Reklama

Měsíc: Listopad 2020

V České republice aktuálně podniká 24 tisíc společností a živnostníků, kteří byli zařazeni mezi nespolehlivé plátce DPH. Od roku 2...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Do podnikání na živnostenský list se letos pustilo téměř 20 000 fyzických osob. Velký zájem je přitom i o obory, které tvrdě zasáh...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Poslanecká sněmovna aktuálně v rámci krizových opatření projednává další odložení exekucí prodejem movitých věcí a nemovitostí, te...

20.11.2020 Exekuce Placené

Vrchní soud v Praze zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta a. s. podnikatele Františka Savova, a tedy i následný...

20.11.2020 Konkurz Placené

K 31. 10. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 271 685 uchazečů o zaměstnání. To je o 5 330 méně než v září a o 75 167 osob více než...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Slovo dluh označuje povinnost splnit to, co je někdo někomu povinen vyrovnat, protože si to dříve vypůjčil. Vztah mezi dlužníkem a...

20.11.2020 Editorial Zdarma

Editorial Rozhovor Mgr. Renáta Maixnerová Insolvencím bych přála delší klidné období bez zásadních novel Naše téma Novela zákona o...

20.11.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s místopředsedkyní Krajského soudu v Brně Mgr. Renátou Maixnerovou O insolvencích, konkurzech, reorganizacích, oddlužení...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Letos v únoru byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2020 Sb. Novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů (napřík...

20.11.2020 Naše téma Placené

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je souč...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR se v minulých dnech opět setkala s nepodloženými obviněními směřujícími na adresu soudních exekutorů a chce...

20.11.2020 Exekuce Placené

   Podle nejnovějších statistik Exekutorské komory ČR (EK ČR) klesl za třetí čtvrtletí počet povinných o dalších 20 tisíc oso...

20.11.2020 Exekuce Placené

Exekutorská komora ČR nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20 ze den 2.11. 2020 vítá, neboť to v praxi pro soudní exekutor...

20.11.2020 Exekuce Placené

Uskupení Exekutoři proti teritorialitě k aktuálně schválenému moratoriu na mobiliární exekuce a dražby nemovitostí do konce ledna...

20.11.2020 Exekuce Placené

Koronavirová krize ovlivňuje každé odvětví justice svým způsobem. Tentokrát jsme se zaměřili na dražby a naše otázka zní: „Jak pok...

Hovoříme s předsedou představenstva dražební společnosti Prokonzulta Ing. Jaroslavem Hradilem Po dlouhém úředním maratónu doputova...

20.11.2020 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci problematiky přípustnosti odvolání proti rozhodn...

Právnickou firmou roku 2020 pro obor Restrukturalizace a insolvence se již po šesté v řadě stala advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ. „Té...

20.11.2020 Justice Placené

Obecné vymezení odměny insolvenčního správce za přezkum Zákonnou úpravu, která stanoví výši odměny insolvenčního správce můžeme na...

20.11.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá Mgr. Jan Koutný, ohlášený společník Indra-Šebesta v. o. s. Dobrý den. Mám schválené oddlužení, kdy ustanovený in...

Hovoříme s prezidentem České asociace věřitelů JUDr. Pavlem Staňkem Česká asociace věřitelů je tradičním partnerem věřitelů v Česk...

20.11.2020 Placené Rozhovor

Úvod Z důvodu probíhající koronavirové pandemie se očekává nárůst existenčních problémů ve firmách. Věřitelé by v rámci prevence p...

20.11.2020 Insolvence Placené

Na počátku připomenu kreaturu z minulého pokračování. Kreaturu uplácanou z politiky a epidemie, která v naší společnosti řádí dál...

20.11.2020 Esej Placené

V prvních třech čtvrtletích tohoto roku vzniklo v České republice 20 211 obchodních společností, o desetinu méně než v roce 2019 a...

20.11.2020 Ekonomika Placené

V prvních třech čtvrtletích tohoto roku vzniklo v České republice 20 211 obchodních společností, o desetinu méně než v roce 2019 a...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Náznaky přicházející ekonomické krize jsou stále hmatatelnější. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad, který se speci...

20.11.2020 Insolvence Placené

V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 37 bankrotů obchodních společností, 580 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 303 osobních...

20.11.2020 Insolvence Placené

V říjnu zahájilo živnost 3 808 podnikatelů, o 40 % méně než v září a nejméně od jarního uzavření ekonomiky. Důvodem je podobně jak...

20.11.2020 Ekonomika Placené

Poslanci z Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny doporučili k projednání vládní návrh, který by zkrátil délku oddlužení z pě...

20.11.2020 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies