Exekuce

Exekutorská komora ČR nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20 ze den 2.11. 2020 vítá, neboť to v praxi pro soudní exekutor...

20.11.2020 Exekuce Placené

Uskupení Exekutoři proti teritorialitě k aktuálně schválenému moratoriu na mobiliární exekuce a dražby nemovitostí do konce ledna...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je souč...

23.10.2020 Exekuce Placené

Chráněný účet může skutečně pomoci dlužníkům, aniž by znamenal poškození práv věřitelů. Díky němu by dlužníci v budoucnu mohli bez...

23.10.2020 Exekuce Placené

V září proběhlo jednání Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny o novele exekučního řádu. EK ČR je velmi líto, že poslanci nep...

23.10.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením ministryně financí Aleny Schillerové o nespolehlivosti registrů osob v ex...

23.10.2020 Exekuce Placené

Média v minulých týdnech informovala o kauze podnikatele Jana Kunce, jednatele firmy Recea Prague, která měla pro ministerstvo zdr...

25.09.2020 Exekuce Placené

Podle nejnovější analýzy Exekutorské komory ČR se úspěšnost při vymáhání pohledávek soudními exekutory stále pohybuje na přibližně...

25.09.2020 Exekuce Placené

Začátkem září se uskutečnilo setkání premiéra České republiky Andreje Babiše s prezidentem Exekutorské komory České republiky Vlad...

25.09.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora České republiky plní závazky, které na sebe sama v minulosti v rámci zodpovědného přístupu k informování veřejn...

25.07.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením poslance Jana Farského, která jsou uvedena v textu na portálu irozhlas.cz...

25.07.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora České republiky zaznamenává od začátku roku 2020 významný pokles počtu zahájených exekucí, kterých bylo v první...

25.07.2020 Exekuce Placené

Nedostatek pracovní síly, administrativní a finanční náklady v řádu stovek tisíc až milionů korun, negativní dopady na výkonnost z...

19.06.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora České republiky plní závazky, které na sebe sama v minulosti v rámci zodpovědného přístupu k informování veřejn...

19.06.2020 Exekuce Placené

Finanční správa začala vyplácet osobám samostatně výdělečně činným kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 ve vý...

22.05.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR považuje za nezbytné reagovat na článek serveru Seznam zprávy.cz „Pětadvacítka padá do klína exekutorům. Ban...

22.05.2020 Exekuce Placené

Exekuce jsou již dlouhou dobu téma politické, nikoliv právní, nebo ekonomické. Rychlost a četnost prováděných změn navíc znemožňuj...

22.05.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR zveřejnila nové statistiky týkající se prvního kvartálu roku 2020. I přes možnost, že výsledky byly částečně...

22.05.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se rozhodla v rámci aktuální situace zintenzivnit online poradenství pro obyvatele zasažené epidemií. Provoz...

22.04.2020 Exekuce Placené

Koncem března 2020 zjistila Exekutorská komora ČR novou podvodnou aktivitu. V obci Libčany (okr. Hradec Králové) neznámý pachatel...

22.04.2020 Exekuce Placené

Neveřejná iniciativa uspořádaná Exekutorskou komorou ČR vynesla během dvou týdnů 500 000 Kč. Částka putuje na sbírku Domovy senior...

22.04.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR pozitivně hodnotí, že se stát snaží v době nouzového stavu, způsobeného onemocněním COVID-19, pomoci osobám...

22.04.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR si je vědoma vážnosti aktuální situace, která je složitá pro dlužníky, ale i věřitele. Proto připravila šest...

22.04.2020 Exekuce Placené

K návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR, zavádějícímu v oblasti exekucí některá krizová opatření v souvislosti s epidemií onemocněn...

22.04.2020 Exekuce Placené

V roce 2019 poklesl počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí. Zatímco v minulém roce jich bylo 821 337, nyní...

20.03.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti článkům týkající se zastižitelnosti soudních exekutorů. Informace v nich uvedené j...

20.03.2020 Exekuce Placené

Mezi délkou úřední doby exekutorských úřadů existují propastné rozdíly. Z oficiálních informací uvedených na jejich webových strán...

20.03.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR má zásadní připomínky k návrhu novely zákona, který předává zodpovědnost za justiční pohledávky Celní správě...

26.02.2020 Exekuce Placené

Pro nezanedbatelnou část populace představují vánoční svátky významnou finanční zátěž. Půjčky na dárky přitom bývají z těch nejriz...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR varuje před novou vlnou podvodných mailů, které mají v předmětu zprávy uvedeno Exekutorský úřad Šumperk. Zpr...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR na svém statistickém webu „Otevřená data o exekucích“ uveřejnila další zajímavá data o exekučních řízeních v...

24.01.2020 Exekuce Placené

Černošickou vilu, kterou vlastnil uprchlý a odsouzený podnikatel Radovan Krejčíř, se nepodařilo vydražit ani na šestý pokus. Vyvol...

24.01.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zaháj...

24.01.2020 Exekuce Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040