Měsíc: Září 2020

Dluh obyvatel ČR evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací na konci druhého čtvrtletí poprvé v historii p...

25.09.2020 Insolvence Placené

V červenci tohoto roku vzniklo v České republice 2 257 obchodních společností, o 166 méně než v červnu. Přesto byl červenec letošn...

25.09.2020 Ekonomika Placené

Minulý měsíc začalo v České republice podnikat 4 982 osob, 1 530 lidí naopak s podnikáním skončilo a svoji živnost zrušilo. Jde o...

25.09.2020 Ekonomika Placené

Česká republika zavádí moderní a funkční reformu hazardu, která má zabránit patologickým hráčům se zadlužit a následně čelit insol...

25.09.2020 Ekonomika Placené

Díky masivnímu výpadku zahraničního turismu i přechodu části zaměstnanců na práci z domova se odhaduje propad tržeb sektoru kamenn...

25.09.2020 Ekonomika Placené

Vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unií, která mají upravit vzájemné budoucí vztahy mezi EU s její bývalou členskou zemí...

25.09.2020 Ekonomika Placené

Ministerstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou...

25.09.2020 Ekonomika Placené

K 31. 8. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 279 078 uchazečů o zaměstnání. To je o 595 méně než v červenci a o 74 289 osob více ne...

25.09.2020 Ekonomika Placené

O potížích s problémovými majiteli bytů, za které jsou ostatní sousedé nuceni platit poplatky spojené s bydlením, píšeme již léta....

25.09.2020 Editorial Zdarma

 Editorial Rozhovor Mgr. Marek Indra Dopad krize na obchod s pohledávkami zatím nebyl nijak zásadní Naše téma Formuláře budou přeh...

25.09.2020 Obsah Zdarma

Hovoříme s majoritním vlastníkem a ředitelem investičního fondu IFIS Mgr. Markem Indrou Koronavirová pandemie významně utlumila tu...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s Mgr. Ondřejem Zezulkou, Ph.D. a s Ing. Janem Plačkem, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti ČR Ministerstvo spravedlnosti...

25.09.2020 Naše téma Placené

Média v minulých týdnech informovala o kauze podnikatele Jana Kunce, jednatele firmy Recea Prague, která měla pro ministerstvo zdr...

25.09.2020 Exekuce Placené

Podle nejnovější analýzy Exekutorské komory ČR se úspěšnost při vymáhání pohledávek soudními exekutory stále pohybuje na přibližně...

25.09.2020 Exekuce Placené

Začátkem září se uskutečnilo setkání premiéra České republiky Andreje Babiše s prezidentem Exekutorské komory České republiky Vlad...

25.09.2020 Exekuce Placené

Formulářům používaným v insolvenčních řízeních Insolvenční správci vytýkali značnou nepřehlednost, příliš velký rozsah a opakování...

25.09.2020 Naše téma Placené

Hovoříme s pracovnicí legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev Mgr. Terezou Komárkovou Svaz čes...

25.09.2020 Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou „Stát neví kolik lidí se nachází v dluhových problémech. Do...

25.09.2020 Placené Rozhovor

V rubrice Výběr z judikatury vám přinášíme rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci vymezení problematiky podmínek upla...

Zákonem č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, který nabude účinností dne 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 90/2012 Sb., o obchod...

25.09.2020 Legislativa Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Jsem zajištěným věřit...

25.09.2020 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé v pozici dodavatelů služeb, výrobků, materiálu a zboží stále podceňují u svých zákazníků existenci závažných varovný...

25.09.2020 Insolvence Placené

Zářijové nastavené zrcadlo začíná tam, kde to srpnové skončilo. Bylo věnováno tomu, jak obraz koronavirové pandemie nastavuje skut...

25.09.2020 Placené Úvaha

Na konci prvního pololetí žilo v České republice 10 699 142 osob, což je o 5203 více než na počátku roku. Tempo růstu bylo výrazně...

25.09.2020 Placené

Vzhledem k masivnímu výpadku zahraničního turismu v důsledku koronaviru mnoho hotelů v centru hlavního města snížilo stav svých za...

25.09.2020 Ekonomika Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies