Ekonomika

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, což je nejméně za posledních šest let. Dále bylo vyhlášeno 58 bankro...

28.07.2017 Ekonomika Placené

Přebytek obecních rozpočtů, bez započtení Prahy, vzrostl loni na více než 27 miliard korun z předloňských deseti miliard. Loni hos...

23.06.2017 Ekonomika Placené

  Celkový dluh obyvatel přesáhl na konci prvního čtvrtletí letošního roku poprvé v historii výši dvou bilionů korun a meziroč...

23.06.2017 Ekonomika Placené

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která organizuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI), spustil...

23.06.2017 Ekonomika Placené

K 31. 5. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 521 uchazečů o zaměstnání. To je o  18 678 méně než v dubnu a o  86 268 méně než  ...

23.06.2017 Ekonomika Placené

V dubnu letošního roku vzniklo téměř 2,5 tisíce nových obchodních společností a zároveň začalo podnikat přes 4,7 tisíce fyzických...

23.06.2017 Ekonomika Placené

V České republice žije aktuálně 406 tisíc lidí starších 61 let, kteří mají oprávnění podnikat jako fyzické osoby. Jde o pětinu vše...

19.05.2017 Ekonomika Placené

V průběhu prvního kvartálu letošního roku se počet společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, snížil o 40 na celk...

19.05.2017 Ekonomika Placené

V rámci podnikání v ČR mají muži výrazně vyšší vliv než ženy. Muži ovládají 57 procent českých firem, zatímco ženy 14 procent. Spo...

19.05.2017 Ekonomika Placené

Eurostat potvrdil skvělou kondici českých veřejných financí v roce 2016 ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Podíl českého...

19.05.2017 Ekonomika Placené

V dubnu se počet firem, které jsou označeny jako nespolehlivý plátce DPH, zvýšil o 347 a jejich celkový počet dosáhl 8 838. Více n...

19.05.2017 Ekonomika Placené

Účinnost „akreditační novely“ se rychle přibližuje. Insolvenční prostor žije nejen diskusí nad nově přijatou úpravou, ale předevší...

19.05.2017 Ekonomika Placené

K 31. 3. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  356 112 uchazečů o zaměstnání. To je o  24 096 méně než v únoru a o  86 997 méně než...

25.04.2017 Ekonomika Placené

V únoru letošního roku vzniklo 3 171 obchodních společností a 5 294 fyzických osob podnikatelů. Zároveň došlo k zániku 855 obchodn...

25.04.2017 Ekonomika Placené

V prvním kvartálu letošního roku přibylo 1 034 nespolehlivých plátců DPH a jejich celkový počet dosáhl 8 491. Březnový přírůstek v...

25.04.2017 Ekonomika Placené

V oblasti spotřebitelských úvěrů se lze setkat s nepřeberným množstvím různých produktů a běžný člověk se v nabídce často ztrácí....

25.04.2017 Ekonomika Placené

Předat otěže rodinné firmy svému nástupci je pravděpodobně nejtěžší obchodní transakcí v životě podnikatele. Svědčí o tom fakt, že...

25.04.2017 Ekonomika Placené

U velké části českých společností, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, se mezi lety 2011 a 2015 zlepšila celková finan...

25.03.2017 Ekonomika Placené

České firmy, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, zaznamenaly v posledních pěti reportovaných letech celkový nárůst trž...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Počet splátkových kreditních karet, které vlastní lidé v České republice, činil na konci roku 2016 celkem 1,84 milionu. Jejich poč...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Česká republika zvítězila v mezinárodní arbitráži, ve které se britská společnost WNC Factoring Ltd. domáhala náhrady škody ve výš...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,65 bilionů korun, z toho 14 procent, tj. 377 miliard korun, pochází...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Plátci daně z přidané hodnoty, kteří dostali pokutu za kontrolní hlášení v roce 2016, budou moci požádat o prominutí dvou pokut be...

25.03.2017 Ekonomika Placené

Hospodaření českého státu skončilo po dvaceti letech v přebytku. Ve státní kase zbylo rekordních 61,8 miliard korun. Je to několik...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Živnostenský list využívá v České republice pouze 129 tisíc lidí mladších 30 let. Podle dříve publikovaných dat portálu www.inform...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Poradenská společnost Bisnode udělila nejlepším českým exportérům mezinárodně uznávané ocenění Top Rating.  Nejlépe hodnocenými ex...

21.01.2017 Ekonomika Placené

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o  18 618 více než v listopadu a o 71 745 méně n...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Naobědvat se v Česku za méně než sto korun, to koncem loňského roku dokázali již jen lidé ve třech velkých městech – v Ostravě (98...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Podle Českého statistického řadu (ČSÚ) si Čech za rok v průměru vydělá 344 768 korun. To je více, než na kolik si v průměru přijde...

21.01.2017 Ekonomika Placené

Zaměstnanci budou moci podat daňové přiznání již za letošní rok na zjednodušeném tiskopise. Místo čtyř bude mít pouze dvě strany....

14.10.2016 Ekonomika Placené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 77 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) a 1370 osob...

14.10.2016 Ekonomika Placené

Počet aktivních subjektů evidovaných v registrech nespolehlivých plátců DPH v České republice a na Slovensku v souhrnu přesáhl 10...

14.10.2016 Ekonomika Placené

Počet firem na seznamu nespolehlivých plátců DPH stále narůstá, i když čím dál pomaleji. Ve třetím kvartálu letošního roku jich př...

14.10.2016 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies