Reklama

Měsíc: Červenec 2022

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Že žijeme ve značně turbulentní době – po všech s...

22.07.2022 Placené Rozhovor

Nejstarší varianta naší národní báje o rytířských zachráncích české země (ano, vím, že i Moravané mají něco podobného) spících v n...

22.07.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s předsedou Českého statistického úřadu ekonomem Markem Rojíčkem Růst spotřebitelských cen v České republice dosahoval v...

22.07.2022 Placené Rozhovor

Metropole Praha, ozářená letním sluncem, uvítala odborné sympozium na téma Hromadné žaloby, které proběhlo v rámci VI. ročníku Pra...

22.07.2022 Placené Právo

Země na celém světě začaly být nuceny hledat účinné procesní nástroje, jak spravedlivě, dostatečně rychle a také s přiměřenými nák...

22.07.2022 Naše téma Placené

Inflační spirála se dál prudce rozjíždí a skokový růst cen výrobců naznačuje, že spotřebitelské ceny budou nadále dynamicky růst....

22.07.2022 Ekonomika Placené

Zajímavý právní problém, týkající se vyloučení aplikace § 356 odst. 3 insolvenčního zákona, a to na zástavní dlužníky zajišťující...

22.07.2022 Insolvence Placené

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) prodloužila ukrajinským motoristům, emogrujícím do České republiky povinné ručení zdarma na území...

22.07.2022 Ekonomika Placené

Být Ukrajincem je – alespoň tady v České republice -  vskutku čím dál větší terno. Na rozdíl od toho, kdo má tu smůlu a je „jenom“...

22.07.2022 Placené Článek

Vláda pětikoaličního slepence ODS – STAN – Piráti – TOP09 a KDU - ČSL pod vedením premiéra Petr Fialy schválila dlouho očekávaný a...

22.07.2022 Exekuce Placené

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, deklarují zadlužené České aerolinie (ČSA), že splnily podstatnou část schváleného reorganiz...

22.07.2022 Insolvence Placené

Věřitel a insolvenční řízení I. Úvod Během léta všeobecně očekáváme okurkovou sezónu. Lidé jezdí na dovolenou a tam navštěvují nap...

22.07.2022 Insolvence Placené

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou dopadů popření poh...

Právně relevantní postupy u přezkoumání přihlášených pohledávek během přezkumného jednání u insolventního soudu na základě seznamu...

22.07.2022 Insolvence Placené

Než se vydáme za tématy tohoto léta, připomenu pro lepší orientaci v problémech dneška  pár základních skutečností, které určují,...

22.07.2022 Esej Placené

Vyhodnocení stavu podnikatelských a občanských insolvencí k polovině roku 2022 bylo hlavním tématem expertního kulatého stolu, kte...

22.07.2022 Placené Článek

Již brzy rozhodne Městský soud v Praze o veledůležitém kroku v kauze krachu oděvního impéria podnikatele Michala Mičky. V jeho ruk...

22.07.2022 Insolvence Placené

Hovoříme s výkonnou ředitelkou České asociace věřitelů Petrou Kolářovou Cílem České asociace věřitelů, která vznikla v roce 2013,...

22.07.2022 Exekuce Placené

Sberbank CZ, jejíž matka majoritně patří ruskému státu, zaznamenala koncem února po vpádu Ruska na Ukrajinu, odliv likvidity. Klie...

22.07.2022 Insolvence Placené

Garanční systém finančního trhu začne počínaje dnem 28.6.2022 vyplácet tzv. zvýšené náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank...

22.07.2022 Insolvence Placené

Tak už nejen domácí opozice – u které je povinností být vůči vládě kritickou – ale už i sama Evropská unie kritizuje způsob a výsl...

22.07.2022 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies