Reklama

Blaničtí rytíři, vstávejte!

22.07.2022

Zdarma

Nejstarší varianta naší národní báje o rytířských zachráncích české země (ano, vím, že i Moravané mají něco podobného) spících v nitru hory Blaník pravděpodobně vznikla v polovině 15. století, kdy ji poprvé zaznamenal jihočeský vesničan Mikuláš Vlásenický, prorok a vůdce náboženské sekty, fungující hlavně na Benešovsku až do Třicetileté války a rekatolizačního teroru. Jeho proroctví začínalo slovy slovy: „Velmi hrozné a strašlivé předpovědění muže božího…“ a v první části podrobně popisuje různé pohromy a katastrofy, které v budoucnu postihnou Čechy pro jejich hříšnost a bezbožnost. Ještě před tím však budou varováni osmi výstražnými znameními. To páté se týká samotné hory Blaník, která říká: „…pomalu schnouti bude od svrchu dřeva, znamenávajíce proměnu času“. Když se lidé ani po osmi znameních nepolepší, vtrhnou do země ze čtyř světových stran nepřátelská vojska, aby zahubila vší český národ.

Asi nejsem sám, koho napadne, zda to páté znamení není současná strašná kůrovcová kalamita, která už druhým rokem decimuje české a moravské lesy. I kdyby ale věštba z 15. století neměla na mysli tohoto škodlivého brouka z 21. století, je tu i řada dalších indicií, že Česká republika reálně vstupuje do temných vod Mare Apocalypto. Protože morová rána dneška, finanční krize, je už bohužel realitou nás všech. Polovina lidí dotázaných v květnovém průzkumu STEM totiž uvedla, že nevychází se současným příjmem a že pociťuje zhoršení domácího rozpočtu. Také takzvaný index finanční situace domácností klesl v květnu na vůbec nejnižší hodnotu od roku 2014, tedy od doby s doznívající globální finanční krizí (zaviněnou krachem 162 let staré investiční banky Lehman Brothers, která byla v roce 2007 čtvrtou největší investiční bankou v USA podle tržní hodnoty). Zároveň se také jedná o největší meziroční propad, a to dokonce od roku 1993, tedy skoro za tři desítky let.

Nedosti na to: je třeba si otevřeně přiznat – bez ohledu kdo koho volil – že se katastrofické finanční prognózy a odhady již nepochybně když ne teď na podzim, tak za několik měsíců v zimě 2022/23, dotknou i té střední části české společnosti, která si doposud myslela, že má na obří inflaci a rekordně vysoké ceny energií a pohonných hmot dostatečné zásoby financí. Protože jestli doposud platilo, že v exekuci byl každý dvanáctý Čech, Moravan a Slezan, v blízké budoucnosti bude tento poměr mnohem horší. To s sebou povede podle mínění ekonomů, sociologů a bezpečnostních expertů k nárůstu sociálního napětí ve společnosti, vlně stávek, sociálních bouří, kriminality a podobně. S tím se již s největší pravděpodobností nebudou muset potýkat politici dnešního vládního slepence ODS – STAN- Pirátů – TOP09 a KDU – ČSL, protože tato Pětikoalice bude vůbec ráda, jestli vydrží do řádných voleb : proč ale proboha tento kočkopes již nyní s pštrosí politikou toleruje v nešťastné Čechii nejvyšší cenu elektřiny v Evropě (dle PPP- tedy parity kupní síly) která se již tak citelně promítá do hospodářství, poškozuje průmysl a zvyšuje inflaci? Ještě že v den voleb je občan králem…

Takže kdo ví, zda nebude nakonec stát nucen vyhlásit Milostivé léto č. 3, 4 a kdo a kolik z nás dalších opakování této údajně jedinečné příležitosti zbavit se svých, mnohdy i dlouhodobě nesplácených dluhů, ještě nakonec rádo využije. Proč? Protože v nejbližších dnech začnou statisíce domácností a firem dostávat nová vyúčtování a rozpisy plateb za energie. Protože podle prezidenta Exekutorské komory Mgr. Jana Mlynarčíka se (nejen proto) rapidně blížíme okamžiku, že všechna dlouho budovaná vymahatelnost práva v Čechii přijde vniveč. Protože…

Pěkný zbytek léta a hodně štěstí nám všem! Budeme ho zatraceně potřebovat.

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies