednoduše dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin,...

25.04.2017

InsolvencePlacené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 559 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 126 návrhů na bankrot obchodních spole...

25.04.2017

InsolvencePlacené

Na dotaz odpovídá JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, insolvenční správce, prezident Asociace insolvenčních správců V poslední době se při kontrolách provozoven insolvenčních správců objevují požadav...

25.03.2017

InsolvencePlacené

Při pohledu na změny, které nastaly v poslední době na poli insolvenčního práva, mi vyvstává na mysl otázka – skupina Katapult odpustí parafrázi: „A co správci, mají si kde hrát?“ Zejména v rámci toli...

25.03.2017

InsolvencePlacené

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k prověřování spolehlivosti a platební schopnosti svých zákazníků nemusí...

25.03.2017

InsolvencePlacené

V únoru 2017 bylo vyhlášeno 82 bankrotů obchodních společností (o 2 méně než v lednu) a 513 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 81 méně než v lednu). Uvedla to společnosti CRIF – Czech Credit Burea...

25.03.2017

InsolvencePlacené

Jsem insolvenčním správcem dlužníka, který byl podnikatelským subjektem a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Správce daně přihlásil své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě k tomu určené a...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Úvod prezidenta České asociace věřitelů.    V lednovém čísle Konkursních novin předkládáme věřitelům konkrétní příklad dlužníka v probíhajícím insolvenčním řízení, u něhož měli dodavatelé-věřitelé mož...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v České republice. Byla založena v roce 2013 a její vznik byl motivován př...

21.01.2017

InsolvencePlacené

V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, 7 022 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 16 144 osobních bankrotů. Poprvé od roku 2008 se snížil počet bankrotů i počet návrhů na ban...

21.01.2017

InsolvencePlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies