Reklama

Měsíc: Červen 2021

Editorial   Rozhovor Mgr. Jan Mlynarčík Je třeba, aby stát jasně deklaroval, že mu záleží na vymahatelnosti práva   Naše téma Od č...

18.06.2021 Obsah Zdarma

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bu...

18.06.2021 Placené Rozhovor

Rodiče, kterým partner či partnerka neplatí na potomka, mohou žádat o náhradní výživné od státu. Náhradní výživné jako novou sociá...

18.06.2021 Naše téma Placené

„Exekuční novela v podobě, kterou schválil Senát, je zcela nepřijatelným zásahem do práv věřitelů. Za obrovský faul považujeme zej...

18.06.2021 Exekuce Placené

„Česká bankovní asociace vítá, že Senát nepodlehl tlakům na zavedení zcela nesystémového opatření v podobě teritoriality exekutorů...

18.06.2021 Exekuce Placené

Senát Parlamentu ČR vrátil Poslanecké sněmovně novelu exekučního a občanského soudního řádu k projednání s řadou změn. Exekutorská...

18.06.2021 Exekuce Placené

Vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie pokračuje, zástupkyň občanských poraden jsme se zeptali: „S čím se na vás klienti dnes n...

Hovoříme s JUDr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D., vrchním ministerským radou legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR V Poslan...

18.06.2021 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se týká problematiky námit...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra na covidovém oddělení. V...

Úvod    V květnu tohoto roku jsme u všech  insolvenčních soudů v ČR zaznamenali přibližně 100 přezkumných jednání u nově prohlášen...

18.06.2021 Insolvence Placené

Za poslední měsíce a roky jsme z médií získali hodně informací o exekucích. Například počet exekucí, počet dlužníků s exekucí, prů...

18.06.2021 Placené

Toto pokračování naší rubriky se dostává ke svým čtenářům v době, kdy se většině z nás otevírá pohled na druhé kovidové prázdniny....

18.06.2021 Esej Placené

V květnu bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 581 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 501 osobních bankrotů. Zár...

18.06.2021 Ekonomika Placené

V květnu začalo v Česku podle aktuálních dat podnikat 5 008 živnostníků, zatímco 5 837 jich své podnikání přerušilo a 1 710 svoji...

18.06.2021 Ekonomika Placené

Firemní vklady v korunách i cizí měně dosáhly ke konci dubna téměř 1,234 bilionu korun a meziměsíčně tak stagnovaly. Naopak v příp...

Za první tři měsíce letošního roku zaniklo méně firem, než ve stejném období roku 2020. Podnikatelé také ve srovnání s loňskem zak...

18.06.2021 Ekonomika Placené

V květnu po několika měsících otevřely kamenné obchody. Ale ne všechny. Dlouhý lockdown způsobený bojem proti koronaviru jen letos...

18.06.2021 Ekonomika

Počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky úvěrů, v prvním čtvrtletí letošního roku dále klesl. Počet lidí nesplácející...

18.06.2021 Insolvence Placené

Celkový objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací vzrostl ke konci prvního čtvrtletí...

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR informuje o připravované novele zákona o střetu záj...

18.06.2021 Justice Placené

Ministerstvo financí provedlo komplexní přezkum a vyhodnocení právní úpravy v oblasti hazardních her. Účelem tzv. ex post RIA anal...

18.06.2021 Ekonomika Placené

V první polovině června projednal novelu exekučního řádu i Senát. Pokud bude Poslanecká sněmovna s návrhy horní komory souhlasit,...

18.06.2021 Finance Placené

Úřad práce ČR evidoval k 31. 5. 2021 celkem 285 822 uchazečů o zaměstnání (UoZ). To je o 12 054 méně než v předchozím měsíci a o 1...

18.06.2021 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies