Rok: 2020

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je souč...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se v minulých dnech opět setkala s nepodloženými obviněními směřujícími na adresu soudních exekutorů a chce...

20.11.2020 Exekuce Placené

   Podle nejnovějších statistik Exekutorské komory ČR (EK ČR) klesl za třetí čtvrtletí počet povinných o dalších 20 tisíc oso...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20 ze den 2.11. 2020 vítá, neboť to v praxi pro soudní exekutor...

20.11.2020 Exekuce Placené

Uskupení Exekutoři proti teritorialitě k aktuálně schválenému moratoriu na mobiliární exekuce a dražby nemovitostí do konce ledna...

20.11.2020 Exekuce Placené

Koronavirová krize ovlivňuje každé odvětví justice svým způsobem. Tentokrát jsme se zaměřili na dražby a naše otázka zní: „Jak pok...

Hovoříme s předsedou představenstva dražební společnosti Prokonzulta Ing. Jaroslavem Hradilem Po dlouhém úředním maratónu doputova...

20.11.2020 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci problematiky přípustnosti odvolání proti rozhodn...

Právnickou firmou roku 2020 pro obor Restrukturalizace a insolvence se již po šesté v řadě stala advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ. „Té...

20.11.2020 Justice Placené

Obecné vymezení odměny insolvenčního správce za přezkum Zákonnou úpravu, která stanoví výši odměny insolvenčního správce můžeme na...

20.11.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá Mgr. Jan Koutný, ohlášený společník Indra-Šebesta v. o. s. Dobrý den. Mám schválené oddlužení, kdy ustanovený in...

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Česká asociace věřitelů je tradičním partnerem věřitelů v Česk...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Úvod Z důvodu probíhající koronavirové pandemie se očekává nárůst existenčních problémů ve firmách. Věřitelé by v rámci prevence p...

20.11.2020 Insolvence Placené

Na počátku připomenu kreaturu z minulého pokračování. Kreaturu uplácanou z politiky a epidemie, která v naší společnosti řádí dál...

20.11.2020 Esej Placené

V prvních třech čtvrtletích tohoto roku vzniklo v České republice 20 211 obchodních společností, o desetinu méně než v roce 2019 a...

20.11.2020 Ekonomika Placené

V prvních třech čtvrtletích tohoto roku vzniklo v České republice 20 211 obchodních společností, o desetinu méně než v roce 2019 a...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Náznaky přicházející ekonomické krize jsou stále hmatatelnější. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad, který se speci...

20.11.2020 Insolvence Placené

V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 37 bankrotů obchodních společností, 580 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 303 osobních...

20.11.2020 Insolvence Placené

V říjnu zahájilo živnost 3 808 podnikatelů, o 40 % méně než v září a nejméně od jarního uzavření ekonomiky. Důvodem je podobně jak...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Poslanci z Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny doporučili k projednání vládní návrh, který by zkrátil délku oddlužení z pě...

20.11.2020 Insolvence Placené

Celkový počet přerušených živností za první tři kvartály letošního roku přesáhl hranici 74 000. Podnikání pozastavilo o 35 % víc o...

23.10.2020 Ekonomika Placené

Od začátku roku v České republice přibylo 1 440 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 11 %,...

23.10.2020 Ekonomika Placené

Opatření proti šíření koronaviru v roce 2020 negativně ovlivnila i zahraniční obchod. Bilance zahraničního obchodu se zbožím za pr...

23.10.2020 Ekonomika Placené

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je souč...

23.10.2020 Exekuce Placené

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na zasedání 8. října 2020 po pohovorech s uchazeči většinově rozhodla o výběru...

23.10.2020 Justice Placené

Finanční správa v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípa...

23.10.2020 Ekonomika Placené

Ministerstvo spravedlnosti každoročně obdrží několik stovek dotazů na průběh insolvenčního řízení a stížností na postup insolvenčn...

23.10.2020 Ekonomika Placené

Loni vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která mimo jiné zásadně zjednodušila vstup do procesu oddlužení. Fungování...

23.10.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Marek Benda Stálé a nepřetržité změny legislativy málokdy přináší zamýšlené důsledky Naše téma Vládní návrh zák...

23.10.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s předsedou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Markem Bendou Pomoc lidem a firmám ve finančních problémech způso...

23.10.2020 Placené Rozhovor

V těchto dnech by měla Poslanecká sněmovna začít projednávat vládní návrh zákona o veřejných dražbách, který má nahradit stávající...

23.10.2020 Naše téma Placené

Chráněný účet může skutečně pomoci dlužníkům, aniž by znamenal poškození práv věřitelů. Díky němu by dlužníci v budoucnu mohli bez...

23.10.2020 Exekuce Placené

V září proběhlo jednání Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny o novele exekučního řádu. EK ČR je velmi líto, že poslanci nep...

23.10.2020 Exekuce Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies