Reklama

Měsíc: Září 2021

      Mnoho dlužníků se dnes kvůli pandemii koronaviru a obavám z nákazy bojí scházet. Odkládají nejen zdravotní péči, ale i vstup do oddlužení. Podle počtu insolvenčních návrhů je zřejmé, že lidé se...

24.09.2021

Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Michal Žižlavský Téma odměn advokátů a insolvenčních správců po volbách ožije   Naše téma Dohledový benchmark Ministerstva spravedlnosti České republiky Exekuce Senát podpoř...

24.09.2021

Zdarma

Hovoříme s JUDr. Michalem Žižlavským Blíží se advokátní volby, které proběhnou 22. října. Do vedení České advokátní komory znovu kandiduje člen představenstva a předseda insolvenční sekce JUDr. Michal...

24.09.2021

PlacenéRozhovor

Ministerstvo spravedlnosti ČR uveřejnilo na svých webových stránkách takzvaný dohledový benchmark, který se týká výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál z nově ko...

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. Je tomu tak i v prostředí insolvencí. Zatímco soudy začaly hojně využívat možnost konat...

Senát Parlamentu České republiky podpořil návrh na zavedení takzvané krajské exekutorské teritoriality. Podle této novinky v českém právním systému by měly být exekuce nově rozdělovány mezi exekutory...

24.09.2021

ExekucePlacené

Ve čtvrtek 9. září 2021 Senát  Parlamentu České republiky podpořil další projednávání novely, která má zavést místní příslušnost exekutorů, a to podle krajů. Úpravu exekučního řádu, kterou předložila...

24.09.2021

ExekucePlacené

Hovoříme se soudním exekutorem a publicistou, členem Právní a legislativní komise EK ČR JUDr. Ing. Martinem Štikou Politické tanečky, populismus a ohýbání práva a spravedlnosti ze strany českých zákon...

24.09.2021

PlacenéRozhovor

Hovoříme s Petrem Sprinzem, vedoucím Pražské restrukturalizační praxe Allen & Overy a jedním z externích členů komise pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci Ministerstvo spravedlnosti...

24.09.2021

PlacenéRozhovor

Hovoříme s Mgr. Lubomírem Kinclem, vedoucím partnerem advokátní kanceláře INDRA, ŠEBESTA, KINCL, a insolvenčním správcem Mgr. Bc. Janem Maškem, společníkem AZAM – insolvence, v.o.s. Dluhopisová aféra...

24.09.2021

PlacenéRozhovor

Neznám nikoho, kdo by měl rád kontroly. Výjimkou jsou pracovníci kontrolního orgánu, kteří se prováděním kontrol „živí“. My senioři si dobře pamatujeme na kontroly na hranicích. Proto ani nejsme překv...

24.09.2021

DražbyPlacené

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, mám schválené oddlužení a pracuji ve zdravotnictví. Jakým způsobem by mělo být v rámci insolvenčního řízení nakládáno s covid...

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení nároku na vrácení vzájemného plnění na základě neúčinného právního úkonu dle § 237 ods...

Úvod U Městského soudu v Praze proběhlo dne 17. 8. 2021 přezkumné jednání a schůze věřitelů u dlužníka v konkurzu společnosti TRANSLIGNUM s.r.o., IČ 25017853. Jak to tak bývá, opět pro neúčast a nezáj...

24.09.2021

InsolvencePlacené

Až bude laskavý čtenář KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude kolem něj vrcholit předvolební boj, bůh ví proč nazývaný obmyslně kampaň. Snad napoví pohled do starých vojenských slovníků a přiblíží ná...

24.09.2021

EsejPlacené

Ministerstvu spravedlnosti ČR v polovině září zorganizovalo pracovní setkání novinářů s ředitelem odboru insolvenčního a soudních znalců Janem Benýškem na téma soudní znalci, tlumočníci a překladatelé...

V srpnu bylo v České republice vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 520 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 284 osobních bankrotů, přičemž ve všech kategoriích jde o mírný meziměsíční nár...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

V letních měsících začalo v České republice podnikat 14 547 lidí, o 2 842 méně než ve stejném období minulý rok a nejméně od roku 2017. Na druhou stranu jich také méně svoji činnost přerušilo nebo uko...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

V našem komentáři k vývoji vkladů a úvěrů za duben jsme psali, že je jen otázkou času, kdy vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně, překonají hranici tří bilionů korun. Bankovní sta...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Úspory firem, živnostníků a domácností v České republice v letošním prvním pololetí pokračovaly v růstu. Nejrychleji rostly úspory živnostníků, kteří měli ke konci června 2021 naspořeno 185 miliard ko...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Platební morálka lidí se v Česku nadále výrazně zlepšuje, a to především mezi mladými lidmi a také lidmi s úvěry na bydlení. Na konci prvního pololetí řádně nesplácelo hypotéky a úvěry ze stavebního s...

24.09.2021

InsolvencePlacené

Úspory českých domácností vzrostly od začátku roku do konce července o 168 miliard (6 %) na 2,99 bilionu korun. Objem jejich úvěrů přitom narostl o 93 miliard (5 %) a činil 1,9 bilionu korun. Zatímco...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Podnikání v ČR v prvním půlroce ukončilo 6 885 kapitálových společností, což je desetinu méně, než v roce 2020 a o 13 % méně než v roce 2019. Nejvíc firem skončilo v oblasti správy a pronájmu nemovito...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

V srpnu vzniklo v České republice 2 288 nových obchodních společností, o pětinu více než v červenci. Zároveň v srpnu zaniklo 1 069 obchodních společností, o 16 méně než v červenci a nejméně za uplynul...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Odvolání restriktivních opatření, která omezovala činnost části obchodu a služeb, dalo české ekonomice ve 2. čtvrtletí potřebný růstový impuls. Růst hrubého domácího produktu byl tak stimulován předev...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 1,2 %, stavebních prací o 1,1 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 1,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výro...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Hypoteční sazby rostou už od jara, což souvisí s tím, jak se na trhu vyvíjejí mezibankovní úrokové sazby s delší splatností. Kupříkladu pětiletý úrokový swap, který umožňuje zafixovat pevnou úrokovou...

24.09.2021

EkonomikaPlacené

Podnikání z virtuální adresy je mezi českými firmami stále víc populární. Ještě před třemi lety virtuální sídlo využívalo 96 000 firem, aktuálně to je již o čtvrtinu víc, celkem 120 000. Nejvíc virtuá...

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2021 celkem 267 889 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 4 289 méně než v předchozím měsíci a o 11 189 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,6 %. To je o 0,1 p. b....

Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies