Reklama

Exekuce

V loňském roce byla v ČR vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám; v exekuci se tedy nacházelo o přibližně 41 000 lidí méně než předloni. Celkem bylo zahájeno 505 120 exekucí, což představuje meziro...

24.05.2019

ExekucePlacené

Dlužníci v insolvenci nebo exekuci budou mít od června novou motivaci k vyšším výdělkům. Vláda koncem března schválila novelu vyhlášky, která dlužníkům zvýší hranici příjmů, nad kterou jdou všechny pe...

18.04.2019

ExekucePlacené

Může v současné době ekonomicky obstát nezastupitelná právnická profese soudního exekutora, který je považován za podnikatele, ovšem bez možnosti vlastní regulace odměny a nákladů za výkon exekuční či...

22.03.2019

ExekucePlacené

V loňském roce bylo v České republice nově zahájeno 505 120 exekucí, což je oproti roku 2017 o 106 445 exekucí méně. Informovali o tom na tiskové konferenci zástupci Exekutorské komory ČR. Na klesajíc...

22.03.2019

ExekucePlacené

V nedávné době proběhlo médii množství článků, podle nichž prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., prohrál soudní spor o vydání údajného bezdůvodného obohacení spočívajícího v ná...

18.02.2019

ExekucePlacené

V současné době se nachází v legislativním procesu několik novelizačních předpisů, které lze bez jakýchkoliv pochyb nazvat s určitou nadsázkou jako „Soubor opatření k definitivnímu vymýcení exekucí a...

18.01.2019

ExekucePlacené

Touto cestou bych se chtěl velice důrazně ohradit proti některým výrokům předsedy představenstva Komory dražebníků ČR, které uvedl ve svém sloupku „Není podnikání jako podnikání“. Předně jeho pohled n...

23.11.2018

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatelé se vydávají ze Exekutorskou komoru ČR. E-mailové zprávy, které zaznamenala v minulých dnech, vyz...

19.10.2018

ExekucePlacené

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny senátorů na zrušení části exekutorského tarifu. Vyhláška, snižující minimální odměny exekutorů, není dle Ústavního soudu protiústavní. „Exekutorská komora...

22.09.2018

ExekucePlacené

Dne 30. 8. 2018 vyšel na portálu www.ceska-justice.cz článek o chystaných změnách exekučního řízení. K uvedenému článku Exekutorská komora ČR podotýká, že vítá snahu ministra spravedlnosti o úpravu pr...

22.09.2018

ExekucePlacené

Hovoříme s tiskovou mluvčí České správy sociálního zabezpečení Janou Buraňovou Exekuce nepostihuje jen lidi v produktivním věku, kteří si vzali více půjček, než dokáží splatit. Neobvyklé nejsou ani ex...

17.08.2018

ExekucePlacené

Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud, závislá na vůli jedné strany - věřitele. Exekutorská komora ČR i ostatní zastánci této změny...

20.07.2018

ExekucePlacené

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. V polovině července totiž Sněmovna schválila poslaneckou novelu exekučního řádu,...

20.07.2018

ExekucePlacené

Počet nově nařízených exekucí pokračuje v dlouhodobém klesajícím trendu. V porovnání s rokem 2011, kdy se počet nově nařízených exekucí vyšplhal na svůj vrchol, došlo v roce 2017 k celorepublikovém po...

22.06.2018

ExekucePlacené

Desetitisíce až statisíce korun musí členové společenství vlastníků bytových jednotek doplácet na některé své sousedy, kteří nehradí příspěvky na správu domu, vodné, stočné, teplo, osvětlení společnýc...

26.05.2018

ExekucePlacené

Sněm soudních exekutorů v Brně zvolil nové vedení Exekutorské komory ČR. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident Vladimír Plášil, který ve funkci vystřídá Pavlu Fučíkovou. Novým viceprezidentem je...

20.04.2018

ExekucePlacené

Téměř desetina Čechů a Češek nad 15 let má nějakou exekuci. Celkově se jedná o 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich přibylo zhruba 31 000. Kolem 151 000 osob má pak přes deset exekucí naráz. Ke zhorše...

22.03.2018

ExekucePlacené

Za zpronevěru asi 113 milionů korun a zneužití pravomoci úřední osoby stráví bývalý soudní exekutor Jozef Višváder 11 let ve vězení. Trest, který zahrnuje 8,5 roku, jež muži soudy v minulosti uložily...

28.02.2018

ExekucePlacené

V exekučních srážkách se využívá pojem nezabavitelná (nepostižitelná) část mzdy. Tato částka nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena, naopak mu musí být vždy vyplacena. Má sloužit k za...

21.01.2018

ExekucePlacené

   Exekutorská komora upozorňuje na podvodné e-maily, které jménem exekutorského úřadu v Plzni vyzývají adresáty k úhradě neexistujících dluhů. Přílohou e-mailu je soubor ve formátu ZIP, který může in...

21.11.2017

ExekucePlacené

   Nejvyšší správní soud uložil začátkem října pokutu 50 000 korun prezidentce Exekutorské komory ČR Pavle Fučíkové. Úřad v Ostravě si pod jejím vedením vytvořil vazby nad rámec zákona se společností...

20.10.2017

ExekucePlacené

Policisté vyšetřují střelbu na exekutory, ke které došlo 5. září v Plzni. Kriminalisté zadrželi tři muže, kteří měli exekutory napadnout a vystřelit z plynové pistole. Jeden člověk byl zraněn. Střelba...

22.09.2017

ExekucePlacené

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se o...

21.08.2017

ExekucePlacené

Ústavní soud dal ve svém nálezu za pravdu muži, proti němuž úvěrová společnost Smart Capital vedla protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Stěžoval si na rozhodnutí Krajského soud...

28.07.2017

ExekucePlacené

Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud, závislá na vůli jedné strany - věřitele. Exekutorská komora ČR i ostatní zastánci této změny...

28.07.2017

ExekucePlacené

Aktuální, byť nepravomocný rozsudek je výsledkem práce kontrolní činnosti samotné Exekutorské komory ČR. Tímto případem bývalého kolegy se Exekutorská komora ČR zabývala v rámci mimořádné kontroly, ze...

23.06.2017

ExekucePlacené

Černošická vila uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, který si momentálně odpykává trest v jihoafrickém vězení, patří do exekuce. V ní se objekt, napsaný na Krejčířovu manželku Kateřinu, ocitl kvůl...

23.06.2017

ExekucePlacené

Prezidium Exekutorské komory ČR konstatuje k reportáži pořadu Reportéři ČT spojenému s prezidentkou EK ČR Pavlou Fučíkovou: 1. Odkaz na probíhající prověřování dražby z roku 2015 ze strany Policie ČR,...

25.04.2017

ExekucePlacené

Projev prezidentky Vážené dámy, vážení pánové. Jak dostat Čechy z dluhové pasti? To je otázka za všechny peníze. Toho, kdo na ni najde odpověď a potřebné řešení, bychom měli ocenit třeba něčím jako „f...

25.03.2017

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí s novou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, která významně snižuje odměnu soudních exekutorů. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podepsal vyhlášku navzd...

21.01.2017

ExekucePlacené

Situace soudních exekutorů v České republice začíná být kritická, o čemž svědčí hned několik indicií z poslední doby, ale také k tomu hned několik faktorů najednou přispívá. O zhoršujícím se ekonomick...

14.10.2016

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR přivítala verdikt Ústavního soudu, který rozhodl o tom, že soudní exekutor může z částky vymožené v rámci exekuce odečíst doposud vzniklé náklady exekuce a do insolvenčního řízen...

14.10.2016

ExekucePlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies