Reklama

Měsíc: Květen 2021

     Loni v listopadu vláda schválila návrh další novely insolvenčního zákona. Prosadila aplikaci evropské směrnice, která byla ur...

21.05.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor JUDr. Pavel Staněk, MBA Většina Čechů je proti dalším úlevám dlužníkům   Naše téma Svaz měst a obcí je z...

21.05.2021 Obsah Zdarma

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem, MBA V druhé polovině roku zřejmě dojde k nárůstu firemních in...

21.05.2021 Placené Rozhovor

S návrhem novely insolvenčního zákona, podle něhož se má zkrátit délka doby oddlužení pro všechny fyzické osoby z pěti na tři roky...

21.05.2021 Naše téma Placené

Zmírnění podmínek oddlužení nepomůže chronickým žadatelům o insolvenční řízení, kteří nalezli trik v tom, jak se bránit exekucím....

21.05.2021 Insolvence Placené

Exekutorská komora České republiky (EK ČR) varuje před tím, aby novela exekučního řádu, schválená ve Sněmovně, prošla ve stejném z...

21.05.2021 Exekuce Placené

Na sněmu soudních exekutorů bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory České republiky. Sněm, jehož se zúčastnilo téměř 120 so...

21.05.2021 Exekuce Placené

Covidová pandemie nás dnes podrobuje náročné zkoušce. Nejde jen o zdraví lidí, ale i o jejich peněženky. Proto jsme se vybraných i...

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem V polovině devadesátých let minulého století uzav...

21.05.2021 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá problematikou ak...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Od října 2018 mám schválené oddlužení splátkovým kalendářem. Jeden...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce JUDr. Daniel Ševčík, PhD.: Jaké změny v postavení členů statutárního orgánu obchodní korpora...

Před několika týdny skončilo po sedmi letech vyšetřování výbuchu muničáku ve Vrběticích, kde byly skladovány i zbraně pro zahranič...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Je obtížné pojmout páté letošní pokračování této rubriky jinak, než jako esej o tom, jak se Česká republika stala úředně státem ne...

21.05.2021 Esej Placené

V České republice je aktuálně zaregistrováno 13 337 subjektů, které mají ruského vlastníka. Rusové jsou tak nejčastějšími zahranič...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Úspěšnost vymáhání nesplácených pohledávek v Česku klesá. Zatímco v roce 2019 se firmám podařilo nakonec přimět odběratele uhradit...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Státní podpůrný program Antivirus, který slouží k podpoře zaměstnanosti, využilo podle Registru smluv mezi březnem 2020 a únorem 2...

21.05.2021 Ekonomika Placené

V praxi se objevují názory, že peníze z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví se mohou stát součástí společného jmění manželů. U...

21.05.2021 Justice Placené

Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2020 podesáté v řadě přebytkem, tentokrát 10 miliard korun. Nepotvrdily se ta...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Ke konci března bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno téměř 490 tisíc dospělých občanů ČR, kteří dlouhodobě neplní své záva...

21.05.2021 Insolvence Placené

V dubnu bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 402 osobních bankrotů. Záro...

21.05.2021 Insolvence Placené

V březnu podnikání pozastavilo 10 366 OSVČ, což je o 3 % více než ve srovnatelném období loňského roku. Celková bilance za první k...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Koupě či prodej nemovitosti jsou finanční transakce, při nichž se hýbou miliony. Aby byly obě smluvní strany chráněny, existuje mo...

21.05.2021 Justice Placené

V dubnu si v České republice založilo živnost 4 732 lidí, o 1 684 méně než v březnu a zároveň nejméně od začátku roku. Svoji živno...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb., který přináší další rozšíření možnosti čerpat ošetřovné pos...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Daňové ráje stále nenašly své pomyslné dno. Počet českých společností, které mají vlastníka v zemi považované za daňový ráj, konti...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Poradenská skupina Grant Thornton zveřejnila výsledky svého celosvětového výzkumu, který sleduje podíl žen ve vrcholovém managemen...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Podnikání v České republice je stále z větší části mužskou záležitostí. Ženy vlastní nebo spoluvlastní přibližně třetinu společnos...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2021 celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob činil 4,1 %. To je o je...

21.05.2021 Ekonomika Placené

Kontury reorganizace skupiny Arca jsou příliš mlhavé. O podpoře se teprve rozhodneme, říká advokát a zakladatel AK Indra, Šebesta,...

10.05.2021 Zdarma

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies