AK ŽIŽLAVSKÝ získala prestižní cenu TMA 2020 

2020-08-21 | Konkursní noviny
Zdarma

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ získala prestižní cenu v rámci TMA 2020 Turnaround and Transaction of the Year Awards. Ocenění obdržela v kategorii Small Company Turnaround, a to za její participaci jako právní poradci při reorganizaci společnosti VEBA, textilní závody, a.s. V ocenění je uveden vedoucí partner kanceláře Michal Žižlavský, který byl procesním zástupcem v řízení před českým insolvenčním soudem. 

Významného ocenění od TMA (Turnaround Management Association, Londýn, Velká Británie) si velice vážíme. Je to pro nás velká pocta a jsme rádi, že jsou naše výsledky hodnoceny kladně i za hranicemi České republiky,” řekl Michal Žižlavský.

TMA je největší světovou neziskovou organizací, sdružující profesionály, kteří působí v korporátních restrukturalizacích. Byla založena roku 1988. Celkem 54 poboček po celém světě sdružuje krizové manažery, advokáty, účetní, insolvenční správce, akademiky, poradce i pracovníky justice.

(red)

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno