Reklama

Měsíc: Říjen 2020

Celkový počet přerušených živností za první tři kvartály letošního roku přesáhl hranici 74 000. Podnikání pozastavilo o 35 % víc osob než ve stejném období loňského roku a o 55 % víc než v roce 2018....

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Od začátku roku v České republice přibylo 1 440 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 11 %, nicméně se jedná o nejnižší přírůstek od roku 2015. Aktuálně Bisnode n...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Opatření proti šíření koronaviru v roce 2020 negativně ovlivnila i zahraniční obchod. Bilance zahraničního obchodu se zbožím za prvních osm měsíců roku dosáhla podle předběžných výsledků 71,1 mld. Kč,...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Exekutorská komora ČR spustila ve zcela nové podobě Portál dražeb, který je dostupný na adrese www.portaldrazeb.cz. Portál je součástí Centrální evidence exekucí a nově umožňuje i samotné provádění el...

23.10.2020

ExekucePlacené

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na zasedání 8. října 2020 po pohovorech s uchazeči většinově rozhodla o výběru Davida Petrlíka jako kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora EU....

23.10.2020

JusticePlacené

Finanční správa v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Ministerstvo spravedlnosti každoročně obdrží několik stovek dotazů na průběh insolvenčního řízení a stížností na postup insolvenčních správců. Přibližně 95 % stížností je vyhodnoceno jako nedůvodných....

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Loni vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která mimo jiné zásadně zjednodušila vstup do procesu oddlužení. Fungování novely „rok poté“ zhodnotili tento měsíc zástupci Ministerstva spraved...

23.10.2020

Zdarma

Editorial Rozhovor Marek Benda Stálé a nepřetržité změny legislativy málokdy přináší zamýšlené důsledky Naše téma Vládní návrh zákona o veřejných dražbách Exekuce Reakce EK ČR na vyjádření ministryně...

23.10.2020

Zdarma

Hovoříme s předsedou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Markem Bendou Pomoc lidem a firmám ve finančních problémech způsobených koronavirovou pandemií zřejmě urychlí schvalování vládní novely...

23.10.2020

PlacenéRozhovor

V těchto dnech by měla Poslanecká sněmovna začít projednávat vládní návrh zákona o veřejných dražbách, který má nahradit stávající zákon č. 26/2000 Sb. Ten byl před více jak dvaceti lety schválen na z...

Chráněný účet může skutečně pomoci dlužníkům, aniž by znamenal poškození práv věřitelů. Díky němu by dlužníci v budoucnu mohli bez problémů disponovat s příjmem, který jim po srážkách zůstane, což je...

23.10.2020

ExekucePlacené

V září proběhlo jednání Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny o novele exekučního řádu. EK ČR je velmi líto, že poslanci nepodpořili místní příslušnost či zjednodušené doručování. Komora naopak...

23.10.2020

ExekucePlacené

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením ministryně financí Aleny Schillerové o nespolehlivosti registrů osob v exekuci, která zazněla v souvislosti s uvedením rejstříku vyloučených hr...

23.10.2020

ExekucePlacené

Koronavirová pandemie nepolevuje, a tak jsme se pracovníků občanských poraden zeptali, zda zájem o jejich služby opadá, nebo naopak roste: „Co hlavně zajímá vaše klienty v čase koronaviru?“ Tady jsou...

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimírem Plášilem Poslanecká sněmovna od loňského léta projednává vládní návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Předloha již proš...

23.10.2020

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které řeší problematiku posuzování neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním řízení. Rozsudek Nejvyššího soudu Č...

Odpovídá JUDr. Pavel BERGER, advokát, ohlášený společník BERGER-insolvenční správce a spol. Dobrý den. Mám schválené oddlužení a nyní jsem obdržel předvolání k soudu, kde je uvedeno, že soud bude zkou...

23.10.2020

InsolvencePlacené

Úvod Je dlužník povinen předat insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku seznam majetku a své účetnictví? Ano, je povinný. Dělají to dlužníci? Ne, nedělají. Co se jim stane? Nic. Vstupují věřitelé...

23.10.2020

InsolvencePlacené

Je dlouhá léta zvykem, že se texty do KONKURSNÍCH NOVIN posílají redaktorovi do pátku a já se to snažím dodržovat. Vždyť termín a projedená záloha jsou největší inspirací každého autora. „Foršus“ nedo...

23.10.2020

Placené

Nezabavitelné peníze by dlužníci v exekuci mohli mít na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to poslanecká novela občanského soudního řádu, kterou v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Takzva...

V září letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 642 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 493 osobních bankrotů. V září bylo zároveň podáno 93 návrhů na bankrot obchodních s...

23.10.2020

InsolvencePlacené

V září přerušilo svoji živnost 9 489 podnikatelů, nejvíce od letošního března, kdy byl v zemi vyhlášen poprvé nouzový stav. Počet přerušených živností byl téměř o pětinu vyšší než v srpnu a téměř o po...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Během posledního srpnového týdne požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany před věřiteli více než 30 společností. Na poslední chvíli tak využily zákonné možnosti požádat o ochranné moratorium ve zjednodu...

23.10.2020

InsolvencePlacené

Během posledního srpnového týdne požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany před věřiteli více než 30 společností. Na poslední chvíli tak využily zákonné možnosti požádat o ochranné moratorium ve zjednodu...

23.10.2020

InsolvencePlacené

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 0,3 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 4,4 % a míra...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

V srpnu tohoto roku vzniklo v České republice 1 942 obchodních společností, o 313 méně než v červenci. Zároveň v srpnu zaniklo 1 061 obchodních společností, o 252 méně než v předchozím měsíci a nejmén...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 277 015 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 063 méně než v srpnu a o 75 108 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší zářijovou hodnotu od roku 2017, kdy b...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pro osoby, které nemají dostatek prostředků, při...

23.10.2020

EkonomikaPlacené

Hovoříme s Patrikem Knotkem, členem představenstva investičního fondu IFIS a.s. „Kapitalismus bez bankrotů je jako křesťanství bez pekla,“ prohlásil kdysi kosmonaut Frank Borman. Problém s platební ne...

15.10.2020

Zdarma

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies