Bankroty v roce 2020

22.01.2021 Insolvence Placené

V loňském (covidovém) roce bylo vyhlášeno 609 bankrotů obchodních společností, což je o desetinu méně než v roce 2019. To je zvláštní. Rok 2020 byl poznamenán mnoha jevy s nepříznivým dopadem na firemní sektor. Uzavírání provozu v mnoha odvětvích, karanténa zaměstnanců, distanční výuka ve školách, omezení obchodu, uzavření hranic a tak dále. To vše omezilo poptávku po zboží a službách, což se nemohlo neprojevit ve zhoršení finanční situace mnoha společností. Rovněž ve ztížení podmínek včasné úhrady splatných závazků. Navíc, jak je vidět z grafu 1, údaje za rok 2019 naznačovaly změnu trendu ve vývoji počtu bankrotů obchodních společností. Ten klesal od roku 2014, avšak v roce 2019 se mírně zvýšil. Počet bankrotů v roce 2020 byl zdaleka nejnižší v rámci posledních let.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2021 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno