Reklama

Měsíc: Květen 2022

Hovoříme s Doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D. z CERGE-EI a členem současného týmu poradců premiéra Petra Fialy EKONOMIKA KLESAJÍCÍ KE DNU RYCHLEJI JAK TITANIC PO SRÁŽCE S LEDOVCEM, Z POSLEDNÍHO MELOUC...

20.05.2022

RozhovorZdarma

Hovoříme s analytičkou společnosti CRIF– Czech Credit Bureau Věrou Kameníčkovou SPOLEČNOST CRIF– CZECH CREDIT BUREAU JE SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉ SKUPINY CRIF, KTERÁ BYLA ZALOŽENA V ROCE 1988. OD TÉ DOBY P...

20.05.2022

PlacenéRozhovor

Česká národní banka odebrala licenci bance Sberbank CZ. O jejím odebrání se začalo jednat jen se zpožděním několika hodin po zahájení války na Ukrajině a prakticky současně se tato banka ocitla pod tl...

20.05.2022

InsolvencePlacené

Šance splatit levně své dluhy má reparát. A to přesto, že obě politicko-populistické akce mají mnohé společné: ačkoliv se jmenují léto, ani jedna nezačala v létě. A obě jsou také široce kritizované ne...

20.05.2022

ExekucePlacené

Rozhodnutím Městského soudu v Praze je od 21. dubna předseda představenstva a majoritní akcionář skupiny Arca Investments Rastislav Velič v úpadku. Soud mu současně s tím také povolil oddlužení. V rám...

20.05.2022

InvesticePlacené

Právníci z Legislativní rady vlády se shodli, že nástrojem na snížení bohatství ruských oligarchů má být zmrazení jejich majetku, nikoliv však konfiskace. Navíc upozorňují, že o zadržený majetek se st...

20.05.2022

PlacenéPrávo

Obhajobu práv a zájmů věřitelů, zvyšování finanční i právní gramotnosti a osvětu v oblasti vymahatelnosti práva bude mít na starosti Petra Kolářová. Do České asociace věřitelů přichází na pozici výkon...

20.05.2022

PlacenéPrávo

Nejen Arca Investments, ale i její jednotlivé dcery procházejí insolvenčním řízením. Jednou z nich je i společnost Františkovy Lázně Savoy (FLS), jež vlastní zejména čtyřhvězdičkový hotel Savoy. Nejvě...

20.05.2022

KonkurzPlacené

Válka je pokračováním politiky jiným způsobem, řekl německý generál von Clausewitz, a měli bychom tomu věřit. Konečně, který národ na světě válčí raději, než Němci? Češi jsou sice víc  než svou stateč...

20.05.2022

EditorialZdarma

Hovoříme s advokátem a insolvenčním správcem JUDr. Michalem Žižlavským z AK Žižlavský „ČEKÁ NÁS EFEKT RÁZOVÉ VLNY, KTERÁ SE NAVENEK PLNOU SILOU TEPRVE PROJEVÍ,“ VARUJE JUDR. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ A JEDNÍM...

20.05.2022

RozhovorZdarma

CEVRO institut v samém srdci Prahy hostil den po svatém Jiří jubilejní V. ročník odborného sympozia Stálé konference českého práva, a to v rámci 5. středočeského právnického dne. Téma to bylo značně p...

20.05.2022

InsolvenceZdarma

Hovoříme s poslancem hnutí ANO, exvicepremiérem a bývalým ministrem hospodářství Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA „NAŠE VLÁDA JE HYPERSOCIÁLNÍ.“ NEVÍDANĚ OSTRÁ SLOVA, ZÁROVEŇ VŠAK PODLOŽENÁ ČÍSL...

20.05.2022

RozhovorZdarma

NA RUSKO A JEHO SPOJENCE SE POSLEDNÍ DOBU VALÍ JEDNA EKONOMICKÁ SANKCE A POHROMA ZA DRUHOU. EVROPA NUTÍ JEHO BOHATÉ SPOLUPRACOVNÍKY A OLIGARCHY A PRODÁVAT SVÉ FOTBALOVÉ TÝMY, LUXUSNÍ HACIENDY, JACHTY...

20.05.2022

ExekucePlacené

Situace na východě řádně zamíchala ustálenou vodou českého pracovního trhu. V České republice už žije podporováno skoro půl milionu Ukrajinců – což je mnohem více, než ekonomové považují za dlouhodobě...

I. Úvod V Konkursních novinách č. 3.2022 jsme v článku Věřitel a insolvenční řízení v části Úvod popisovali    pasivní přístup nezanedbatelného počtu   insolvenčních dlužníků, kteří si beztrestně nepl...

20.05.2022

InsolvencePlacené

Česká ekonomika vstupovala do letošního roku s nadějemi velmi solidního růstu, který ji umožní alespoň se navrátit na výchozí před-kovidovou úroveň. Přetrvávaly sice problémy s vysokými cenami energií...

20.05.2022

EkonomikaPlacené

Mezi praktiky není sporu o tom, že insolvenční řízení jako kolektivní a veřejný proces přináší celou řadu přínosů, avšak i těžko řešitelných problémů. Jedním z nich jsou pro dlužníka reputační rizika,...

Když jsem v prvním letošním textu formuloval své záměry ohledně podoby dvacátého a zřejmě závěrečného ročníku svých pravidelných úvah pro KONKURSNÍ NOVINY, nemohl jsem tušit, jak dokonale se na tyto m...

20.05.2022

EsejPlacené

Před více jak rokem - v lednu 2021 - bylo ukončeno výběrové řízení pro konkursní podstatu společnosti H-System. Jako nejvhodnější byly vybrány nabídky členů SBD Svatopluk. Přesto správce konkursní pod...

20.05.2022

PlacenéPrávo

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci některých aspektů přezkoumání a popření pořadí přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení.  NS...

Jak vyplývá z údajů Exekutorské komory České republiky (EK ČR) se kterými její vedení seznámilo na počátku května média, v republice je nyní o něco méně lidí s exekucemi, než tomu bylo v minulém roce....

20.05.2022

ExekucePlacené

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies