Reklama

Měsíc: Duben 2021

   V Poslanecké sněmovně je již od listopadu projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (...

23.04.2021

InsolvencePlacené

Hovoříme s advokátem Mgr. Ing. Jiřím Rahmem z advokátní kanceláře Allen & Overy Na počátku minulého měsíce, konkrétně 5. března, schválila Poslanecká sněmovna na návrh vlády omezení vzniku a vymáh...

23.04.2021

PlacenéRozhovor

Od roku 2011 klesá počet dražeb i objem draženého majetku. Domníval jsem se, že po zavedení elektronických dražeb v roce 2013 se zájem o tuto formu zpeněžení zvýší. Předpokládal jsem, že se přestanou...

23.04.2021

DražbyPlacené

Úvod    Na stránkách šestého čísla Konkursních novin v roce 2018 byl publikován článek podepsaného autora na téma místní příslušnosti soudů v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, v němž se autor m...

Úvod    Věřitelům, kterým vznikají rozhodující roční tržby u velkých společností balancujících nad propastí insolvence, doporučujeme využívat poradenství znalců z oblasti insolvenčního řízení. Získají...

23.04.2021

InsolvencePlacené

Dubnové pokračování na téma „za“ vzniká po Velikonocích, údajně v posledním týdnu, kdy bude v naší zemi platit nouzový stav. Skončí po mnoha a mnoha dnech, týdnech a měsících. Stal se symbolem určité...

23.04.2021

EsejPlacené

Ministryně financí Alena Schillerová jednala s Českou bankovní asociací a zástupci nebankovních poskytovatelů úvěrů o vývoji na úvěrovém trhu a aktuální praxi při vyřizování žádostí o odklad splátek....

23.04.2021

EkonomikaPlacené

I přes pokračující uzavírku podstatné části ekonomiky došlo v Česku v prvním čtvrtletí k meziročnímu poklesu počtu nových insolvenčních návrhů. Žádosti o oddlužení zatím reálnou situaci v ekonomice ne...

23.04.2021

InsolvencePlacené

Společnosti a podnikatelé v České republice mají stále větší problémy se splácením svých úvěrů. Od konce října, kdy skončil zákonný odklad splátek úvěrů, do konce letošního ledna se objem nesplácených...

23.04.2021

EkonomikaPlacené

V únoru vzniklo v České republice 2 594 obchodních společností, o 179 více než v lednu a nejvíce od loňského února. Zároveň zaniklo 1 093 obchodních společností, o 246 méně než o měsíc dříve. V Česku...

23.04.2021

EkonomikaPlacené

V letošním roce začnou postupně končit podpůrné státní programy a moratoria, která během složitého covidového období držela nad vodou mnoho firem. To se spolu s důsledky pokračujícího ekonomického útl...

23.04.2021

InsolvencePlacené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 67 bankrotů obchodních společností, 602 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 528 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 114 návrhů na bankrot obchodních spole...

23.04.2021

InsolvencePlacené

I přes nepříznivý stav tuzemské ekonomiky v ČR firmy přibývají rychleji než obyvatelé. Koncem roku 2019 na každých 1 000 obyvatel připadalo 47,1 firmy, aktuálně to je 48,9. Z celorepublikového průměru...

23.04.2021

EkonomikaPlacené

Poslanecká sněmovna koncem března schválila novelu zákona o České národní bance. Reagovala tak na dlouhodobý apel ze strany ČNB, aby získala pravomoc právně závazně regulovat úvěrové ukazatele u hypot...

23.04.2021

EkonomikaPlacené

Ministerstvo spravedlnosti dokončilo implementaci nových insolvenčních formulářů, které byly postupně přepracovány v rámci projektu „Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro inso...

23.04.2021

InsolvencePlacené

K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 306 616 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 847 méně než v únoru a o 80 938 osob více než před rokem. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci...

23.04.2021

EkonomikaPlacené

V polovině března se v Poslanecké sněmovně dostal do závěrečného kola – třetího čtení – návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Vláda jej schválila začátkem července 2019, což znamená...

23.04.2021

Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Patrik Nacher Nejdůležitější je vyřešit nakumulované exekuce z minulosti   Naše téma U většiny cestovních kanceláří došlo k poklesu tržeb o 50 až 90 procent   Exekuce Exekuto...

23.04.2021

Zdarma

Hovoříme s poslancem Ing. Patrikem Nacherem V červenci 2019 vláda projednala návrh Ministerstva spravedlnosti ČR na komplexní novelizaci občanského soudního a exekučního řádu. Poté, co byl bez tří měs...

23.04.2021

PlacenéRozhovor

Hovoříme s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří ČR Janem Papežem Zastupovat a chránit hospodářské zájmy členů, podpořit jejich informovanost, rozvíjet jejich činnosti a profesní prestiž je pos...

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým má dojít k dalšímu zásadnímu omezení exekucí. Jde tak již o třetí obdobný návrh, jehož tvrzeným účelem má být pomoc lidem postižený...

23.04.2021

ExekucePlacené

Na schůzi Senátu PČR byl schválen návrh zákona, který opět zásadně omezí exekuce. V pořadí již třetí návrh zákona obsahuje mimo jiné i zákaz provádění mobiliárních exekucí až do 30. června 2021. Podle...

23.04.2021

ExekucePlacené

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s exekucemi se toho v posledních týdnech hodně děje, obrátili jsme se se třemi otázkami na prezidenta Exekutorské komory ČR Mgr. Jana Mlynarčíka. Začátkem dubna byl n...

23.04.2021

Placené

Ekonomicky napjatá situace, která panuje už více jak rok kolem epidemie Covid 19 v Čechii, měla podle některých údajů způsobit úbytek u nás registrovaných obchodních firem a dalších subjektů. Co je na...

Hovoříme s Mgr. Petr Sprinzem z advokátní kanceláře Allen & Overy V souvislosti s vlnou některých krachujících odvětví ekonomiky po celém světě lze očekávat, že kvůli globální propojenosti byznysu...

23.04.2021

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, který se zabývá vymezením okamžiku, ke kterému insolvenční soud posuzuje splnění podmínek pro povolení oddlužení...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Mám jako podnikatel zhruba jeden rok schváleno oddlužení a rád bych přešel na paušální daň. Je toto v rámci insolvenčního řízení možné?...

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel BERGER, advokát, ohlášený společník BERGER - insolvenční správce a spol. Dobrý den, v minulosti jsem koupil od jedné společnosti dům. Nyní jsem obdržel žalobu, kterou se...

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies