Měsíc: Únor 2021

Život na Zemi- a tedy i vývoj lidstva- se vyvíjí postupně, evolučně. Přišel na to už Darwin. Jakákoliv revolučně rychlá změna se d...

19.02.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Filip Hanzlík Loňský rok znamenal pro banky velké, až revoluční změny   Rozhovor Současná krize můž...

19.02.2021 Obsah Zdarma

Hovoříme s náměstkem výkonné ředitelky České bankovní asociace Filipem Hanzlíkem    Česká bankovní asociace je dobrovolným sdružen...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novinku, která má lidem v exekuci ochránit nezabavitelné minimum ze mzdy nebo z důchodu....

19.02.2021 Naše téma Placené

V důsledku právních předpisů, přijatých v době panující epidemie koronaviru, došlo k zásadním změnám ve vzájemném postavení dlužní...

19.02.2021 Exekuce Placené

V červenci 2019 byl vládou ČR předložen návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Cílem novely bylo zejména řešení...

19.02.2021 Exekuce Placené

Počet nově zahájených exekucí za rok 2020 je téměř o pětinu nižší než v roce 2019. V loňském roce tak bylo nařízeno nejméně exekuc...

19.02.2021 Exekuce Placené

Během projednávání velké vládní exekuční novely byl k vládnímu návrhu mimo jiné načten pozměňovací návrh poslance Marka Výborného,...

19.02.2021 Exekuce Placené

Insolvenční správce nakládá s majetkovou podstatou dlužníka a v případě konkurzu nese odpovědnost za zpeněžení majetku, řešení ins...

Hovoříme s doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D., (1965), členem vládního Výboru pro rozpočtové prognózy Jen ekonomickou ztrátu na bu...

19.02.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s tiskovou mluvčí Oddělení vnější komunikace Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Mgr. Kateřinou Beránkovou Na to, jaká...

19.02.2021 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vztahu společného jmění manželů a e...

Přednostní pohledávky uspokojované v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře definuje § 279 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb...

19.02.2021 Legislativa Placené

Úvod    Dlužníci, kteří jsou v úpadku mají povinnost podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ve skutečnosti věřitelé při s...

19.02.2021 Insolvence Placené

Úvod    Dlužníci, kteří jsou v úpadku mají povinnost podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ve skutečnosti věřitelé při s...

19.02.2021 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Jsem přihlášeným věřitelem v insolvenčním řízení, kdy bylo insolve...

Kamenné dražby existují a v omezené míře patrně i nadále existovat budou. Dle statistik z centrální adresy je dražebníci v České r...

19.02.2021 Dražby Placené

Ke konci roku 2020 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky, 505 tisí...

19.02.2021 Insolvence Placené

   Velká Británie není od začátku ledna 2021 již oficiálně součástí Evropské unie. Uzavření tzv. pobrexitové dohody, která upravuj...

19.02.2021 Ekonomika Placené

V roce 2020 zaniklo v České republice 16 111 obchodních společností, což je o 353 více než v předešlém roce a také nejvíce v histo...

19.02.2021 Ekonomika Placené

   V průběhu ledna letošního roku bylo vyhlášeno 61 bankrotů obchodních společností, 503 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 2...

19.02.2021 Ekonomika Placené

   Zájem lidí o podnikání se začátkem letošního roku výrazně klesl. Naopak výrazně přibylo podnikatelů, kteří se rozhodli svoji ži...

19.02.2021 Ekonomika Placené

   Propad tuzemské ekonomiky způsobený pandemií COVID-19 se odrazil na zájmu podnikatelů zakládat nové firmy. Vloni vzniklo 27 038...

19.02.2021 Ekonomika Placené

   K 31. 1. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 859 uchazečů o zaměstnání. To je o 16 882 více než v prosinci a o 78 837 osob v...

19.02.2021 Ekonomika Placené

Vím, že píši sloupek do odborného časopisu s názvem Konkursní noviny. Proto odpověď na řečnickou otázku „Jak to vypadá v kuchyni i...

19.02.2021 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies