Reklama

Měsíc: Leden 2021

Na tom, že letošní rok nebude vůbec jednoduchý, se vzácně shodují obě strany jinak výrazně názorově diferencované české společnosti. Tedy jak ti, kteří mnohdy se zvrácenou rozkoší hltají jen ty nejčer...

22.01.2021

Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování   Naše téma Nad „evropskou“ novelou insolvenčního zákona   Exekuce Počet exekucí z důchodů a nem...

22.01.2021

Zdarma

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci června 2017 evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se op...

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o soudních znalcích č. 254/2019 Sb. a č. 255/2019 Sb., který upravuje jejich činn...

22.01.2021

PlacenéRozhovor

Nový rok je tím pravým obdobím nejen pro předsevzetí do budoucna, ale také k hodnocení časů právě uplynulých. To platí nejen pro jednotlivce a rodinné kolektivy, ale také právnické osoby. Redakce Konk...

Hovoříme s poslankyní PSP ČR JUDr. Ing. Táňou Malou Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je v Poslanecké sněmovně návrh nového zákona, který by měl ten stávaj...

22.01.2021

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou, jaké účinky má na jednání dlužníka zahájení insolvenčního řízení a následně r...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, mám schválené oddlužení, které nejsem již několik měsíců schopen z důvodu ztráty zaměstnání plnit. Od dalšího měsíce bych měl...

Z § 36 odst. 1 InsZ plyne povinnost insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí[1]. Toto ustanovení je však poměrně vágní a je třeba rozklíčovat, co přesně chtěl...

22.01.2021

InsolvencePlacené

V loňském (covidovém) roce bylo vyhlášeno 609 bankrotů obchodních společností, což je o desetinu méně než v roce 2019. To je zvláštní. Rok 2020 byl poznamenán mnoha jevy s nepříznivým dopadem na firem...

22.01.2021

InsolvencePlacené

 1. Úvod Reorganizace je jeden ze způsobů řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení. Během této činnosti se zpravidla jedná o postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkov...

22.01.2021

InsolvencePlacené

Bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které mají v daném roce menší nebo větší výročí. Tak se letos dočkáme mimo brexitu online deseti let od posledního startu ra...

22.01.2021

EsejPlacené

V listopadu loňského roku vzniklo v České republice 2 261 obchodních společností a 1 334 společností naopak zaniklo. V listopadu tedy přibylo na českém trhu 927 společností. Během uplynulých 11 měsíců...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

Vláda se shodla na zvýšení minimální mzdy od tohoto roku ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy. Navýšení o 600 korun je kompromisní variantou. Odbory požadovaly rů...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

   Od nového roku bude běžnější, že dluhy krachujících firem budou vymáhány po členech statutárních orgánů. Tedy i po jednatelích společností s ručením omezeným nebo členech představenstva akciových s...

22.01.2021

InsolvencePlacené

Celkový počet žadatelů o insolvenci loni v Česku klesl meziročně o 15 %. Důvodem jsou zejména moratoria v rámci lex covid, jež dlužníky dočasně ochránila před ekonomickými dopady pandemie. V případě p...

22.01.2021

InsolvencePlacené

V roce 2020 bylo vyhlášeno 17 396 osobních bankrotů, o 1 212 méně než v roce 2019. Zároveň bylo podáno 17 701 návrhů na osobní bankrot, o 2 754 méně než o rok dříve. Počet osobních bankrotů tak meziro...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

V roce 2020 začalo v České republice podnikat 60 459 fyzických osob podnikatelů, o 3 343 méně než v předchozím roce a zároveň nejméně za poslední čtyři roky. V uplynulém roce zároveň ukončilo své podn...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

Na konci měsíce října skončilo takzvané úvěrové moratorium, přechodné období, během kterého mohli klienti bank požádat o pozastavení splátek úvěrů a banky měly prakticky povinnost takové žádosti vyhov...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

V listopadu loňského roku vzniklo v České republice 2 261 obchodních společností a 1 334 společností naopak zaniklo. V listopadu tedy přibylo na českém trhu 927 společností. Během uplynulých 11 měsíců...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

K 31. 12. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 291 977 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 451 více než v listopadu a o 76 445 osob více než před rokem. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém m...

22.01.2021

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies