Měsíc: Květen 2022

Hovoříme s Doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D. z CERGE-EI a členem současného týmu poradců premiéra Petra Fialy EKONOMIKA KLESAJÍCÍ...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s analytičkou společnosti CRIF– Czech Credit Bureau Věrou Kameníčkovou SPOLEČNOST CRIF– CZECH CREDIT BUREAU JE SOUČÁSTÍ C...

20.05.2022 Placené Rozhovor

Česká národní banka odebrala licenci bance Sberbank CZ. O jejím odebrání se začalo jednat jen se zpožděním několika hodin po zaháj...

20.05.2022 Insolvence Placené

Šance splatit levně své dluhy má reparát. A to přesto, že obě politicko-populistické akce mají mnohé společné: ačkoliv se jmenují...

20.05.2022 Exekuce Placené

Rozhodnutím Městského soudu v Praze je od 21. dubna předseda představenstva a majoritní akcionář skupiny Arca Investments Rastisla...

20.05.2022 Investice Placené

Právníci z Legislativní rady vlády se shodli, že nástrojem na snížení bohatství ruských oligarchů má být zmrazení jejich majetku,...

20.05.2022 Placené Právo

Obhajobu práv a zájmů věřitelů, zvyšování finanční i právní gramotnosti a osvětu v oblasti vymahatelnosti práva bude mít na staros...

20.05.2022 Placené Právo

Nejen Arca Investments, ale i její jednotlivé dcery procházejí insolvenčním řízením. Jednou z nich je i společnost Františkovy Láz...

20.05.2022 Konkurz Placené

Válka je pokračováním politiky jiným způsobem, řekl německý generál von Clausewitz, a měli bychom tomu věřit. Konečně, který národ...

20.05.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s advokátem a insolvenčním správcem JUDr. Michalem Žižlavským z AK Žižlavský „ČEKÁ NÁS EFEKT RÁZOVÉ VLNY, KTERÁ SE NAVENE...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

CEVRO institut v samém srdci Prahy hostil den po svatém Jiří jubilejní V. ročník odborného sympozia Stálé konference českého práva...

20.05.2022 Insolvence Zdarma

Hovoříme s poslancem hnutí ANO, exvicepremiérem a bývalým ministrem hospodářství Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA „NAŠE VLÁD...

20.05.2022 Rozhovor Zdarma

NA RUSKO A JEHO SPOJENCE SE POSLEDNÍ DOBU VALÍ JEDNA EKONOMICKÁ SANKCE A POHROMA ZA DRUHOU. EVROPA NUTÍ JEHO BOHATÉ SPOLUPRACOVNÍK...

20.05.2022 Exekuce Placené

Situace na východě řádně zamíchala ustálenou vodou českého pracovního trhu. V České republice už žije podporováno skoro půl milion...

I. Úvod V Konkursních novinách č. 3.2022 jsme v článku Věřitel a insolvenční řízení v části Úvod popisovali    pasivní přístup nez...

20.05.2022 Insolvence Placené

Česká ekonomika vstupovala do letošního roku s nadějemi velmi solidního růstu, který ji umožní alespoň se navrátit na výchozí před...

20.05.2022 Ekonomika Placené

Mezi praktiky není sporu o tom, že insolvenční řízení jako kolektivní a veřejný proces přináší celou řadu přínosů, avšak i těžko ř...

Když jsem v prvním letošním textu formuloval své záměry ohledně podoby dvacátého a zřejmě závěrečného ročníku svých pravidelných ú...

20.05.2022 Esej Placené

Před více jak rokem - v lednu 2021 - bylo ukončeno výběrové řízení pro konkursní podstatu společnosti H-System. Jako nejvhodnější...

20.05.2022 Placené Právo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci některých aspektů přezkou...

Jak vyplývá z údajů Exekutorské komory České republiky (EK ČR) se kterými její vedení seznámilo na počátku května média, v republi...

20.05.2022 Exekuce Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies