Reklama

Měsíc: Srpen 2021

Pomalu nám budou končit prázdniny- ty lidské i ty poslanecké- a protože se zároveň blíží parlamentní volby, můžeme se jen těšit, co nového ještě před nimi zákonodárci připraví ve snaze získat pro svou...

20.08.2021

Zdarma

Editorial   Rozhovor Radek Laštovička Posláním inkasních agentur není trumfnout exekutory nebo správce   Naše téma Promíjení starých dluhů. Politikum před volbami, nebo skutečná pomoc?   Exekuce Sbírk...

20.08.2021

Zdarma

Hovoříme s prezidentem Asociace inkasních agentur Radkem Laštovičkou Asociace inkasních agentur (AIA) sdružuje významné české společnosti, které podnikají v oboru správy a inkasa pohledávek. Důsledně...

20.08.2021

PlacenéRozhovor

Zákonodárci se letos opravdu činí. Na vině jsou blížící se volby, které způsobily (a ještě způsobí) legislativní smršť novelizací i zcela nových zákonných norem i na poli exekučním a insolvenčním. Pro...

Zpravodajský portál Seznam Zprávy publikoval dne 3. 8. 2021 článek „Naletěli podvodníkům, po deseti letech na ně pojišťovny posílají exekutory“. Z uvedeného článku se podává, že vykonavatel soudního e...

20.08.2021

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR vyhlásila na začátku července interní sbírku na podporu obnovy míst zasažených ničivým tornádem. K 15. červenci byla mezi exekutory vybrána částka 714 000 Kč, která míří do Morav...

20.08.2021

ExekucePlacené

Hovoříme s analytičkou Dun & Bradstreet Petrou Štěpánovou Pandemie koronaviru se odrazila v ekonomické situaci mnohých firem v celém světě. Vývoj podnikatelského klimatu v České republice dlouhodo...

20.08.2021

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci posuzování odporovatelnosti právního úkonu dlužníka, kterým bylo zřízeno zajištění k jeho majetku. K otáz...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, přihlásil jsem pohledávku do insolvenčního řízení a insolvenční správce mi většinu pohledávky popřel. Podal jsem tedy žalobu...

Konkursní noviny se ptaly prezidenta Exekutorské komory České republiky Mgr. Jana Mlynarčíka Jak se Exekutorská komora ČR staví k vítězství senátního návrhu do novely exekučního řádu, kterou se zpětně...

20.08.2021

PlacenéRozhovor

Hovoříme s asistentem soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Bc. Milanem Horákem Jak hodnotíte současný stav právní úpravy, která se týká návrhu na změnu v osobě věřitele? Co k nim vedlo zákonod...

20.08.2021

PlacenéRozhovor

Úvod V prvním srpnovém newsletteru č. 15/2021 jsme zmínili níže uvedený článek o insolvenčním řízení u dlužníka CZECH ENERGY SYSTEM a.s., IČ 28977009. V článku popisujeme běžné jevy, které se vyskytuj...

20.08.2021

InsolvencePlacené

Tahle rubrika je mimo jiné i tak trochu kronikou doby. Bylo by tedy neodpustitelné, kdyby v tomto pokračování nebyly zaznamenány katastrofy, kterou přinesly do Evropy živly, konkrétně vítr a voda. Nej...

20.08.2021

EsejPlacené

Za první polovinu letošního roku bylo v Česku podáno 13 153 nových insolvenčních návrhů. Ve srovnání se stejným obdobím loni jde o 13% pokles. Došlo k němu i přes uzavření podstatné části ekonomiky kv...

20.08.2021

InsolvencePlacené

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 51 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 046 osobních bankrotů, což jsou ve všech případech nejnižší hodnoty od začát...

20.08.2021

InsolvencePlacené

Na konci června vypršelo moratorium na podání insolvenčního návrhu, které vyvolala pandemie koronaviru a snaha státu její ekonomické dopady zmírnit. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini...

20.08.2021

InsolvencePlacené

V červenci začalo v České republice podnikat 3 893 lidí, o tisícovku méně než v červnu. Činnost naopak přerušilo 5 327 podnikatelů, o 475 více než předešlý měsíc. Počet lidí, kteří své podnikání zcela...

20.08.2021

EkonomikaPlacené

Komentář České bankovní asociace k vývoji vkladů a úvěrů za červen 2021 dle statistik ČNB Měsíc, co měsíc potvrzovaly bankovní statistiky vysoké nárůsty úspor domácností, především těch s vyššími příj...

20.08.2021

EkonomikaPlacené

V ČR je aktuálně registrováno 520 580 plátců DPH. Jejich počet se letos snížil o 1 732, což je první pokles za posledních pět let. Za poklesem stojí výraznější úbytek plátců DPH mezi živnostníky. Celk...

20.08.2021

EkonomikaPlacené

Daňové přiznání za rok 2020 bylo letos možné podávat elektronicky bez daňového poradce do konce května a o měsíc déle, pokud společnost využila služeb daňového poradce. Přesto, že tyto termíny uplynul...

20.08.2021

EkonomikaPlacené

Hlavní ekonomové bank zastoupení v prognostickém panelu České bankovní asociace (ČBA) téměř nezměnili, vzhledem k potvrzujícím se známkám nastupujícího oživení, předchozí odhad růstu HDP a čekají leto...

20.08.2021

EkonomikaPlacené

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2021 celkem 272 178 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 1 124 méně než v předchozím měsíci a o 7 495 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3, 7 %. To je stejně jako...

20.08.2021

EkonomikaPlacené

Hovoříme s bývalým soudcem Mgr. Janem Kozákem Mgr. Jan Kozák, je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v roce 1994. V letech 1998 až 2...

20.08.2021

Zdarma

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies