Reklama

Měsíc: Listopad 2023

V době, kdy se digitalizace stává klíčovým hráčem ve většině sektorů, zůstává digitalizace v oblasti justice pozadu.  Ministerstvo spravedlnosti (MSp) vynaložilo značné prostředky na vývoj systémů pro...

Pokud jde o neplacení výživného, vláda se snaží zlepšit postavení věřitelů tím, že jim umožní prodat své nároky na další vymáhání. Toto opatření je zaměřeno na bohaté dlužníky, kteří se vyhýbají place...

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zpracovaly historicky největší přehled nepotřebných státních nemovitostí. Vše začalo letos v únoru, kdy ÚZSVM oslovil 49...

Daňové zákony v české republice mohou být nepřehledné a jejich znění nejednoznačné V rámci českého právního pořádku a tvorby zákonů u nás existuje celá řada právních norem, ve kterých se často nevyzna...

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnil odborný seminář k problematice insolvencí. Jeho pořadateli byla místopředsedkyně Ústavně právního výboru Zuzana Ožanová ve spoluprá...

Mediální impérium Jaromíra Soukupa je zadlužené, situaci jde ale řešit krok za krokem, říká nový spoluvlastník společnosti Empresa Media a mediální agentury Médea, Jan Čermák Jan Čermák vstoupil v říj...

Hovoříme s Ing. Bedřichem Šonkou, vedoucím oddělení přípravy nakládání s nemovitým majetkem a zástupcem ředitele odboru nakládání s nepotřebným majetkem sekce majetkové Ministerstva obrany Jednou ze s...

Už to začíná tak trochu připomínat nekonečný seriál Ulice nebo mýdlovou operu Ordinace v růžové zahradě: nekonečný veletoč insolvence kolem proslulé úzkokolejky JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy) s...

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky „Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–...

Listopadové pokračování je předposledním v našem letošním tématu o vinách a dluzích. Bude věnováno vinám a dluhům, které jsou snad ještě horší než dluhy a provinění zmíněné v minulém pokračování. Přip...

Jak upozorňuje ve svých nejnovějších souhrnech analytická společnost InsolCentrum, která představila data o insolvenčních řízeních v České republice za 3. čtvrtletí 2023, došlo oproti 2. kvartálu 2023...

Důvěryhodná Národní rozpočtová rada (NRR) tvrdí, že bez zásahu do výdajové strany státního rozpočtu nelze letos očekávat dodržení plánovaného schodku 295 miliard korun. Upozornila také, že návrh rozpo...

Insolvenční soud začal řešit kauzu jednoho z největších tuzemských dodavatelů fotovoltaických zařízení, Energetického holdingu Malina. Při jeho krachu přišlo o své peníze skoro 3000 fyzických a právni...

Česká republika dosáhne zřejmě letos nového nelichotivého rekordu ve svém zadlužení: schodek jeho financí, státních, samospráv i různých fondů a dotovaných institucí bude ještě asi o 30 miliard vyšší,...

Tchajwanský miliardář Pierre Chen plánuje během několika následujících měsíců vydražit 25000 lahví vína ze svých soukromých zásob. Odhadovaná hodnota nabízené sbírky je asi 50 milionů dolarů (cca jedn...

Je pravděpodobné, že elektřina v příštím roce českým odběratelům plošně zdraží, a to až o 10procent, připustil ministr Jozef Síkela ( STAN). Důvodem je podle šéfa tuzemského průmyslu zejména převedení...

Praha - Poloviční podíl v mediální agentuře Médea koupil od Jaromíra Soukupa investor Jan Čermák, který již vlastní 50 procent Soukupovy firmy Empresa Media. Vyplývá to z notářských zápisů transakce....

V sobotu 23. září 2023 začal platit zákon o preventivní restrukturalizaci, který přináší nový nástroj do českého právního prostředí s cílem poskytnout podnikatelům prostor pro jednání k řešení finančn...

Další možný „game changer“ na obzoru insolvencí konkrétně v případu NOVA Money Market - podfond 4 (před prohlášením úpadku) penetruje tentokrát hluboko do zákona č. 240/2013 o investičních společnoste...

Na tuzemském trhu se v poslední době objevil nový druh podvodů, respektive zesílil další typ této trestné činnosti, mající za cíl získat přístup k citlivým údajům. Princip je jednoduchý: na náhodně ge...

Minimalistická koncepce zákona o hromadných žalobách si klade za cíl omezit případné riziko zneužití na minimum Hovoříme s JUDr. Anežkou Janouškovou, Ph.D., vedoucí oddělení civilního práva procesního...

Zrušení Rejstříku trestů jako samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do struktury Ministerstva spravedlnosti je jedním z hlavních bodů schválené novely zákona. Tento krok přináší řadu vý...

03.11.2023

PrávoZdarma

Vychází vůbec první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích První komentář zákona o preventivní restrukturalizaci byl vydán advokátní kanceláří...

Aktuální číslo

2024 – 1

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies