Reklama

Měsíc: Leden 2021

Na tom, že letošní rok nebude vůbec jednoduchý, se vzácně shodují obě strany jinak výrazně názorově diferencované české společnost...

22.01.2021 Editorial Zdarma

Editorial   Rozhovor Ing. Vladimír Vácha Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování   Naše téma Nad „evropskou...

22.01.2021 Obsah Zdarma

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci června 2017 evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exek...

22.01.2021 Naše téma Placené

Hovoříme s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o soudních...

22.01.2021 Placené Rozhovor

Nový rok je tím pravým obdobím nejen pro předsevzetí do budoucna, ale také k hodnocení časů právě uplynulých. To platí nejen pro j...

Hovoříme s poslankyní PSP ČR JUDr. Ing. Táňou Malou Po dvaceti jedna letech platnosti zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,...

22.01.2021 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které se zabývá otázkou, jaké úč...

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný Dobrý den, mám schválené oddlužení, které nejsem již několik měsíc...

Z § 36 odst. 1 InsZ plyne povinnost insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí[1]. Toto us...

22.01.2021 Insolvence Placené

V loňském (covidovém) roce bylo vyhlášeno 609 bankrotů obchodních společností, což je o desetinu méně než v roce 2019. To je zvláš...

22.01.2021 Insolvence Placené

 1. Úvod Reorganizace je jeden ze způsobů řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení. Během této činnosti se zpravidla jedná o pos...

22.01.2021 Insolvence Placené

Bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které mají v daném roce menší nebo větší výročí. Tak s...

22.01.2021 Esej Placené

V listopadu loňského roku vzniklo v České republice 2 261 obchodních společností a 1 334 společností naopak zaniklo. V listopadu t...

22.01.2021 Ekonomika Placené

Vláda se shodla na zvýšení minimální mzdy od tohoto roku ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzd...

22.01.2021 Ekonomika Placené

   Od nového roku bude běžnější, že dluhy krachujících firem budou vymáhány po členech statutárních orgánů. Tedy i po jednatelích...

22.01.2021 Insolvence Placené

Celkový počet žadatelů o insolvenci loni v Česku klesl meziročně o 15 %. Důvodem jsou zejména moratoria v rámci lex covid, jež dlu...

22.01.2021 Insolvence Placené

V roce 2020 bylo vyhlášeno 17 396 osobních bankrotů, o 1 212 méně než v roce 2019. Zároveň bylo podáno 17 701 návrhů na osobní ban...

22.01.2021 Ekonomika Placené

V roce 2020 začalo v České republice podnikat 60 459 fyzických osob podnikatelů, o 3 343 méně než v předchozím roce a zároveň nejm...

22.01.2021 Ekonomika Placené

Na konci měsíce října skončilo takzvané úvěrové moratorium, přechodné období, během kterého mohli klienti bank požádat o pozastave...

22.01.2021 Ekonomika Placené

V listopadu loňského roku vzniklo v České republice 2 261 obchodních společností a 1 334 společností naopak zaniklo. V listopadu t...

22.01.2021 Ekonomika Placené

K 31. 12. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 291 977 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 451 více než v listopadu a o 76 445 osob ví...

22.01.2021 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies