Reklama

Měsíc: Září 2020

Dluh obyvatel ČR evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací na konci druhého čtvrtletí poprvé v historii překročil hranici 2,5 bilionu korun. Jeho výše byla o 143 miliard vyšší...

25.09.2020

InsolvencePlacené

V červenci tohoto roku vzniklo v České republice 2 257 obchodních společností, o 166 méně než v červnu. Přesto byl červenec letošním prvním měsícem od začátku vyhlášení nouzového stavu, ve kterém vzni...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

Minulý měsíc začalo v České republice podnikat 4 982 osob, 1 530 lidí naopak s podnikáním skončilo a svoji živnost zrušilo. Jde o nejnižší počet ukončených podnikatelských oprávnění od začátku roku 20...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

Česká republika zavádí moderní a funkční reformu hazardu, která má zabránit patologickým hráčům se zadlužit a následně čelit insolvencím, nebo exekucím. Jejím dovršením je spuštění rejstříku vyloučený...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

Díky masivnímu výpadku zahraničního turismu i přechodu části zaměstnanců na práci z domova se odhaduje propad tržeb sektoru kamenných obchodů a restaurací v centru metropole až o 40 %. To by dle odhad...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

Vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unií, která mají upravit vzájemné budoucí vztahy mezi EU s její bývalou členskou zemí, prozatím nedospěla k jednoznačným závěrům. Podle dat poradenské spol...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

Ministerstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou predikci České republiky (září 2020). Materiál shrnuje aktuální vývoj...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

K 31. 8. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 279 078 uchazečů o zaměstnání. To je o 595 méně než v červenci a o 74 289 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší srpnovou hodnotu od roku 2017, kdy b...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

O potížích s problémovými majiteli bytů, za které jsou ostatní sousedé nuceni platit poplatky spojené s bydlením, píšeme již léta. Členové bytových družstev a vlastníci bytů ve společenstvích vlastník...

25.09.2020

Zdarma

 Editorial Rozhovor Mgr. Marek Indra Dopad krize na obchod s pohledávkami zatím nebyl nijak zásadní Naše téma Formuláře budou přehlednější, graficky vyspělejší a chytřejší Exekuce Soudní exekutoři maj...

25.09.2020

Zdarma

Hovoříme s majoritním vlastníkem a ředitelem investičního fondu IFIS Mgr. Markem Indrou Koronavirová pandemie významně utlumila tuzemskou ekonomiku. Řada firem se potýká s finančními ztrátami, které o...

25.09.2020

PlacenéRozhovor

Hovoříme s Mgr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D. a s Ing. Janem Plačkem, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR nechává přepracovat formuláře používané v insolvenčních řízeních. L...

Média v minulých týdnech informovala o kauze podnikatele Jana Kunce, jednatele firmy Recea Prague, která měla pro ministerstvo zdravotnictví zajistit nákup zdravotnických potřeb v době koronaviru. Pro...

25.09.2020

ExekucePlacené

Podle nejnovější analýzy Exekutorské komory ČR se úspěšnost při vymáhání pohledávek soudními exekutory stále pohybuje na přibližně 30 procentech. Jejich data potvrzují, že jsou v porovnání se státní s...

25.09.2020

ExekucePlacené

Začátkem září se uskutečnilo setkání premiéra České republiky Andreje Babiše s prezidentem Exekutorské komory České republiky Vladimírem Plášilem a prezidentem Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIH...

25.09.2020

ExekucePlacené

Formulářům používaným v insolvenčních řízeních Insolvenční správci vytýkali značnou nepřehlednost, příliš velký rozsah a opakování již dříve uvedených údajů. Proto jsme se některých z nich zeptali: „J...

Hovoříme s pracovnicí legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Mgr. Terezou Komárkovou Svaz českých a moravských bytových družstev dlouhodobě upozorňuje na problémy...

25.09.2020

PlacenéRozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou „Stát neví kolik lidí se nachází v dluhových problémech. Do očekáváné ekonomické krize vstupuje Česká republika bez správných dat...

25.09.2020

PlacenéRozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení problematiky podmínek uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou podáním insolvenčního návrhu a...

Zákonem č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, který nabude účinností dne 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve z...

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Jsem zajištěným věřitelem dlužníka, na jehož majetek byl insolvenčním soudem prohlášen konk...

25.09.2020

InsolvencePlacené

Úvod Věřitelé v pozici dodavatelů služeb, výrobků, materiálu a zboží stále podceňují u svých zákazníků existenci závažných varovných informací dostupných v internetových aplikacích a dodávají jim svá...

25.09.2020

InsolvencePlacené

Zářijové nastavené zrcadlo začíná tam, kde to srpnové skončilo. Bylo věnováno tomu, jak obraz koronavirové pandemie nastavuje skutečně nelítostné zrcadlo všemožným politickým a společenským procesům,...

25.09.2020

PlacenéÚvaha

Na konci prvního pololetí žilo v České republice 10 699 142 osob, což je o 5203 více než na počátku roku. Tempo růstu bylo výrazně nižší než v minulých letech. Přírůstku pomohla migrace, byť ve srovná...

25.09.2020

Placené

Vzhledem k masivnímu výpadku zahraničního turismu v důsledku koronaviru mnoho hotelů v centru hlavního města snížilo stav svých zaměstnanců – dle odhadů o více než 40 % - a do konce roku může výpověď...

25.09.2020

EkonomikaPlacené

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies