Reklama

Exekuce

Jak vyplývá z údajů Exekutorské komory České republiky (EK ČR) se kterými její vedení seznámilo na počátku května média, v republice je nyní o něco méně lidí s exekucemi, než tomu bylo v minulém roce....

20.05.2022

ExekucePlacené

Nově evidované dluhy Olomoučanů vůči svému městu vzrostly za poslední půlrok o více než 4 miliony korun. Celkový objem magistrátem vymáhaných pohledávek tak už překročil hranici 100 milionů korun. Nej...

19.04.2022

ExekucePlacené

S účinností od 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela předpisů upravujících srážky ze mzdy, která zaměstnavatelům, kteří u svých zaměstnanců provádějí srážky za účelem výkonu soudního rozhodnutí (exek...

19.04.2022

ExekucePlacené

Patnáct tisíc lidí zbavených exekuce a 1,55 mld., která bude chybět ve veřejných rozpočtech – to je podle statistik EK ČR finální účet za milostivé léto. Data dále ukázala na malou aktivitu dlužníků....

19.04.2022

ExekucePlacené

Hovoříme se soudním exekutorem JUDr. Ing. Martinem Štikou V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 měli dlužníci (povinní) možnost využít takzvané Milostivé léto a uhradit exekučně vymáhaný dluh s...

18.03.2022

ExekucePlacené

Na rozdíl od dluhů u veřejnoprávních institucí vymáhaných soukromými exekutory, kterých se týká předvolební politický pardon, statisíce dlužníkům dál zůstává povinnost uhradit své pohledávky, které js...

20.12.2021

ExekucePlacené

V POLOVINĚ LISTOPADU SE VE VLASTENECKÉM SÁLE PRAŽSKÉHO KAROLINA USKUTEČNILA KONFERENCE EXEKUTORŮ NAZVANÁ „ANALÝZA VYBRANÝCH PROBLÉMŮ AKTUÁLNÍ EXEKUČNÍ NOVELY (SMYSL A POCHYBNOSTI)“. PŘI PŘÍLEŽITOSTI 2...

20.12.2021

ExekucePlacené

Zatímco jinde je zájem o dobrodiní tzv. „milostivého léta“ zatím spíše překvapivě jen vlažný, jen během několika prvních dnů této kontroverzní politicko-populistické akce v na území Exekutorského úřad...

20.11.2021

ExekucePlacené

Ačkoliv patří severočeské krajské město Ústí nad Labem (i s celým regionem) mezi vůbec nejhorší regiony co se týká zadluženosti lidí a počtu na ně uvalených exekucí, zapojilo se vedení města nadprůměr...

20.11.2021

ExekucePlacené

Nejvyšší soud (NS) rozhodl ve sporu o omluvu za výroky prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi, plyne z justiční databáze InfoSoud. Rozhodnutí zpřístupní 14. října na elektronické úř...

22.10.2021

ExekucePlacené

Pomocnou ruku svým zadluženým občanům nabízí město Plzeň. Začíná je intenzivně informovat o možnosti, již přináší nový zákon označovaný jako Milostivé léto. Ten odpustí úroky či penále těm, kteří jsou...

22.10.2021

ExekucePlacené

Senát Parlamentu České republiky podpořil návrh na zavedení takzvané krajské exekutorské teritoriality. Podle této novinky v českém právním systému by měly být exekuce nově rozdělovány mezi exekutory...

24.09.2021

ExekucePlacené

Ve čtvrtek 9. září 2021 Senát  Parlamentu České republiky podpořil další projednávání novely, která má zavést místní příslušnost exekutorů, a to podle krajů. Úpravu exekučního řádu, kterou předložila...

24.09.2021

ExekucePlacené

Zpravodajský portál Seznam Zprávy publikoval dne 3. 8. 2021 článek „Naletěli podvodníkům, po deseti letech na ně pojišťovny posílají exekutory“. Z uvedeného článku se podává, že vykonavatel soudního e...

20.08.2021

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR vyhlásila na začátku července interní sbírku na podporu obnovy míst zasažených ničivým tornádem. K 15. červenci byla mezi exekutory vybrána částka 714 000 Kč, která míří do Morav...

20.08.2021

ExekucePlacené

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu exekučního a občanského soudního řádu se změnami, které minulý měsíc projednal Senát. I přesto má schválená novela mnoho vad a je plná rozporuplných...

23.07.2021

ExekucePlacené

V médiích se v posledních dnech objevují informace, že jsou v exekucích stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě. Nelze vyloučit, že se tato přírodní katastrofa dotkla i lidí v exeku...

23.07.2021

ExekucePlacené

Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bude moci začít v roce 2023.  V první polovině července o tom rozhodla Poslanecká sněmovna. Hlasy 162 ze 169 přítomných poslanců schválila novelu exekučn...

23.07.2021

ExekucePlacené

„Exekuční novela v podobě, kterou schválil Senát, je zcela nepřijatelným zásahem do práv věřitelů. Za obrovský faul považujeme zejména její zpětnou účinnost v oblasti automatického zastavování exekucí...

18.06.2021

ExekucePlacené

„Česká bankovní asociace vítá, že Senát nepodlehl tlakům na zavedení zcela nesystémového opatření v podobě teritoriality exekutorů, která přinejmenším v navržené podobě představovala vážnou hrozbu pro...

18.06.2021

ExekucePlacené

Senát Parlamentu ČR vrátil Poslanecké sněmovně novelu exekučního a občanského soudního řádu k projednání s řadou změn. Exekutorská komora ČR oceňuje snahu senátorů napravit mnoho vad v návrhu novely s...

18.06.2021

ExekucePlacené

Exekutorská komora České republiky (EK ČR) varuje před tím, aby novela exekučního řádu, schválená ve Sněmovně, prošla ve stejném znění i Senátem. Novela neřeší zásadní problémy exekucí a její podobu k...

21.05.2021

ExekucePlacené

Na sněmu soudních exekutorů bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory České republiky. Sněm, jehož se zúčastnilo téměř 120 soudních exekutorů, si do svého vedení přesvědčivým způsobem zvolil Mgr....

21.05.2021

ExekucePlacené

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým má dojít k dalšímu zásadnímu omezení exekucí. Jde tak již o třetí obdobný návrh, jehož tvrzeným účelem má být pomoc lidem postižený...

Na schůzi Senátu PČR byl schválen návrh zákona, který opět zásadně omezí exekuce. V pořadí již třetí návrh zákona obsahuje mimo jiné i zákaz provádění mobiliárních exekucí až do 30. června 2021. Podle...

23.04.2021

ExekucePlacené

Projednávání novely exekučního a občanského soudního řádu je poznamenáno mnoha neduhy. Samotná předloha trpí zásadními nedostatky, které se nepodařilo zhojit ani Legislativní radě vlády (ta ji ani neo...

19.03.2021

ExekucePlacené

Exekutorskou komoru ČR povede až do nadcházejícího sněmu soudních exekutorů prezidium v čele s prezidentem Mgr. Janem Mlynarčíkem. Funkce viceprezidenta se ujme dlouholetý člen prezidia Mgr. Martin Tu...

19.03.2021

ExekucePlacené

Nejnovější statistiky potvrzují, že dlouhodobý trend poklesu počtu nových exekucí pokračuje. V lednu bylo nařízeno 30 457 exekucí. V lednu loňského roku bylo evidováno 40 909 exekucí, meziroční pokles...

19.03.2021

ExekucePlacené

V důsledku právních předpisů, přijatých v době panující epidemie koronaviru, došlo k zásadním změnám ve vzájemném postavení dlužníků a věřitelů. Tyto změny mají za následek výrazné posílení práv na st...

19.02.2021

ExekucePlacené

V červenci 2019 byl vládou ČR předložen návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Cílem novely bylo zejména řešení mnohočetných exekucí. Ministerstvem spravedlnosti ČR zvolený model "sn...

19.02.2021

ExekucePlacené

Počet nově zahájených exekucí za rok 2020 je téměř o pětinu nižší než v roce 2019. V loňském roce tak bylo nařízeno nejméně exekucí za posledních 11 let! V roce 2020 bylo zahájeno celkem 407 694 novýc...

19.02.2021

ExekucePlacené

Během projednávání velké vládní exekuční novely byl k vládnímu návrhu mimo jiné načten pozměňovací návrh poslance Marka Výborného, který si klade za cíl zastavit exekuce v případech, kdy oprávněným je...

19.02.2021

ExekucePlacené

Aktuální číslo

2023 – 11

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies