Reklama

Měsíc: Červenec 2021

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od července mohou samoživitelé žádat o náhradní výživné   Exekuce Exe...

23.07.2021

Zdarma

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bude moci začít v roce 2023. Rozhodla o tom začátkem července Poslanecká...

23.07.2021

PlacenéRozhovor

Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou žádat o náhradní výživné od státu. Náhradní výživné jako novou sociální dávku zavádí zákon, který nabyl účinnosti 1. července. Zanedbání p...

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu exekučního a občanského soudního řádu se změnami, které minulý měsíc projednal Senát. I přesto má schválená novela mnoho vad a je plná rozporuplných...

23.07.2021

ExekucePlacené

V médiích se v posledních dnech objevují informace, že jsou v exekucích stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě. Nelze vyloučit, že se tato přírodní katastrofa dotkla i lidí v exeku...

23.07.2021

ExekucePlacené

V červnu loňského roku vláda schválila návrh nového zákona o veřejných dražbách. Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách je tu návrh zákona, který by měl stávající...

Uvnitř odborné veřejností v poslední době silně roste obliba i využívání elektronické verze aukcí, což situace kolem koronaviru a proticovidová opatření ještě zvýraznila. Zdá se, že už nejsme daleko o...

23.07.2021

PlacenéRozhovor

Realizace výplaty likvidačního zůstatku bývá posledním krokem, ke kterému likvidátor v procesu likvidace přistupuje.[1] Podíl na likvidačním zůstatku, nebo i pouze zálohu na něj je možno vplácet, až p...

23.07.2021

PlacenéPrávo

Revolut je u nás stále poměrně málo známá zahraniční (britská) bankovní služba, která umožňuje výhodně platit v cizině nebo výhodně převádět cizí měny. Z tohoto důvodu ji využívají hlavně cestovatelé....

23.07.2021

FinancePlacené

Hovoříme s insolvenčním advokátem Mgr. Petrem Sprinzem z advokátní kanceláře Allen & Overy Ještě za První republiky se obchodní smlouvy běžně uzavíraly bez přítomnosti notářů či advokátů a stvrzov...

23.07.2021

PlacenéRozhovor

Zprávy o ziskovosti bitcoinu, této neuchopitelné a závojem fantazie stále lehce obestřené virtuální měny, poslední dobou stále častěji rezonují našimi i světovými médii. Jít do něj nebo nejít? Problém...

23.07.2021

FinancePlacené

Hovoříme s docentem CERGE - EI Markem Kapičkou Státní dluh Čechie rostoucí geometrickou řadou, hrozba zhroucení důchodového systému a růst chudoby národa. Protože vše je navzájem propojeno, tak z toho...

23.07.2021

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme usnesení Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou exekuce na majetek druhého z manželů, který nabyl před vznikem manželství....

Úvod    V newsletteru č. 13/2021 Konkursních novin ze dne 12. 7. 2021 jsme zmínili insolvenční řízení u dlužníka Pérovna Hostivař s.r.o. a slíbili jsme k němu zveřejnit podrobnější informace. Nyní tak...

23.07.2021

InsolvencePlacené

Prožíváme v pořadí již druhé „kovidové“ prázdniny. Jsou sice úplně jiné než ty první, ale mnohé jejich obrazy a pocity z nich v našich myslích splývají, už jednom proto, že jako lidé snad až příliš ry...

23.07.2021

EsejPlacené

V prvním pololetí letošního roku začalo podnikat 31 tisíc lidí, 18 tisíc jich s podnikáním přestalo a 56 tisíc jich své podnikání ukončilo. Zatímco počet nových podnikatelů byl podobný jako v prvním p...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 386 bankrotů obchodních společností, 3 338 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 8 389 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 501 návrhů na bankrot obch...

23.07.2021

InsolvencePlacené

Za meziročním poklesem počtu nových insolvenčních návrhů v první polovině roku o 13 % jsou především programy státní pomoci. S jejich koncem teď bude ekonomika hledat nový rovnovážný stav.   Většina o...

23.07.2021

InsolvencePlacené

Na konci dubna letošního roku mělo v Česku úvěr od bank a nebankovních finančních institucí 142 tisíc živnostníků. Celkový dluh živnostníků dosahoval 116 miliard korun, z nichž 2,1 miliardy korun, ted...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Loňské dlouhodobé uzávěry, zejména v sektoru služeb, postihly vývoj ukazatelů v řadě oborů. Nejhorší dopad byl dle očekávání v těch, které nemohly ani částečně vykrýt výpadek prostřednictvím zrychlené...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Ocenění Podnikový právník 2021 se bude udělovat ve čtvrtek 30. září. Termín oznámilo vedení Unie podnikových právníků ČR. Slavnostní večer se odehraje v historických prostorách Občanské plovárny v Pra...

23.07.2021

JusticePlacené

Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bude moci začít v roce 2023.  V první polovině července o tom rozhodla Poslanecká sněmovna. Hlasy 162 ze 169 přítomných poslanců schválila novelu exekučn...

23.07.2021

ExekucePlacené

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2021 celkem 273 302 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 12 520 méně než v předchozím měsíci a o 3 665 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3, 7 %. To je o dvě dese...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Výkonný výbor Unie podnikových právníků ČR je v novém složení. Pro příští dva roky v něm pod vedením prezidentky Marie Brejchové zasednou Richard Baček, Ivana Fára,  Jitka Hlaváčková, Dominika Kozákov...

23.07.2021

JusticePlacené

V prvním pololetí letošního roku vzniklo v České republice 15 924 obchodních společností, což je o 17 % více než loni ve stejném období. Zároveň zaniklo 7 338 společností, o desetinu méně než v prvním...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Ministerstvo spravedlnosti ČR a jeho podřízené organizace i další organizační složky dostanou nové automobily. Ministerstvo tak může v následujících čtyřech letech odebrat 175 vozů ŠKODA. Půjde o obmě...

23.07.2021

JusticePlacené

Ať už jste student střední, nebo vysoké školy, pravděpodobně si před prázdninami pokládáte otázku, jak to je s brigádami či podnikáním v průběhu vašich studií nebo po jejich ukončení. Na následujících...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Počet osob se zdravotním postižením (OZP), se kterými Úřad práce ČR loni uzavřel Individuální plán pracovní rehabilitace (IPPR), v meziročním srovnání roste. Zatímco v roce 2017 evidoval ÚP ČR celkem...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Poradenská společnost Dun & Bradstreet letos již po jedenácté, ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100, zveřejnila 100 nejstabilnějších českých firem. Hlavní cenu, ocenění CZECH Stability Award,...

23.07.2021

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies