Exekuce

V roce 2019 poklesl počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí. Zatímco v minulém roce jich bylo 821 337, nyní...

20.03.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti článkům týkající se zastižitelnosti soudních exekutorů. Informace v nich uvedené j...

20.03.2020 Exekuce Placené

Mezi délkou úřední doby exekutorských úřadů existují propastné rozdíly. Z oficiálních informací uvedených na jejich webových strán...

20.03.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR má zásadní připomínky k návrhu novely zákona, který předává zodpovědnost za justiční pohledávky Celní správě...

26.02.2020 Exekuce Placené

Pro nezanedbatelnou část populace představují vánoční svátky významnou finanční zátěž. Půjčky na dárky přitom bývají z těch nejriz...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR varuje před novou vlnou podvodných mailů, které mají v předmětu zprávy uvedeno Exekutorský úřad Šumperk. Zpr...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR na svém statistickém webu „Otevřená data o exekucích“ uveřejnila další zajímavá data o exekučních řízeních v...

24.01.2020 Exekuce Placené

Černošickou vilu, kterou vlastnil uprchlý a odsouzený podnikatel Radovan Krejčíř, se nepodařilo vydražit ani na šestý pokus. Vyvol...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zaháj...

24.01.2020 Exekuce Placené

Celých 24 procent dlužníků, na které je vedena exekuce, se exekutorům nedaří dohledat. Pouze necelá pětina lidí v exekuci se totiž...

20.12.2019 Exekuce Placené

Situaci, kdy jeden z rodičů neplní své finanční závazky vůči svému dítěti, by měl řešit zákon o zálohovém výživném, který je nyní...

20.12.2019 Exekuce Placené

Komplexní statistiky a data o exekucích poskytuje od 1. července2019 Exekutorská komora ČR prostřednictvím nově zřízené webové str...

19.07.2019 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR má výhrady k chystané novele exekučního řádu. Varuje před zavedením tzv. „sněhuláka“ (koncentrace řízení) a...

19.07.2019 Exekuce Placené

ČSSZ dne 10. 5. 2019 zveřejnila počty srážek z důchodů a zároveň se v médiích objevily informace o možných řešeních tohoto problém...

24.05.2019 Exekuce Placené

Exekucí na důchod v Česku dál přibývá. Na konci března je kvůli dluhům mělo přes 90 400 osob. Bylo jich tak zhruba o 3800 víc než...

24.05.2019 Exekuce Placené

V loňském roce byla v ČR vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám; v exekuci se tedy nacházelo o přibližně 41 000 lidí méně než...

24.05.2019 Exekuce Placené

Dlužníci v insolvenci nebo exekuci budou mít od června novou motivaci k vyšším výdělkům. Vláda koncem března schválila novelu vyhl...

18.04.2019 Exekuce Placené

Může v současné době ekonomicky obstát nezastupitelná právnická profese soudního exekutora, který je považován za podnikatele, ovš...

22.03.2019 Exekuce Placené

V loňském roce bylo v České republice nově zahájeno 505 120 exekucí, což je oproti roku 2017 o 106 445 exekucí méně. Informovali o...

22.03.2019 Exekuce Placené

V nedávné době proběhlo médii množství článků, podle nichž prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., prohrál s...

18.02.2019 Exekuce Placené

V současné době se nachází v legislativním procesu několik novelizačních předpisů, které lze bez jakýchkoliv pochyb nazvat s určit...

18.01.2019 Exekuce Placené

Touto cestou bych se chtěl velice důrazně ohradit proti některým výrokům předsedy představenstva Komory dražebníků ČR, které uvedl...

23.11.2018 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatelé se vydávají ze Exekutorsko...

19.10.2018 Exekuce Placené

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny senátorů na zrušení části exekutorského tarifu. Vyhláška, snižující minimální odměny...

22.09.2018 Exekuce Placené

Dne 30. 8. 2018 vyšel na portálu www.ceska-justice.cz článek o chystaných změnách exekučního řízení. K uvedenému článku Exekutorsk...

22.09.2018 Exekuce Placené

Hovoříme s tiskovou mluvčí České správy sociálního zabezpečení Janou Buraňovou Exekuce nepostihuje jen lidi v produktivním věku, k...

17.08.2018 Exekuce Placené

Při zavedení teritoriality by se příslušnost exekutora řídila bydlištěm dlužníka a nebyla by, jako doposud, závislá na vůli jedné...

20.07.2018 Exekuce Placené

Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. V polovině...

20.07.2018 Exekuce Placené

Počet nově nařízených exekucí pokračuje v dlouhodobém klesajícím trendu. V porovnání s rokem 2011, kdy se počet nově nařízených ex...

22.06.2018 Exekuce Placené

Desetitisíce až statisíce korun musí členové společenství vlastníků bytových jednotek doplácet na některé své sousedy, kteří nehra...

26.05.2018 Exekuce Placené

Sněm soudních exekutorů v Brně zvolil nové vedení Exekutorské komory ČR. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident Vladimír Pláš...

20.04.2018 Exekuce Placené

Téměř desetina Čechů a Češek nad 15 let má nějakou exekuci. Celkově se jedná o 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich přibylo zhruba...

22.03.2018 Exekuce Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies