Reklama

Měsíc: Březen 2021

Zatímco v dějinách se většina panovníků a vládců snažila vždy předat svá léna potomkům svým v co nejlepším stavu (až na výjimky ty...

19.03.2021 Editorial Placené

Editorial   Rozhovor JUDr. Petr Kocián Každé omezení exekucí vždy nějakým způsobem způsobí snížení vymahatelnosti   Naše...

19.03.2021 Obsah Zdarma

Hovoříme se soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno-venkov JUDr. Petrem Kociánem V roce 2020 bylo zahájeno celkem 407 694 nový...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou Společnost InsolCentrum se od roku 2009 věnuje insolvenčním...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Projednávání novely exekučního a občanského soudního řádu je poznamenáno mnoha neduhy. Samotná předloha trpí zásadními nedostatky,...

19.03.2021 Exekuce Placené

Exekutorskou komoru ČR povede až do nadcházejícího sněmu soudních exekutorů prezidium v čele s prezidentem Mgr. Janem Mlynarčíkem....

19.03.2021 Exekuce Placené

Nejnovější statistiky potvrzují, že dlouhodobý trend poklesu počtu nových exekucí pokračuje. V lednu bylo nařízeno 30 457 exekucí....

19.03.2021 Exekuce Placené

Špičkové motocyklové závody už v Brně neuvidíme, končí 75 let roků dlouhá éra zdejších Grand Prix. Na řadu přichází soudy o dluhy...

19.03.2021 Insolvence Placené

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci posuzování odporovatelnosti právníh...

Na dotaz odpovídá Ing. Romana Nováková, insolvenční správkyně, daňová poradkyně, členka Asociace insolvenčních správců Jaké povinn...

Hovoříme s hlavním akcionářem brněnského fondu IFIS Markem Indrou  Brněnský fond IFIS chce hrát ústřední roli v tom, jak slovensko...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu Nedávno odbornou i la...

19.03.2021 Placené Rozhovor

Dražebníci, podobně jako exekutoři či insolvenční správci, jsou často veřejností považováni za „zlosyny“, kteří berou chudákům dlu...

19.03.2021 Dražby Placené

   „Současná nejistota na finančních trzích způsobená koronavirem výrazně přispívá k vyšší volatilitě cen aktiv, kdy investoři pož...

19.03.2021 Ekonomika Placené

Úvod    V letošním roce věřitelé očekávají v duchu nové úpravy odpovědnosti členů statutárních orgánů při úpadku obchodní korporac...

19.03.2021 Insolvence Placené

   V okamžiku, kdy budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude se Česká republika snad už na konci dosud nejtvrdšího uza...

19.03.2021 Esej Placené

   Češi v průběhu uplynulého roku omezili svoji spotřebu a méně si na ni půjčovali. Celkový objem dluhu z úvěrů na spotřebu evidov...

19.03.2021 Ekonomika Placené

   Lidé během posledních 12 měsíců, které byly v České republice ovlivněny řadou opatření proti šíření nového typu koronaviru, utl...

19.03.2021 Ekonomika Placené

   Logická úvaha říká, že rok s pandemii a na ni navazujícími restriktivními a podpůrnými opatřeními vlády by se měla promítnout d...

19.03.2021 Insolvence Placené

Praha - Nezaměstnanost v Česku zůstala v únoru i přes pokračující opatření proti šíření nemoci covid-19 na lednových 4,3 procenta....

19.03.2021 Ekonomika Placené

   Zájem lidí o podnikání se začátkem letošního roku výrazně klesl. Naopak výrazně přibylo podnikatelů, kteří se rozhodli svoji ži...

19.03.2021 Ekonomika Placené

   Propad tuzemské ekonomiky způsobený pandemií COVID-19 se odrazil na zájmu podnikatelů zakládat nové firmy. Vloni vzniklo 27 038...

19.03.2021 Ekonomika Placené

   K 31. 1. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 859 uchazečů o zaměstnání. To je o 16 882 více než v prosinci a o 78 837 osob v...

19.03.2021 Ekonomika Placené

Vím, že píši sloupek do odborného časopisu s názvem Konkursní noviny. Proto odpověď na řečnickou otázku „Jak to vypadá v kuchyni i...

Jedním z nejzajímavějších insolvenčních případů poslední doby je kauza Arca Investments a.s. A to nejen pro svůj rozsah skoro 19 m...

18.03.2021 Zdarma

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies