Reklama

Měsíc: Březen 2022

O Češích se vypráví řada bonmotů. Jeden z méně příznivých říká, že jsme jako cyklisti - ti se směrem nahoru vždy hrbí, za to dolů...

18.03.2022 Editorial Zdarma

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem „POLITIKA NESMÍ PŘEVÁLCOVAT ODBORNÉ ARGUMENTY, JA...

18.03.2022 Rozhovor Zdarma

Hovoříme s poslancem a předsedou poslaneckého klubu KDU- ČSL Markem Výborným PŘED NĚKOLIKA TÝDNY SKONČILO ČTVRT ROKU TRVAJÍCÍ TZV....

18.03.2022 Placené Rozhovor

Stejně jako v minulém čísle, kdy jsme ukázali srovnání insolvenčního právního prostředí mezi Čechií a jeho po stránce kulturní,  p...

18.03.2022 Placené Článek

Od počátku února si už nemůže třetina milionu českých uživatelů aplikace Revolut posílat přes speciální účet u Raiffeisenbank mzdu...

18.03.2022 Ekonomika Zdarma

Ke konci roku 2021 bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno 456 tisíc osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky. Vůči...

18.03.2022 Insolvence Placené

Věřitelé pro někoho populární, pro jiného brakové Šlágr TV, která je v insolvenci, přihlásili své pohledávky v celkové výši 92 mil...

18.03.2022 Zdarma Článek

Už dva roky za sebou ovlivňuje výkon české ekonomiky, a tedy i přímo zdraví tuzemských firem, opakující se pandemie koronaviru. Na...

18.03.2022 Placené Článek

Ekonomický šok z dopadů pandemie může probudit depresi, jakou svět nezažil od nechvalně proslulé globální ekonomické krize ve třic...

18.03.2022 Ekonomika Placené

Před několika týdny skončila platnost kontroverzního a pro nemálo českých právníků i protiústavního politicko-populistického insti...

Hovoříme se soudním exekutorem JUDr. Ing. Martinem Štikou V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 měli dlužníci (povinní) mož...

18.03.2022 Exekuce Placené

Tento text nemůže, bohužel, začít jinak než konstatováním, že v Evropě začala opět po třiceti letech válka. Rusko přepadlo Ukrajin...

18.03.2022 Esej Placené

Inflace je u většiny ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období....

18.03.2022 Ekonomika Placené

Hovoříme s advokátkou a daňovou poradkyní JUDr. Ing. Helenou Horovou LL.M z H.H. Legal a Společné kanceláře insolvenčních správců...

18.03.2022 Insolvence Placené

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se otázkou specifik př...

Hovoříme se zakladatelkou a jednatelkou analytické společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou K TZV. MILOSTIVÉMU LÉTU SE NA S...

18.03.2022 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé v ČR dlouhodobě sledují přístup státu k předluženým osobám. Vnímají opatření Milostivé léto, vnímají „nulové“ oddluž...

18.03.2022 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies